Η ΝΙΚΙ ζητεί 7 Πτυχιούχους Μηχανικούς Υπολογιστών

Πληροφορίες Αγγελίας

 • icon
  Αριθμός Κενών Θέσεων 7 θέσεις
 • icon
  Επίπεδο Εργασίας: IT
 • icon
  Εργασιακή Εμπειρία : Απαιτούμενη προϋπηρεσία
 • icon
  Επαγγελματικά Προσόντα Master ΠΕ

Περιγραφή Εργασίας

Η ΝΙΚΙTEC ζητεί 7 Πτυχιούχους Μηχανικούς Υπολογιστών

Η ΝΙΚΙTEC ζητεί 7 Πτυχιούχους Μηχανικούς Υπολογιστών

Η ΝΙΚΙ ζητεί 7 Πτυχιούχους Μηχανικούς Υπολογιστών

 Ζητούνται 7 Πληροφορικοί – C# / .NET ή  Visual C++/MFC (2023)

Η ΝΙΚΙ ζητεί 7 Μηχανικούς Υπολογιστών / αποφοίτους τμήματος  Πληροφορικής, κατόχους διδακτορικού ή μεταπτυχιακού  διπλώματος

 

Περιγραφή θέσης

Έργο στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας

Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογών .NET, όπως Visual C++

Ορισμός και εφαρμογή σύγχρονων αρχιτεκτονικών Rich-Clients,  διεπαφών λογισμικού και Web εφαρμογών

Απαραίτητα Προσόντα

 

Πτυχίο Σχολής Πληροφορικής ή δίπλωμα Μηχανικού Υπολογιστών από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

Πολύ καλή γνώση προγραμματισμού σε C# / .NET (WinForms, WPF) ή Visual C++/MFC

Εμπειρία στην OOA, OOD και OOP

Εμπειρία στο σχεδιασμό διεπαφών χρήστη GUI

Καινοτόμο πνεύμα, ανάληψη πρωτοβουλιών, επιθυμία για μάθηση

Καλές δεξιότητες επικοινωνίας

Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και τεχνικής ορολογίας

Επιθυμητά Προσόντα

 

Εμπειρία με βάσεις δεδομένων (MS SQL Server, Oracle) Entity

Framework, εξωτερικές βιβλιοθήκες (όπως DevExpress), MVVM programming pattern

Καλή γνώση Γερμανικών

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής  στα αγγλικά ΕΔΩ 

Κυρία Παρασκευή Ζάψα

MA, PhD cand. Philosophy of Sciences

Head of HR Department

Η ΝΙΚΙTEC ζητεί 7 Πτυχιούχους Μηχανικούς Υπολογιστών

Η ΝΙΚΙTEC ζητεί 7 Πτυχιούχους Μηχανικούς Υπολογιστών

Η εταιρεία ΝΙΚΙ Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 1994 στον Κατσικά Ιωαννίνων από τον Δρ. Δημήτρη Βαρτζιώτη.

Στόχος της ΝΙΚΙ είναι η διασύνδεση της ευρωπαϊκής τεχνογνωσίας με το ελληνικό επιστημονικό δυναμικό για την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών εφαρμοσμένης μηχανικής και λύσεων πληροφορικής.

Οι υπηρεσίες της ΝΙΚΙ περιλαμβάνουν βιομηχανικό σχεδιασμό, υπολογιστική προσομοίωση, ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού καθώς και τη διασύνδεση αυτών των τομέων.

Η ΝΙΚΙ λαμβάνει ενεργά μέρος σε ερευνητικά έργα, τόσο στην Ελλάδα όσο και μέσω διεθνών συνεργασιών. Οι ερευνητικές δραστηριότητες της ΝΙΚΙ την καθιστούν πρώιμο χρήστη νέων τεχνολογιών και μεθόδων, τις οποίες αποτιμά, εξελίσσει και μεταφέρει στους πελάτες της μέσω προηγμένων έργων και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στην ανάπτυξη προϊόντων καθώς και στην ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες υποστηρίζονται από την πολυετή πείρα του προσωπικού της ΝΙΚΙ σε Ευρωπαϊκά βιομηχανικά και ερευνητικά έργα, καθώς και τη χρήση σύγχρονων εργαλείων και τεχνολογιών αιχμής.

ευρεση εργασιας στο ergasia.gr

Job alerts

Receive emails for the latest jobs matching your search criteria

Uploading