Howden Group Holdings αναζητά στέλεχος για τη θέση Marine Broker

 • Ναυτιλιακά ,Ασφαλιστικός Σύμβουλος
 • Πλήρους Απασχολησης
 • 1 μήνα πριν
 • ΑθήναΕλλάδα

Πληροφορίες Αγγελίας

 • icon
  Επίπεδο Εργασίας: Marine Broker
 • icon
  Εργασιακή Εμπειρία : 5 χρόνια
 • icon
  Επαγγελματικά Προσόντα Ανώτατη Μόρφωση (ΑΕΙ/ΤΕΙ)

Περιγραφή Εργασίας

Howden Group Holdings αναζητά στέλεχος για τη θέση Marine Broker

Howden Group Holdings αναζητά στέλεχος για τη θέση Marine Broker

Howden Group Holdings αναζητά στέλεχος για τη θέση Marine Broker

Περιγραφή Θέσης

H Howden Matrix Insurance and Reinsurance Brokers, μέλος της Howden Group Holdings αναζητά στέλεχος για τη θέση Marine Broker


Γενική Περιγραφή Καθηκόντων

 • Προετοιμασία προτάσεων ασφάλισης, διαπραγμάτευση και τοποθέτηση στις ασφαλιστικές αγορές, τοπικές και διεθνείς, σε επίπεδο ασφάλισης και αντασφάλισης, όλα τα προϊόντα του  Marine Insurance, αλλά κυρίως Cargo, Yachts & Marine Liability
 • Διαχείριση των πελατών με άνεση και αυτοπεποίθηση
 • Καλλιέργεια και διατήρηση εξαιρετικών σχέσεων με τους πελάτες
 • Υποστήριξη στην αναγνώριση των ασφαλιστικών αναγκών του πελάτη
 • Υποστήριξη στην επεξήγηση των λεκτικών των ασφαλιστήριών συμβολαίων
 • Ανάληψη συγκεκριμένων καθηκόντων με την εντολή της διοίκησης ακολουθώντας συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
 • Συνεργασία με διάφορα τμήματα της Howden Group με στόχο τις πελατοκεντρικές λύσεις
 • Διεξοδική κατανόηση όλων των πτυχών του κινδύνου πριν τη συζήτηση με τους ασφαλιστές
 • Συμμετοχή σε πρωτοβουλίες επιχειρηματικής ανάπτυξης όποτε ζητείται
 • Προετοιμασία προτάσεων ασφάλισης για ανανέωση
 • Ενημέρωση όλων των σχετικών μερών σχετικά με το status του πελάτη και των γενικότερων επιχειρηματικών ζητημάτων
 • Διασφάλιση ότι τα συστήματα workflow της εταιρίας ενημερώνονται διαρκώς προκειμένου να αντικατοπτρίζουν την τωρινή κατάσταση του κινδύνου
 • Διασφάλιση ότι οι φάκελοι είναι απόλυτα ακριβείς και σε συμφωνία με τους Κανόνες και Κανονισμούς Συμμόρφωσης
 • Καθορισμός και παράδοση συγκεκριμένων στόχων budget (ανάπτυξη, κερδοφορία)


Βασικές Δεξιότητες/ Ικανότητες

 • Εξαιρετικές διαπροσωπικές, επικοινωνιακές και γραπτές δεξιότητες
 • Ικανότητα ελέγχου και διαπραγμάτευσης σύνθετων διαδικασιών ασφάλισης προκειμένου να περιοριστεί η έκθεση του Group σε μη αποδεκτό κίνδυνο
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση και αυστηρές προθεσμίες, πολύ καλή διαχείριση χρόνου
 • Εξαιρετικές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες σε συνδυασμό με την ικανότητα ανάπτυξης μακροπρόθεσμων σχέσεων με εσωτερικούς/ εξωτερικούς πελάτες, προμηθευτές, και stakeholders στο Group
 • Ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, ευελιξία, καινοτόμος τρόπος σκέψης και συνεργατική συμπεριφορά

Βασικά Προσόντα & Εμπειρία

 • Πανεπιστημιακές σπουδές στον τομέα της ασφάλισης
 • Πιστοποίηση ασφαλιστικού/ αντασφαλιστικού μεσίτη από την Τράπεζα της Ελλάδας
 • Εμπειρία στο marine insurance (3-5 χρόνια) στον επιχειρηματικό τομέα, π.χ. broking/ ασφάλιση
 • Εξαιρετική γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (προφορική και γραπτή)
 • Εξαιρετικές γνώσεις computers (MS Office)

Tύπος Εργασίας

Full-time

Η εταιρία μας προσφέρει ανταγωνιστικές απολαβές, ευκαιρίες εκπαίδευσης για επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη και ιατρική ασφάλιση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους  αναγράφοντας στο θέμα BRK/Fac.Non FI-Mar21.

Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με απόλυτη εχεμύθεια.

We hire talented specialists and give them what they need to make a difference for clients. Always have, always will.

Howden has always had an absolute focus on employing talented individuals. We empower our people to make a real difference here, whilst building successful and fulfilling careers at the same time.

What’s the culture like?

We have a noticeably flat hierarchy for a global organisation of such size and scope. It comes from the way the group has grown over the last 25 years, with mergers with like-minded companies done in a spirit of collaborative independence.

This means that good ideas don’t get caught up in excessive bureaucracy and delivering innovative solutions for clients is always encouraged.

We put People First, with a business culture geared towards helping employees achieve at work, but always keep things in perspective and enjoy a healthy work/life balance.

We’re passionate about social responsibility too.

Such an atmosphere attracts the brightest talent in the market. If that includes you, we’d love to hear from you.

Read our CV policy to learn how we hold and process your CV.

Κωδικός αναφοράς

BRK/Fac.Non FI-Mar21

Job alerts

Receive emails for the latest jobs matching your search criteria

Uploading