Πληροφορίες Αγγελίας

  • icon
    Επίπεδο Εργασίας: Λογιστή- Λογίστρια
  • icon
    Εργασιακή Εμπειρία : Απαιτούμενη προϋπηρεσία
  • icon
    Επαγγελματικά Προσόντα Ανώτατη Μόρφωση (ΑΕΙ/ΤΕΙ)

Περιγραφή Εργασίας

ΓΡΗΓΟΡΗΣ αναζητά ΛΟΓΙΣΤΗ για τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας ΑΛΙΜΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ αναζητά ΛΟΓΙΣΤΗ για τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας ΑΛΙΜΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ αναζητά ΛΟΓΙΣΤΗ για τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας ΑΛΙΜΟΣ

Λογιστής (Άλιμος #CB#)

Ο Γρηγόρης, πιστός στις αξίες του και στην Ελληνικότητά του, προσφέρει με αγάπη τις μοναδικές του γεύσεις,
γεμίζοντας με χαρά την καρδιά των φίλων του από το 1972. Η οικογένεια του Γρηγόρη περιλαμβάνει
πάνω από 340 σημεία σε Ελλάδα, Κύπρο, Γερμανία και στη Ρουμανία. Καθημερινά, τα προϊόντα
φρεσκοφτιάχνονται και φρεσκοψήνονται στην κουζίνα του κάθε Γρηγόρη, σύμφωνα
με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές, προκειμένου να φτάνουν λαχταριστά και απολαυστικά
στα χέρια των εκατοντάδων χιλιάδων πελατών του. 

Αναζητάμε για τα κεντρικά μας γραφεία

ΛΟΓΙΣΤΗ
(ο ρόλος αναφέρεται στην Προϊσταμένη Λογιστηρίου) 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΡΟΛΟΥ


> Παρακολούθηση και καταχώρηση βιβλίων Γ’ Κατηγορίας,
> Έλεγχος Ισοζυγίου, συμφωνίες λογαριασμών γενικής λογιστικής και εμπορικού, μητρώου παγίων,
> Βασικές γνώσεις  ΦΠΑ, Παρακρατούμενων  και Λοιπών Φόρων καθώς και Φορολογίας Εισοδήματος,
> Έκδοση ΦΠΑ, Παρακρατούμενων Λοιπών Φόρων και αποστολή μέσω TAXIS,
> Διαχείριση και καταχώρηση τιμολογίων εξόδων, αγορών, πωλήσεων, παγίων, λοιπών συμψηφιστικών εγγραφών,
> Παρακολούθηση ημερήσιων ταμειακών ροών και συμφωνία τραπεζών,
> Δημιουργία παρουσιάσεων /οικονομικών αναφορών,
> Επικοινωνία με προμηθευτές για θέματα συμφωνίας πληρωμών – τιμολογήσεων, συμφωνητικών. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ


> Προϋπηρεσία 6 – 8 έτη σε οργανωμένο λογιστήριο εταιριών με τήρηση βιβλίων Γ’ Κατηγορίας,
> Πτυχιούχος ΑΕΙ Οικονομικής / Λογιστικής κατεύθυνσης,
> Απαραίτητη η γνώση ERP Navision,
> Πολύ καλή γνώση και χρήση των Μs Office (Excel, Word, Power Point, Outlook),
> Πολύ καλή γνώση Αγγλικών. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ


> Οργανωτικότητα, μεθοδικότητα, έμφαση στη λεπτομέρεια,
> Τήρηση προθεσμιών και χρονοδιαγραμμάτων,
> Ομαδικότητα και συνεργασία,
> Ευελιξία και λειτουργία υπό συνθήκες πίεσης. 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:


> Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών,
> Συμμετοχή στο bonus σύστημα της εταιρείας,
> Συμμετοχή στο ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης της εταιρείας,
> Ευκαιρίες ανάπτυξης και επαγγελματικής εξέλιξης,
> Άριστες συνθήκες εργασίας σε μια συνεχώς αναπτυσσόμενη και υγιή εταιρεία.

Στείλε το βιογραφικό σου στο e.bentrosian@gregorys.gr για να γίνεις και εσύ μέλος της μεγάλης οικογένειας του ΓΡΗΓΟΡΗ!

Ειδοποιήσεις εργασίας

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες εργασίες που ταιριάζουν με τα κριτήρια αναζήτησής σας.

Uploading