Γραμματειακή Υποστήριξη Ιατρείου στο Κολωνάκι

 • Γραμματειακή Υποστήριξη, Γραμματέας

 • Πλήρους Απασχολησης

 • 1 έτος πριν

 • Αθήνα

Πληροφορίες Αγγελίας

Περιγραφή Εργασίας

Γραμματειακή Υποστήριξη
Γραμματειακή Υποστήριξη Ιατρείου στο Κολωνάκι


Ζητείται κυρία για γραμματειακή υποστήριξη σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Πολύ καλές γνώσεις στον χειρισμό Η/Υ. Άνεση στην Επικοινωνία και γνώση αγγλικών. Καθήκοντα  υποδοχής ασθενών, ηλεκτρονική συνταγογράφηση, διαχείριση και αρχειοθέτηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιμέλεια χώρου. 
Πλήρης Απασχόληση.

Γραμματειακή Υποστήριξη Ιατρείου στο Κολωνάκι

Γραμματέας

Γενική Περιγραφή: Ο Γραμματέας έχει πιστοποιημένες γνώσεις και δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε εξαρτημένες εργασίες, σε τμήματα του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα (επιχειρήσεις, τράπεζες, οργανισμούς κτλ.), με σκοπό την επίλυση προβλημάτων και την αντιμετώπιση αναγκών γραμματειακής υποστήριξης. Ο Γραμματέας Διεύθυνσης είναι ένα ειδικευμένο άτομο, ικανό να χειρίζεται αυτόνομα και υπεύθυνα θέματα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της διοίκησης μιας επιχείρησης, να αντιμετωπίζει θετικά κάθε είδους συμπεριφορά πολιτών/πελατών, προϊσταμένων και εσωτερικών ή εξωτερικών συνεργατών, και να προσαρμόζεται στο συνεχώς μεταβαλλόμενο διοικητικό, οικονομικό και φορολογικό περιβάλλον, σύμφωνα και με τις οδηγίες του προϊσταμένου.
Ο Γραμματέας ενεργεί υπεύθυνα και εμπρόθεσμα και εκτελεί τις ακόλουθες κύριες επαγγελματικές δραστηριότητες:
 • Διεκπεραιώνει την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία
 • Συντάσσει επαγγελματικά έγγραφα
 • Αρχειοθετεί έγγραφα
 • Είναι αποτελεσματικός στα διοικητικά του καθήκοντα
 • Είναι αποτελεσματικός στις επικοινωνιακές του σχέσεις
 • Έχει το επίπεδο γνώσεων που θα του επιτρέπει να αντιλαμβάνεται καλύτερα τα τεκταινόμενα στον επιχειρησιακό χώρο και να λειτουργεί περισσότερο αποτελεσματικά
 • Αντιμετωπίζει προβλήματα γραμματειακής φύσης με τη χρήση του λειτουργικού συστήματος DOS και του περιβάλλοντος WINDOWS σε προϊόντα λογισμικού (όπως επεξεργασία κειμένου, Λογιστικά Φύλλα, Βάσεις Δεδομένων)
 • Προγραμματίζει τις εργασίες ενός Αυτοματοποιημένου Γραφείου χρησιμοποιώντας τοπικά δίκτυα Η/Υ και λογισμικό διαχείρισης σύγχρονου γραφείου.

Πηγη: edujob.gr
ergasia.gr

Ειδοποιήσεις εργασίας

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες εργασίες που ταιριάζουν με τα κριτήρια αναζήτησής σας.

Uploading