ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ  ΙΩΑΝΝΙΝΑ αναζητά Χειριστή Ελαστικοφόρου Φορτωτή

Πληροφορίες Αγγελίας

 • icon
  Μισθός Δεν Ορίστηκε / Μηνιαία
 • icon
  Shift Κυλιόμενο
 • icon
  Επίπεδο Εργασίας: Χειριστή Μηχανήματος
 • icon
  Εργασιακή Εμπειρία : 3 χρόνια
 • icon
  Επαγγελματικά Προσόντα Απόφοιτος Λυκείου

Περιγραφή Εργασίας

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ  ΙΩΑΝΝΙΝΑ αναζητά Χειριστή Ελαστικοφόρου Φορτωτή

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ  ΙΩΑΝΝΙΝΑ αναζητά Χειριστή Ελαστικοφόρου Φορτωτή

Χειριστής Ελαστικοφόρου Φορτωτή at ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ / GEK TERNA GROUP

Ioannina, Epirus, Greece TERNA ENERGY/ ENVIRONMNETAL Full time

Description

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ, εταιρεία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αναζητά:

Χειριστή Ελαστικοφόρου Φορτωτή

για τη Μονάδα Διαχείρισης Απορριμμάτων Ηπείρου – Πολύγυρος Δήμου Δωδώνης

Περιγραφή Θέσης:

Εκτελεί τις καθημερινές εργασίες σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα παραγωγής, τις οδηγίες και με γνώμονα την απρόσκοπτη λειτουργία της Μονάδας

Διασφαλίζει ότι ο εξοπλισμός που χρησιμοποιεί διατηρείται σε άρτια λειτουργική κατάσταση και χωρίς προβλήματα σύμφωνα με τα πρότυπα της εταιρείας που αφορούν τον κινητό εξοπλισμό

Χειρίζεται με ασφάλεια και σύμφωνα με τις οδηγίες ορθής χρήσης τα σχετικά μηχανήματα και αναφέρει στον Προϊστάμενο τυχόν βλάβες

Συμμορφώνεται με τους κανόνες και την πολιτική Υγείας και Ασφάλειας της εταιρείας

Είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση του χώρου εργασίας του και των μηχανημάτων σε άριστη κατάσταση

Συμπληρώνει τα έντυπα των ημερήσιων αναφορών εργασίας, προς ενημέρωση του Προϊσταμένου

Διασφαλίζει υψηλό επίπεδο συνεργασίας και επικοινωνίας με τους εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες

Απαιτούμενα Προσόντα – Προσωπικά Χαρακτηριστικά:

Άδεια χειρισμού αλυσοτροχού και λαστιχοφόρου φορτωτή, ΟΜΑΔΑΣ Ε’, Κατηγορίας-Τάξης Β’ ή Γ’ (θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν η κατοχή άδειας χειρισμού μηχανοκίνητου περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος ΟΜΑΔΑΣ ΙΑ’, Κατηγορίας-Τάξης Δ’)

Τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε ανάλογη θέση στη βιομηχανία ή στον χώρο της κατασκευής

Απολυτήριο Λυκείου

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Δυνατότητα απασχόλησης σε 3 βάρδιες

Γνώση & εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφαλείας στον χώρο εργασίας

Συνέπεια και μεθοδικότητα

Η εταιρεία προσφέρει:

Σταθερό περιβάλλον εργασίας

Συμμετοχή σε ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο

Ζητάς  εργασία ; Ενημερώσου για τις τελευταίες αγγελίες εργασίας  ΤΩΡΑ στο ergasia.gr

εύρεση εργασίας

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επιδιώκει:

Τη διαρκή και βιώσιμη ανάπτυξή του.

Τη διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση της ισχυρής του θέσης στους παραδοσιακούς τομείς δράσης του (κατασκευαστικός κλάδος, ηλεκτροπαραγωγή) στην Ελλάδα.

Τη συνεχή επέκτασή του τόσο σε νέους τομείς δράσης (διαχείριση απορριμμάτων, εξορυκτικές δραστηριότητες κ.ά.) όσο και σε νέες αγορές εκτός Ελλάδας.

Καθ’ ολη τη διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει καταφέρει να διαμορφώσει μια ισχυρή φήμη και μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες και τους μετόχους του, μέσα από τις αξίες και την κουλτούρα που διέπουν την επιχειρηματική του δράση:

Σεβασμός στον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον.

Δημιουργία αξίας για τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες, τους πελάτες και τους μετόχους μας.

Ειλικρίνεια κι αξιοπιστία.

Στοχευμένη κοινωνική προσφορά.

Οι άνθρωποι του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτελούν τη δύναμη της εταιρίας. Υποστηρίζονται συστηματικά στην επαγγελματική και προσωπική τους ανάπτυξη, καθώς φιλοσοφία της εταιρίας είναι ο εργαζόμενος να αντιμετωπίζει το εργασιακό του περιβάλλον σαν μια συνεχή πρόκληση.

Η επιτυχία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έρχεται με τη συνδρομή όλων των εργαζομένων, καθώς αυτοί είναι που τον οδηγούν στην ανάπτυξη και μεγέθυνση του. Η γνώση, η εξειδίκευση, η δημιουργικότητα και ο δυναμισμός των εργαζομένων εγγυώνται την επιτυχημένη πορεία της εταιρίας στο μέλλον.

Στον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εργάζονται 5.000 άτομα σε 16 χώρες. Ο όμιλος μας χαρακτηρίζεται από τη μακρόχρονη παρουσία έμπειρων και εξειδικευμένων στελεχών καθώς και από τη συνεχή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού σε όλα τα επίπεδα.

Ειδοποιήσεις εργασίας

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες εργασίες που ταιριάζουν με τα κριτήρια αναζήτησής σας.

Uploading