ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΤΙΡΙΟ αναζητά Μηχανικό Κατασκευής

Πληροφορίες Αγγελίας

 • icon
  Μισθός Δεν Ορίστηκε / Μηνιαία
 • icon
  Shift Δεν Ορίστηκε
 • icon
  Επίπεδο Εργασίας: Πολιτικός Μηχανικός
 • icon
  Εργασιακή Εμπειρία : 3 χρόνια
 • icon
  Επαγγελματικά Προσόντα ΠΕ Πανεπιστημιακης Εκπαιδευσης

Περιγραφή Εργασίας

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΤΙΡΙΟ αναζητά Μηχανικό Κατασκευής

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΤΙΡΙΟ αναζητά Μηχανικό Κατασκευής

Μηχανικός Κατασκευής

at ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ / GEK TERNA GROUP

Antirrio, Western Greece, Greece NEA ODOS Full time

Description

Μηχανικός Κατασκευής (Ιόνια Οδός)

Σύντομο Προφίλ Ρόλου: Υποστηρίζει τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση των εργασιών κατασκευής και βαριάς συντήρησης των αυτοκινητοδρόμων της εταιρείας Νέα Οδός ΑΕ, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των προτύπων ποιότητας και ασφάλειας που υπαγορεύονται από τις διαδικασίες της Εταιρείας και την ισχύουσα Σύμβαση Παραχώρησης.

Η έδρα της θέσης θα είναι τα κεντρικά γραφεία στην περιοχή της Κλόκοβας (νομός Αιτωλοακαρνανίας).

Αρμοδιότητες:

Παρακολουθεί τις εργασίες κατασκευής και βαριάς συντήρησης σε τμήμα αυτοκινητοδρόμου της εταιρείας, με σκοπό τη διασφάλιση της υλοποίησης των έργων σύμφωνα με τη μελέτη, τους ισχύοντες κανονισμούς και το χρονοδιάγραμμα.

Συμμετέχει στον προγραμματισμό των έργων καθώς και στην δημιουργία και παρακολούθηση του ετήσιου προϋπολογισμού του τμήματος Κατασκευής, έτσι ώστε να τηρούνται οι συμβατικές υποχρεώσεις του παραχωρησιούχου.

Πραγματοποιεί τακτικές επιθεωρήσεις και ελέγχους στο πεδίο, εποπτεύοντας την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων των υπεργολάβων και των εξωτερικών τεχνικών συμβούλων για την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων τους.

Συντάσσει προμετρήσεις, προϋπολογισμούς και τα λοιπά διαγωνιστικά τεύχη για τη διεξαγωγή διαγωνισμών επιλογής υπεργολάβων και συμβούλων.

Ελέγχει επιμετρήσεις, πιστοποιήσεις και λοιπά συμβατικά κείμενα.

Συντονίζει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των επιτόπου και εργαστηριακών ποιοτικών δοκιμών και γεωμετρικών ελέγχων.

Παρακολουθεί την εξέλιξη των συμβάσεων ελέγχοντας και φροντίζοντας για την τήρηση των προβλέψεων αναφορικά με τον προϋπολογισμό, τα χρονικά ορόσημα και την ποιότητα κατασκευής.

Συλλέγει και αρχειοθετεί τα απαραίτητα στοιχεία κατά την πορεία προετοιμασίας και υλοποίησης των έργων.

Προγραμματίζει και συμμετέχει σε συσκέψεις με Φορείς σχετικά με τη μελέτη και την πορεία εξέλιξης των έργων

Ελέγχει και σχολιάζει μελέτες και μεθοδολογίες κατασκευής.

Συντάσσει εκθέσεις προόδου των έργων κατασκευής & εργασιών βαριάς συντήρησης (πρόοδος των εργασιών, ανάλυση ρίσκου, μελλοντικές/τρέχουσες απαιτήσεις, μηνιαία αλληλογραφία) προκειμένου να διευκολύνεται η έγκαιρη και ακριβής ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων.

Επικοινωνεί και παρακολουθεί την εφαρμογή των διαδικασιών Υγείας & Ασφάλειας της εταιρείας κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής & βαριάς συντήρησης, για την προστασία και τη βελτίωση των σχετικών προτύπων ποιότητας, υγείας και ασφάλειας.

Απαραίτητα Προσόντα:

Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο σχεδιασμό ή τη διαχείριση έργων θα θεωρηθεί προσόν

Τουλάχιστον 3ετής προηγούμενη επαγγελματική εμπειρίας σε: Κατασκευή ή επίβλεψη Δημοσίων Έργων, Διαχείριση Υπεργολάβων, Σύνταξη τευχών δημοπράτησης και Σύνταξη αναφορών

Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

Άριστη γνώση χειρισμού MS Office

Άριστη χρήση AutoCAD

Ιδανικό Προφίλ Υποψηφίου:

Αναλυτική σκέψη και μεθοδικότητα

Ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης του χρόνου

Ικανότητα συνεργασίας

Προσαρμοστικότητα και κριτική σκέψη

Αποτελεσματική Επικοινωνία

Ζητάς  εργασία ; Ενημερώσου για τις τελευταίες αγγελίες εργασίας  ΤΩΡΑ στο ergasia.gr

εύρεση εργασίας

Ειδοποιήσεις εργασίας

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες εργασίες που ταιριάζουν με τα κριτήρια αναζήτησής σας.

Uploading