Στη ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. αναπτύσσουμε, εμπορευόμαστε και διακινούμε τα πιο δυνατά brands βιομηχανικών εργαλείων και μηχανημάτων, όπως τα BENMAN και FF GROUP. Τα τελευταία 40 χρόνια κατέχουμε ηγετική θέση στην ελληνική αγορά, ενώ διαθέτουμε ένα ταχύτατα αναπτυσσόμενο δίκτυο πωλήσεων σε όλη την Ευρώπη, στοχεύοντας να γίνουμε ένας από τους πρωταγωνιστές και στην ευρωπαϊκή αγορά.

Για τον λόγο αυτό επενδύουμε συνεχώς στην πρόσληψη και την ανάπτυξη νέων στελεχών, ενώ τα τελευταία χρόνια αυξήσαμε το εργατικό δυναμικό μας συνολικά σε όλες τις βαθμίδες με 20% κάθε χρόνο.

Στο πλαίσια της ανάπτυξής μας αναζητούμε τον/την κατάλληλο-η υποψήφιο-α για τη θέση:

Sales Operations Head / Επικεφαλής Οργάνωσης & Λειτουργίας Πωλήσεων

Περιγραφή θέσης:

Ο/Η νέος-α συνάδελφος θα συμμετέχει στην οργάνωση, στον συντονισμό και στην εφαρμογή των ενεργειών του τμήματος πωλήσεων. Η θέση ανήκει στη διεύθυνση πωλήσεων, αναφέρεται στην εμπορική διεύθυνση και απαιτεί έντονα ηγετικό προφίλ, εξαιρετικές οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες σε περιβάλλον γραφείου με σύγχρονη μηχανογράφηση και διαδικασίες.

Ο/Η κατάλληλος-η υποψήφιος-α πρέπει να έχει αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε μεγάλο και οργανωμένο τμήμα εμπορικής διεύθυνσης σε εταιρία με προϊοντικό portfolio.

Βασικές αρμοδιότητες:
 • Οργανώνει τις ομάδες πωλήσεων για τη βέλτιστη απόδοσή τους και την ανάπτυξη της εταιρίας.
 • Συμβάλλει στον ετήσιο εμπορικό σχεδιασμό, καθορίζοντας πώς πρέπει να οργανωθούν οι ομάδες του τμήματος πωλήσεων (Product Specialists, Area Managers, Key Accounts, Sales Representatives, Merchandisers κ.λπ.) και πώς πρέπει να αξιοποιηθούν τα υπάρχοντα συστήματα.
 • Σχεδιάζει τα προγράμματα των πωλητών, συμμετέχει και παρακολουθεί τον προγραμματισμό επισκέψεων, καθώς και συντονίζει το έργο όλου του δυναμικού των πωλήσεων, με βάση τη στρατηγική της εταιρίας και τα projects που τρέχουν, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η ομάδα είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της εταιρίας.
 • Αναλύει και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα της ομάδας των πωλήσεων ποσοτικά και ποιοτικά και κάνει προτάσεις / σχέδια βελτιστοποίησης για τα προγράμματα και τις ενέργειες της ομάδας συνολικά.
 • Συμμετέχει στη διαμόρφωση των στόχων πωλήσεων ανά πωλητή και ανά περιοχή μαζί με τους Area Managers.
 • Εξελίσσει την ομάδα πωλήσεων προσλαμβάνοντας νέα άτομα ή/και αξιοποιώντας τα υπάρχοντα σε βέλτιστους ρόλους.
 • Συμμετέχει σε συναντήσεις με σημαντικούς πελάτες και προσφέρει after-sales support όποτε κρίνεται χρήσιμο.
Απαραίτητη εμπειρία και γνώσεις:
 • Πτυχίο Deree ή ανώτατης σχολής με οικονομική ή τεχνολογική κατεύθυνση, Management ή Marketing. Μεταπτυχιακός τίτλος σε αντίστοιχους τομείς θα εκτιμηθεί.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε μεγάλα και οργανωμένα εμπορικά τμήματα εταιριών ως βοηθός εμπορικής διεύθυνσης, διευθυντής πωλήσεων, υπεύθυνος πωλήσεων – με υψηλούς δείκτες επίτευξης στόχων ή/και αντίστοιχο ρόλο οργάνωσης και διοίκησης λειτουργιών πωλήσεων.
 • Εμπειρία στον συντονισμό και στη συνεργασία με πολυεπίπεδα εμπορικά σχήματα (Product Specialists and/or Managers, Area Managers, Key Accounts, Sales Representatives, Merchandisers, Trade Marketeers, Accountants, After Sales κ.λπ.), με σύνθετες εμπορικές πολιτικές και μεγάλα πελατολόγια διαφορετικών κατηγοριών.
 • Εμπειρία στη διαχείριση προϊόντων (ιδανικά επώνυμων) και σε πολλές κατηγορίες ανά brand.
 • Καλή γνώση αγγλικών, ιδανικά επιπέδου Proficiency. Πτυχίο δεύτερης γλώσσας επιθυμητό.
 • Εμπειρία σε πολύ καλά μηχανογραφημένα περιβάλλοντα με άριστη γνώση MS Office και ειδικά Advanced Excel, εμπειρία σύγχρονου περιβάλλοντος ERP – CRM (κατά προτίμηση Entersoft), reporting tools και χρήση internet.
 • Εμπειρία στη διοίκηση ομάδας, διοικητικές δεξιότητες, υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα.
 • Ιδιαίτερη εξοικείωση με νέες τεχνολογίες.
 • Ηγετικές και οργανωτικές ικανότητες.
 • Κάτοχος άδειας οδήγησης I.X.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα με πάθος για σκληρή εργασία σε οργανωμένο, απαιτητικό, αναπτυσσόμενο περιβάλλον, με έμφαση στο αποτέλεσμα.
 • Εμπορική αντίληψη σε συνδυασμό με στρατηγική νοοτροπία. Η τεχνογνωσία στον κλάδο θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.
 • Επιθυμητή η ενασχόληση με το DIY.
Η εταιρία παρέχει:
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
 • Συνεργασία με προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης σε μια μεγάλη εταιρία με ηγετική θέση στον χώρο της, που αναπτύσσεται σταθερά και γρήγορα.
 • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας, αξιοκρατικό, όπου εκτιμώνται και ανταμείβονται όλα τα αξιόλογα στελέχη.
 • Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση.
 • Κάλυψη εξόδων μετακίνησης.