ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Στη ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. αναπτύσσουμε, εμπορευόμαστε και διακινούμε τα πιο δυνατά Βrands βιομηχανικών εργαλείων και μηχανημάτων, όπως τα BΕΝΜΑΝ και FF GROUP.
Τα τελευταία 40 χρόνια κατέχουμε ηγετική θέση στην ελληνική αγορά ενώ διαθέτουμε ένα ταχύτατα αναπτυσσόμενο δίκτυο πωλήσεων σε όλη την Ευρώπη, στοχεύοντας να γίνουμε ένας από τους πρωταγωνιστές και στην ευρωπαϊκή αγορά.
Για το λόγο αυτό, επενδύουμε συνεχώς στην πρόσληψη και ανάπτυξη νέων στελεχών ενώ τα τελευταία χρόνια αυξήσαμε το εργατικό μας δυναμικό συνολικά σε όλες τις βαθμίδες με 20% κάθε χρόνο.
Στα πλαίσια της ανάπτυξής μας αναζητούμε τον/την κατάλληλο/-η υποψήφιο/-α για τη θέση:

Merchandiser

(Κωδ. Θέσης: Merch)

Αρμοδιότητες:
 • Εφαρμογή των πλανογραμμάτων με βάση την τυπολογία και το layout των καταστημάτων των πελατών μας
 • Ενεργή συμμετοχή στο στήσιμο νέων καταστημάτων και στις ανακαινίσεις των υπαρχόντων
 • Ορθή και ελκυστική παρουσίαση των προβολών, καθώς και των προωθητικών και ειδικών ενεργειών οι οποίες στοχεύουν στην αύξηση των πωλήσεων των πελατών μας και την ανάδειξη των προϊόντων
 • Συνεργασία με τους αντίστοιχους πωλητές για το στήσιμο / την εικόνα του καταστήματος αλλά και για τη μέγιστη ικανοποίηση των πελατών
 • Δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού (φωτογραφίες, video κτλ.) από ενέργειες merchandising καθώς και παρουσίαση των νέων προϊόντων
Απαραίτητα προσόντα:
 • Πτυχίο σχολής ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης, επιθυμητό
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Οργάνωση, αξιοπιστία, συνέπεια, επαγγελματική συμπεριφορά
 • Ευχέρεια εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον & ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Ηλικία έως 35 ετών
 • Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ.
 • Εξοικείωση χειρισμού Η/Υ & tablet
 • Χόμπι η ενασχόληση με τα εργαλεία, την τεχνολογία και το Do It Yourself
 • Όρεξη και πάθος με την φωτογραφία / video θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα
 • Ενασχόληση με social media, YouTube, Facebook, Instagram κ.ο.κ.
Προσφέρονται:
 • Σταθερή και μόνιμη συνεργασία
 • Δυναμικό Εργασιακό Περιβάλλον με Προοπτικές Επαγγελματικής Εξέλιξης
 • Συνεχή Εκπαίδευση και επιμόρφωση