Εταιρεία μεταλλικών κατασκευών ζητεί, ΤΕΧΝΙΤΕΣ , ΣΥΓΚΟΛΗΤΕΣ , ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΥΣ

  • Τεχνίτες – Εργάτες ,Μονταδόροι - Συγκολλητές

  • Πλήρους Απασχολησης

  • 2 μήνες πριν

  • Μέγαρα

Πληροφορίες Αγγελίας

  • icon
    Εργασιακή Εμπειρία : Απαιτούμενη προϋπηρεσία

Περιγραφή Εργασίας

Εταιρεία μεταλλικών κατασκευών ζητεί, ΤΕΧΝΙΤΕΣ , ΣΥΓΚΟΛΗΤΕΣ , ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΥΣ

Εταιρεία μεταλλικών κατασκευών ζητεί, ΤΕΧΝΙΤΕΣ , ΣΥΓΚΟΛΗΤΕΣ , ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΥΣ και βοηθούς  με έδρα τα Μέγαρα Αττικής.

Τηλ επικοινωνίας: 6970830284
βιογραφικά στο mail: info@metalsystems.gr

Εταιρεία μεταλλικών κατασκευών ζητεί, ΤΕΧΝΙΤΕΣ , ΣΥΓΚΟΛΗΤΕΣ , ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΥΣ

Χτίστης
Γενική Περιγραφή: Ο Χτίστης αναλαμβάνει το κτίσιμο των τοίχων, αφού αφαιρεθούν τα καλούπια από το σκελετό της οικοδομής. Χρησιμοποιεί λάσπη με τσιμέντο, τούβλα, τσιμεντόλιθους, κατεργασμένες ή απελέκητες πέτρες, καθώς και άλλα σύγχρονα ή παραδοσιακά δομικά και μονωτικά υλικά. Τοποθετεί τα υλικά με διάφορους τρόπους που υπαγορεύονται από τις ειδικές ανάγκες της οικοδομής και σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες και τα σχέδια του μηχανικού.
Εξοπλισμός και Μέσα: Για τη σωστή δόμηση, ο Χτίστης χρησιμοποιεί διάφορα όργανα και εργαλεία, όπως είναι το ζύγι, το αλφάδι, το μυστρί.
Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για τα επαγγέλματα οικοδομής δεν λειτουργεί σε μόνιμη βάση ειδική σχολή, όπου θα μπορούσε να φοιτήσει ο ενδιαφερόμενος. Μέχρι τώρα, οι ανάγκες στον τομέα αυτό καλύπτονται με σχολές ταχύρρυθμης εκπαίδευσης που λειτουργούν κατά περιόδους στον ΟΑΕΔ.
Απαιτούμενες Δεξιότητες: Τα οικοδομικά επαγγέλματα απαιτούν:
-Σωματική αντοχή
-Καλή υγεία
-Επιδεξιότητα στις κινήσεις
-Σωματική δύναμη και αντοχή στις καιρικές συνθήκες
-Σωστή αντίληψη του χώρου, μεράκι, καλαισθησία και λεπτότητα
-Συνεργατικότητα
-Προσεκτικότητα, ακρίβεια και σχολαστικότητα
-Αίσθημα ευθύνης και συνέπειας.
Επαγγελματικές Προοπτικές: Τα επαγγέλματα αυτά συνδέονται με την οικοδομική και κατασκευαστική δραστηριότητα της χώρας μας, που μέχρι πρόσφατα παρουσίαζε ύφεση. Ο προγραμματισμός όμως αρκετών δημόσιων έργων και τα αναπτυξιακά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους, δημιουργούν αισιόδοξες προοπτικές απασχόλησης. Στην ελεύθερη αγορά, πάντοτε υπάρχει η ανάγκη για καλούς και έμπειρους τεχνίτες. Οι τεχνίτες που διακρίνονται για τη σωστή δουλειά τους μπορούν να εξελιχθούν επαγγελματικά και οικονομικά μέσω της υποστήριξης των πελατών ή των συνεργατών τους. Οι αποδοχές είναι ικανοποιητικές, αλλά μπορεί να παρουσιάσουν μεγάλη διακύμανση ανάλογα με τα προσόντα και τη δραστηριότητα του κάθε επαγγελματία. Τα επαγγέλματα αυτά ασκούνται συνήθως από εμπειρικούς τεχνίτες, γύρω από τους οποίους απασχολείται ένας μεγάλος αριθμός ανειδίκευτων, μαθητευόμενων εργατών.

ergasia.gr

Ειδοποιήσεις εργασίας

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες εργασίες που ταιριάζουν με τα κριτήρια αναζήτησής σας.

Uploading