Εμπορική Εταιρεία αναζητά Οδηγό

 • Οδηγοί
 • Πλήρους Απασχολησης
 • 3 μήνες πριν
 • Αθήνα

Πληροφορίες Αγγελίας

 • icon
  Εργασιακή Εμπειρία : Απαιτούμενη προϋπηρεσία

Περιγραφή Εργασίας

Οδηγός Γ´ Κατηγορίας Οδηγό
Εμπορική Εταιρεία αναζητά Οδηγό

Εμπορική εταιρεία με πολυετή εμπειρία στο χώρο του χονδρικού εμπορίου με έδρα το Βοτανικό στην Αθήνα, επιθυμεί να προσλάβει οδηγό πλήρους απασχόλησης για xvan πώληση στο νομό Αττικής.

Εμπορική Εταιρεία αναζητά Οδηγό

Απαραίτητα προσόντα:

 • Αποδεδειγμένη εμπειρία
 • Άδεια οδήγησης φορτηγού Γ’ κατηγορίας , Π.Ε.Ι., επιθυμητή κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
 • Άνεση στην επικοινωνία-Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Ικανότητα σωστής τήρησης διαδικασιών, ιεράρχησης προτεραιοτήτων, διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων και επίλυσης προβλημάτων.
 • Συστάσεις απαραίτητες

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας
 • Εταιρικό κινητό τηλέφωνο

Εάν πιστεύετε ότι πληροίτε τις παραπάνω προϋποθέσεις, στείλτε μας το βιογραφικό σας.

Εμπορική Εταιρεία αναζητά Οδηγό

[Οδηγός Οχημάτων Δημοσίας Χρήσης
Γενική Περιγραφή: Ο Οδηγός Οχημάτων Δημοσίας Χρήσης έχει ως έργο του την ασφαλή και ταχεία κατά το δυνατόν μεταφορά των επιβατών ή των αγαθών. Ο επαγγελματίας Οδηγός χρησιμοποιεί το κατάλληλο κάθε φορά όχημα για τη μεταφορά των επιβατών ή των αγαθών, με ασφαλή και ταχύ τρόπο στον τόπο προορισμού τους. Επίσης, φροντίζει για τη στοιχειώδη συντήρηση και διατήρηση της καθαριότητας του οχήματός του.
Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Η άσκηση του επαγγέλματος, απαιτεί την κατοχή διπλώματος κατηγορίας ανάλογης με αυτήν του οχήματος. Το δίπλωμα εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης μετά από προφορικές και γραπτές εξετάσεις.
Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ιδιαίτερες γνώσεις για τον επαγγελματία δεν απαιτούνται.
Απαιτούμενες Δεξιότητες: Για το επάγγελμα είναι απαραίτητα:
-Ευσυνειδησία
-Συνέπεια
-Υπομονή
-Γρήγορα αντανακλαστικά
-Αυξημένη προσοχή
-Επιδεξιότητα στις κινήσεις
-Ευελιξία
-Μηχανική ικανότητα]

Πηγή: edujob.gr

ergasia.gr

Job alerts

Receive emails for the latest jobs matching your search criteria

Uploading