Εξωτερικοί Πωλητές/τριες

  • Πωλήσεις
  • Πλήρους Απασχολησης
  • 4 εβδομάδες πριν
  • Αττική

Πληροφορίες Αγγελίας

  • icon
    Αριθμός Κενών Θέσεων 7 θέσεις

Περιγραφή Εργασίας

Εξωτερικοί Πωλητές/τριες

Εξωτερικοί Πωλητές/τριες

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 7 εξωτερικοί πωλητές/τριες, για ανάπτυξη πελατολογίου/πωλήσεων στο νομό Αττικής,
από εταιρία με εδρα στα κατω Πατήσια που δραστηριοποιείται στο χώρο της ένδυσης.
Απαραίτητες προυποθέσεις η προυπηρεσία στις πωλήσεις ενδυμάτων, ο επικοινωνιακός χαρακτήρας η γνώση χρήσης Η/Υ και η κατοχή μηχανής (κατά προτίμηση) ή αυτοκινήτου.
Παρέχονται έξοδα μετακίνησης, ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, πρωινό ωράριο, μόνιμη πλήρης απασχόληση.

Αποστολή βιογραφικών στο zachariastsi@yahoo.gr

ergasia.gr

Job alerts

Receive emails for the latest jobs matching your search criteria

Uploading