Πληροφορίες Αγγελίας

 • icon
  Shift Δεν Ορίστηκε
 • icon
  Επαγγελματικά Προσόντα Ανώτατη Μόρφωση (ΑΕΙ/ΤΕΙ)

Περιγραφή Εργασίας

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναζητεί άτομα για εσωτερική αποκλειστική συνεργασία

Κολωνάκι – Αθήνα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [περιοχή  Κολωνακίου], η οποία παρέχει υψηλής ποιότητας νομικές υπηρεσίες,  επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της για εσωτερική αποκλειστική συνεργασία,
1. ΔΙΚΗΓΟΡΟ με αποδεδειγμένη δικαστική εμπειρία σε ένα ή περισσότερα εκ των κατωτέρω  αναφερομένων θεματικών αντικειμένων,
2. ΑΣΚΟΥΜΕΝΟ/Η ΔΙΚΗΓΟΡΟ με επαγγελματική κατεύθυνση σε όμοια γνωστικά αντικείμενα.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναζητεί άτομα για εσωτερική αποκλειστική συνεργασία

Περιγραφή Θέσης / Αντικειμένου

 • Τραπεζικό – Εμπορικό δίκαιο ( Επιδίκαση εμπορικών απαιτήσεων – Ανακοπές– Προσημειώσεις – Αναγκαστική εκτέλεση )
 • Υποθέσεις αυτοκινήτων / Τροχαία
 • Σύνταξη και κατάθεση δικογράφων τακτικής και ειδικών διαδικασιών (ενδεικτικά, σύνταξη αγωγών – προτάσεων –  διαταγών πληρωμής κλπ )
 • Προετοιμασία υποθέσεων και παράσταση σε δικαστήρια
 • Συντονισμός και διενέργεια πράξεων εκτέλεσης
 • Παροχή νομικών συμβουλών και σύνταξη νομικών εισηγήσεων ( Σε όλα τα ανωτέρω αντικείμενα )
 • Έλεγχοι τίτλων (Υποθηκοφυλακεία – Κτηματολόγια )
 • Σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών

Προσόντα /Requirements

 • Η δυνατότητα χειρισμού περισσοτέρων εκ των ανωτέρω γνωστικών αντικειμένων ( Τραπεζικό – Εμπορικό Δίκαιο – Αυτοκίνητα – λοιπές δικαστικές ενέργειες ) θα συνεκτιμηθεί
 • Αποδεδειγμένη δικαστική και εξωδικαστική εμπειρία δύο (2) ετών στο χειρισμό των ανωτέρω υποθέσεων
 • Πιστοποίηση Αγγλικής Γλώσσας  – Proficiency [ Cambridge – Michigan ]
 • Γνώση Υ/Η MS Office (Word, Excel), CRM
 • Παρουσιάσεις – Reports σε περιβάλλον Microsoft PowerPoint
 • Οργανωτικές δεξιότητες, λήψη πρωτοβουλιών και αποφάσεων

Παροχές / Benefits

 • Πάγια μηνιαία αμοιβή και μπόνους αποδοτικότητας
 • Σταθερή προοπτική εξέλιξης
 • Διαρκής νομική ενημέρωση
 • Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον στο κέντρο της Αθήνας
 • Άμεση πρόσληψη

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναζητεί άτομα για εσωτερική αποκλειστική συνεργασία

Λοιπά στοιχεία / Additional requirements

 • Συστατικές επιστολές
 • Δείγμα δικογράφων (άνευ προσωπικών στοιχείων) συνταγμένα από τον υποψήφιο

Οι αιτήσεις  θα τύχουν εχεμύθειας.

Αποστολή βιογραφικού σε : e-mail   smartlawcv@gmail.com

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210-3611615

ergasia.gr

Ειδοποιήσεις εργασίας

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες εργασίες που ταιριάζουν με τα κριτήρια αναζήτησής σας.

Uploading