ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Κεντρο αναζητά Στέλεχος Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

 • Στέλεχος Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
 • Πλήρους Απασχολησης
 • 4 εβδομάδες πριν
 • ΑθήναΕλλάδα

Πληροφορίες Αγγελίας

 • icon
  Επίπεδο Εργασίας: Στέλεχος Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
 • icon
  Επαγγελματικά Προσόντα Ανώτατη Μόρφωση (ΑΕΙ/ΤΕΙ)

Περιγραφή Εργασίας

ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Κεντρο αναζητά Στέλεχος Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Κεντρο αναζητά Στέλεχος Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Κεντρο αναζητά Στέλεχος Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Στέλεχος Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Καθήκοντα Θέσης:

 • Αναζήτηση ενδιαφερομένων για τα εκπαιδευτικά προγράμματα
 • Καταχώρηση σχετικών πληροφοριών στο πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας
 • Υλοποίηση και παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • Εξυπηρέτηση συμμετεχόντων

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απόφοιτος Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Άριστη Γνώση Η/Υ
 • Καλή Γνώση Αγγλικών
 • Δεξιότητες επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου
 • Εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως κατάρτισης

Η εταιρία προσφέρει:

 • Πλήρη απασχόληση
 • Προοπτικές εξέλιξης σε έναν αξιόπιστο και συνεχώς αναπτυσσόμενο οργανισμό
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 

ευρεση εργασιας στο ergasia.gr

Σχετικα με Εμάς | Διαβαλκανικό κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 2006 με όραμα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στον τομέα της συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.

Με τόλμη, ομαδικό πνεύμα και αφοσίωση στο έργο μας επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογικούς πόρους, υποδομές και κυρίως στους ανθρώπους μας με στόχο τη διαρκή βελτίωση και ανάπτυξη.

Το σύνολο των στελεχών μας στοχεύει στην άριστη εξυπηρέτηση σας, μέσα από την διαρκή και εξατομικευμένη υποστήριξη κάθε ανάγκη σας.

Μία δυναμική ομάδα εξειδικευμένων στελεχών με αγάπη και αφοσίωση στο έργο της είναι δίπλα σας για την επιτυχή αξιοποίηση κάθε νέας επιχειρηματικής ευκαιρίας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης ΑΕ έχοντας ως κύριο στρατηγικό στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, την προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών υποκειμένων και των πληροφοριών που διαχειρίζεται καθώς και την επίτευξη της επιχειρησιακής του συνέχειας υιοθετεί μία λεπτομερή Πολιτική Ποιότητας, Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με σκοπό:
• Την διασφάλιση της εμπιστοσύνης των πελατών, εργαζομένων και προμηθευτών του Διαβαλκανικού Κέντρου Επιχειρηματικής Ανάπτυξης.
• Την προστασία των πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζεται.
• Τη διασφάλιση της επιχειρησιακής του συνέχειας.
• Την συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Νομοθετικό και Θεσμικό Πλαίσιο σε θέματα ποιότητας, ασφάλειας πληροφοριών και προστασίας δεδομένων.

Σήμερα το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης ΑΕ, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και συμμορφούμενο στις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων ΕΕ 2016/679, της εθνικής νομοθεσίας, των αποφάσεων και πράξεων της Εθνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) σας παρέχει μέσα από την Πολιτική του μία ολοκληρωμένη ενημέρωση για τις δράσεις του, τον τρόπο διαχείρισης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και λοιπών πληροφοριών.

Το σύνολο της εταιρείας μας, το ανθρώπινο δυναμικό, οι συνεργάτες και η Διοίκηση δεσμεύεται στην τήρηση της παρούσας πολιτικής.

Για κάθε επιπλέον απορία ή για αιτήματα άσκησης των δικαιωμάτων σας, η εταιρεία μας έχει ορίσει ως Υπεύθυνο Επικοινωνίας την Γεωργία Λειβαδάρου, με την οποία μπορείτε άμεσα να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2310567548 ή/και στο email dpo@diavalkaniko.gr.

Job alerts

Receive emails for the latest jobs matching your search criteria

Uploading