Πληροφορίες Αγγελίας

 • icon
  Μισθός Euro 400 - 999 / Μηνιαία
 • icon
  Shift Δεν Ορίστηκε
 • icon
  Αριθμός Κενών Θέσεων 2 θέσεις
 • icon
  Επίπεδο Εργασίας: Υπαλληλος Γραφείου
 • icon
  Εργασιακή Εμπειρία : Χωρίς προϋπηρεσία
 • icon
  Επαγγελματικά Προσόντα Ανώτερη Μόρφωση (ΙΕΚ/Τεχνικές Σχολές)

Περιγραφή Εργασίας

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ κέντρο στο Πόρτο Ράφτη αναζητεί Τεχνολόγο - Ακτινολόγο

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ κέντρο στο Πόρτο Ράφτη αναζητεί Τεχνολόγο – Ακτινολόγο

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ κέντρο στο Πόρτο Ράφτη ζητεί Τεχνολόγο – Ακτινολόγο,
με εμπειρία σε Ψηφιακό Μαστογράφο, Πανοραμικό, Οστική Πυκνότητα, Ακτινογραφίες.
Βιογραφικό – Φωτογραφία απαραίτητα.

Μισθός + Bonus + μεταφορικό μέσο μετα απο συνεννόηση. 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ κέντρο στο Πόρτο Ράφτη αναζητεί Τεχνολόγο – Ακτινολόγο

Ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας χειρίζεται ακτινολογικά μηχανήματα για την εκτύπωση ακτινογραφιών,
που συμβάλλουν στη διάγνωση ασθενειών και στη χάραξη της θεραπευτικής αγωγής για αρρώστους.
Οι συνήθεις εργασίες του είναι η προετοιμασία του ασθενούς για τη λήψη της ακτινογραφίας,
η κατάλληλη τοποθέτηση του ασθενούς στο ακτινολογικό μηχάνημα μπροστά στη μηχανή λήψης και
η ρύθμιση της έντασης της ακτινοβολίας του ακτινογραφικού μηχανήματος.
Επιπλέον, ο Ακτινολόγος μετά τη λήψη της ακτινογραφίας εμφανίζει το φιλμ και το τοποθετεί στο αρχείο των ασθενών.
Ακόμη, φροντίζει να διατηρούνται τα ακτινολογικά μηχανήματα σε καλή κατάσταση.
Επίσης, ο Τεχνολόγος εφαρμόζει το πλάνο θεραπείας που έχει φτιάξει ο ακτινοφυσικός
με τον ιατρό ακτινοθεραπευτή με σκοπό την πραγματοποίηση θεραπείας ασθενών με κακοήθεις νεοπλασίες.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ κέντρο στο Πόρτο Ράφτη αναζητεί Τεχνολόγο – Ακτινολόγο

Εξοπλισμός και Μέσα: Κατά την άσκηση της εργασίας του ο Ακτινολόγος χρησιμοποιεί φάρμακα και οξέα.
Επειδή εργάζεται μέσα σε ακτινολογικά εργαστήρια, πρέπει να τηρεί σχολαστικά όλους τους κανόνες προφύλαξης και προστασίας από τις ακτινοβολίες.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Στον πτυχιούχο ακτινολογίας-ραδιολογίας ΤΕΙ χορηγείται άδεια άσκησης επαγγέλματος από τη νομαρχία.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για το επάγγελμα του Τεχνολόγου Ακτινολογίας-Ραδιολογίας χρειάζεται πτυχίο
του Τμήματος Ακτινολογίας-Ραδιολογίας των ΤΕΙ, ή απολυτήριο ΤΕΕ ή δίπλωμα ΙΕΚ.
στο αντικείμενο των ιατρικών συσκευών απεικονίσεων ή ακτινοθεραπείας.
Απαραίτητη είναι η γνώση ξένων γλωσσών και κυρίως της αγγλικής,
αφού στα περισσότερα ιατρικά μηχανήματα οι οδηγίες αναγράφονται στη γλώσσα αυτή, και πτυχίο Η/Υ.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας-Ραδιολογίας οφείλει να διαθέτει:

Υπευθυνότητα και προσεκτικότητα

Υπομονή και δεξιότητες επικοινωνίας

Αντίληψη του κινδύνου

Τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες.

Η εργασία του Τεχνολόγου Ακτινολογίας-Ραδιολογίας είναι απαιτητική όσον αφορά το χειρισμό και τη συντήρηση ή την επισκευή πολύπλοκων μηχανημάτων.
Ο Τεχνολόγος που εργάζεται σε περιβάλλον εργαστηρίου έρχεται σε καθημερινή επαφή με μηχανήματα που εκπέμπουν ιοντίζουσες ακτινοβολίες.
Ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας-Ραδιολογίας εργάζεται ατομικά, συνήθως κατά τη διάρκεια της ημέρας

Ειδοποιήσεις εργασίας

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες εργασίες που ταιριάζουν με τα κριτήρια αναζήτησής σας.

Uploading