CITYZEN PARKING AND SERVICES αναζητά Πωλητή

 • Πωλήσεις
 • Πλήρους Απασχολησης
 • 1 μήνα πριν
 • Ελλάδα ,Κηφισιά

Πληροφορίες Αγγελίας

 • icon
  Επίπεδο Εργασίας: Πωλητής
 • icon
  Εργασιακή Εμπειρία : 4 χρόνια
 • icon
  Επαγγελματικά Προσόντα Ανώτατη Μόρφωση (ΑΕΙ/ΤΕΙ)

Περιγραφή Εργασίας

CITYZEN PARKING AND SERVICES αναζητά Πωλητή

CITYZEN PARKING AND SERVICES αναζητά Πωλητή

CITYZEN PARKING AND SERVICES αναζητά Πωλητή

Η CITYZEN PARKING AND SERVICES – η Νο 1 εταιρία  στη λειτουργία χώρων στάθμευσης
με χρήση αυτόματων συστημάτων στην Ελληνική Αγορά – αναζητά να προσλάβει Πωλητή.

Η θέση αναφέρεται στον επικεφαλή του τμήματος Πωλήσεων και Μάρκετινγκ.

Η Cityzen Parking & Services, ηγέτης της αγοράς στη λειτουργία στάθμευσης αυτοκινήτων στην Ελλάδα,
δραστηριοποιείται σε μια ευρύτερη περιοχή των Τεχνολογικών Λύσεων Στάθμευσης και σε ένα ευρύ φάσμα
υπηρεσιών κινητικότητας. Στόχος της Cityzen είναι να προσφέρει στην εκτεταμένη πελατεία της όχι μόνο
τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στάθμευσης στην Ελλάδα, αλλά μια ολιστική εμπειρία για την κάλυψη των αναγκών τους.

Κύριες αρμοδιότητες/καθήκοντα:

 • Υπεύθυνος ανάπτυξης πωλήσεων προϊόντων Στάθμευσης και λοιπών παρεχόμενων υπηρεσιών σε όλο το δίκτυο χώρων στάθμευσης της εταιρίας.
 • Παρακολούθηση ανταγωνισμού και ανάλυση της αγοράς.
 • Χαρτογράφηση περιοχής ενδιαφέροντος
 • Σύνταξη προσφορών και follow-up
 • Τηλεφωνική επικοινωνία και άμεση ανταπόκριση σε αιτήματα πελατών
 • Διαχείριση υπάρχοντος πελατολογίου & Ανάπτυξη νέου πελατολογίου
 • Επίτευξη στόχου πωλήσεων και ανάπτυξης αγορών
 • Σύνταξη αναφορών

Απαραίτητα Προσόντα

 • Τυπικά Προσόντα:
  Τουλάχιστον 4 χρόνια προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση, κατά προτίμηση σε εταιρία Παροχής Υπηρεσιών.
 • Άριστη γνώση Αγγλικών και MS Office.
 • Εμπειρία σε συστήματα ERP και σύνταξης αναφορών
 • Ικανότητα Προγραμματισμού και οργάνωσης
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ

Δεξιότητες:

 • Όρεξη για σκληρή δουλειά και ευχέρεια εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον
 • Ισχυρές διαπροσωπικές, επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες
 • Αναλυτική σκέψη και προσήλωση στο αποτέλεσμα

Η εταιρία προσφέρει:
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

 • Bonus παραγωγικότητας
 • Δυνατότητες εξέλιξης
 • Εταιρικό τηλέφωνο, Laptop

Κωδικός αναφοράς       Πωλητής

Η Cityzen δεσμεύεται να παρέχει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον εργασίας. Η εταιρεία μας απευθύνεται με αξιοπρέπεια και σεβασμό στους εργαζόμενους, οι οποίοι μπορούν να αναπτυχθούν επαγγελματικά ανάλογα με τη συνεισφορά και τις ικανότητές τους.

Βασική επιδίωξη της εταιρείας είναι η δημιουργία και η διατήρηση ενός ξεχωριστού εργασιακού κλίματος μέσα από την ανοιχτή επικοινωνία, ομαδικότητα και καλή συνεργασία, ώστε να συμβάλλει στην ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.

Η ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών και η αποτελεσματική λειτουργία των χώρων στάθμευσης αποτελούν για εμάς βασικές προτεραιότητες. Για το λόγο αυτό μεγάλο μερίδιο χρόνου αφιερώνεται στην επιλογή ανθρώπινου δυναμικού υψηλής ποιότητας, που επιδεικνύει ενθουσιασμό και αφοσίωση, καθώς και ζήλο για το ρόλο του και που όχι απλώς πληροί, αλλά ξεπερνά τα υψηλά πρότυπά μας. Επίσης, μεγάλη έμφαση δίνεται στη συνεχή εκπαίδευση των ανθρώπων μας, ώστε να εργάζονται προνοητικά για την αποφυγή τυχόν προβλημάτων και να καταβάλλουν διαρκώς τις μέγιστες προσπάθειες προκειμένου να βελτιώνεται συνεχώς το επίπεδο της εξυπηρέτησης πελατών και η αποτελεσματικότητα της συνολικής διαχείρισης των χώρων στάθμευσης.

Η επιτυχία της εταιρίας εξαρτάται από την ανάπτυξη και τον επαγγελματισμό του κάθε εργαζόμενου. Προκειμένου να προσελκύσει και να συνεργαστεί με επαγγελματίες βέλτιστης ποιότητας, η Cityzen παρέχει συνολική εκπαίδευση, ανταγωνιστικές αμοιβές και άλλες επιπρόσθετες παροχές.

Η Cityzen προσφέρει στους εργαζόμενους μοναδικές ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης προκειμένου να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις δυνατότητές τους.

Εάν πιστεύετε ότι μπορείτε να επιτύχετε σε μια ανταγωνιστική επιχείρηση που σας ανταμείβει και ανάλογα, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αποστείλετέ την είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@cityzen.com.gr  είτε με Fax στο 210 6018671.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Job alerts

Receive emails for the latest jobs matching your search criteria

Uploading