Αναπτυξιακή Ε.Π.Ε αναζητεί Υπαλληλο Γραμματειακής & Διοικητικής Υποστήριξης

 • Γραμματειακή Υποστήριξη ,Βοηθός Λογιστή ,Υπαλληλο Γραμματειακής & Διοικητικής Υποστήριξης
 • Πλήρους Απασχολησης
 • 4 εβδομάδες πριν
 • ΘεσσαλονίκηΕλλάδα

Πληροφορίες Αγγελίας

 • icon
  Επίπεδο Εργασίας: Υπαλληλος Γραφείου
 • icon
  Εργασιακή Εμπειρία : Επιθυμητή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • icon
  Επαγγελματικά Προσόντα Ανώτατη Μόρφωση (ΑΕΙ/ΤΕΙ)

Περιγραφή Εργασίας

Αναπτυξιακή Ε.Π.Ε αναζητεί Υπαλληλο Γραμματειακής & Διοικητικής Υποστήριξης

Αναπτυξιακή Ε.Π.Ε αναζητεί Υπαλληλο Γραμματειακής & Διοικητικής Υποστήριξης

Αναπτυξιακή Ε.Π.Ε αναζητεί Υπαλληλο Γραμματειακής & Διοικητικής Υποστήριξης

Στέλεχος Γραμματειακής & Διοικητικής Υποστήριξης

Η Αναπτυξιακή Ε.Π.Ε με διακριτικό τίτλο «Com&Com» στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, αναζητεί ένα (1) στέλεχος για την θέση της Γραμματειακής & Διοικητικής Υποστήριξης με απαραίτητες γνώσεις λογιστικής.

Αρμοδιότητες:

Φυσική και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση εγγράφων, τεχνική και γραμματειακή υποστήριξη της διοίκησης, τηλεφωνικό κέντρο

Πιο συγκεκριμένα:

 • Τιμολόγηση και έκδοση παραστατικών
 • Παρακολούθηση συμβάσεων
 • Επικοινωνία με συνεργάτες και πελάτες της εταιρείας
 • Συντονισμός και παρακολούθηση των προγραμμάτων δραστηριοτήτων των στελεχών
 • Διαχείριση εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων και συντονισμό της προώθησης στα στελέχη της εταιρείας (Άνεση και ευγένεια στην επικοινωνία)
 • Διαχείριση αλληλογραφίας
 • Διαχείριση αρχείων της εταιρείας
 • Οργάνωση γραφείου & τήρηση διαδικασιών

Απαραίτητα προσόντα:

 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ/ ΙΕΚ
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 • Οργανωτικές ικανότητες και προσοχή στη λεπτομέρεια, αναλυτική & συνδυαστική σκέψη
 • Επικοινωνιακές ικανότητες (γραπτός & προφορικός λόγος)
 • Ικανότητα εργασίας σε ομάδες και επίτευξης αποτελεσμάτων σε συνθήκες πίεσης
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες

Παροχές:

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
 • Φιλικό, δημιουργικό και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης
 • Ευκαιρία επίτευξης μακροχρόνιας καριέρας

AΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 

Η θέση αφορά την κάλυψη αναγκών στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην Θεσσαλονίκη.

ευρεση εργασιας στο ergasia.gr

Αντικείμενα Υπηρεσιών

Βιώσιμη ανάπτυξη, αειφορία, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βιώσιμες πόλεις και έξυπνα συστήματα εφαρμογών, αποτελούν
μερικές από τις λέξεις κλειδιά που τις ακούμε καθημερινά και θεωρούνται ο συνδετικός κρίκος της βιώσιμης μετάβασης από το σήμερα στο αύριο.
Οι άνθρωποι της εταιρείας μας παρακολουθώντας τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τις ανάγκες της αγοράς,
επενδύουν σημαντικά στον εμπλουτισμό του πεδίου των γνώσεων τους, ώστε να ανταποκρίνονται βέλτιστα στον τομέα παροχής υπηρεσιών της εταιρείας μας.

Κυκλική Οικονομία
Τα έργα κυκλικής οικονομίας, στα οποία συμμετέχει η εταιρεία μας, έχουν ως κύριο σκοπό την μείωση των απορριμμάτων
μέσω της επαναχρησιμοποίησης τους με ασφαλή τρόπο. Μέσω της αξιοποίησης της ηλιακής ακτινοβολίας τα απορρίμματα τροφών,
που έχουν συλλεγεί από την πηγή, τροποποιούνται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ζωοτροφή.
Job alerts

Receive emails for the latest jobs matching your search criteria

Uploading