3Ε looking for Market Developer KAVALA – DRAMA 

Πληροφορίες Αγγελίας

 • icon
  Επίπεδο Εργασίας: Market Developer
 • icon
  Εργασιακή Εμπειρία : Απαιτούμενη προϋπηρεσία
 • icon
  Επαγγελματικά Προσόντα Ανώτατη Μόρφωση (ΑΕΙ/ΤΕΙ)

Περιγραφή Εργασίας

3Ε looking for Market Developer KAVALA - DRAMA 

3Ε looking for Market Developer KAVALA – DRAMA

3Ε looking for Market Developer KAVALA – DRAMA

APPLY HERE 

ευρεση εργασιας στο ergasia.gr

Ενημέρωση για την Προστασία Δεδομένων

Κατά την υποβολή αίτησης για να μπείτε στην ομάδα της Coca-Cola 3Ε, θα μας παράσχετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα για εσάς.
Η παρούσα πολιτική καθορίζει πώς θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα αυτά και πώς θα συμμορφωθούμε με τους εκάστοτε νόμους
στους οποίους υπόκειται η Coca-Cola 3Ε (εφεξής η «CC 3Ε») προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι μεταχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τον κατάλληλο τρόπο.

Ποιοι είμαστε;

Τα προσωπικά σας δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία από την CC 3Ε  στην οποία υποβάλλετε αίτηση, και αυτή η εταιρεία
θα είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Ενδέχεται να μεταφέρουμε τα δεδομένα σας μεταξύ άλλων
εταιρειών του ομίλου εταιριών CCHBC, μέλος τους οποίου είναι η CC 3Ε  για το σκοπό της επιλογής της πρόσληψής σας και,
σε περίπτωση που προσληφθείτε, ως μέρος της εργασιακής σας σχέσης. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές
σε τρίτα μέρη, όπου αυτό είναι εύλογα αναγκαίο ή απαιτείται, στο πλαίσιο επιβολής του νόμου ή έρευνας από ρυθμιστική αρχή
και επίσης για το σκοπό της διενέργειας ελέγχων πριν από την έναρξη της εργασιακής σας σχέσης (στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο).

Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε και για ποιο σκοπό;

Ως μέρος της διαδικασίας πρόσληψής σας ενδέχεται να συλλέξουμε:

 • Τα στοιχεία επικοινωνίας σας, το βιογραφικό σας σημείωμα, τα στοιχεία της αίτησης, τις σημειώσεις συνέντευξης,
  αριθμό κοινωνικής ασφάλισης ή άλλο αριθμό ταυτοποίησης, και τη θεώρηση εισόδου (visa), το διαβατήριο
  ή έγγραφα που αποδεικνύουν το δικαίωμα να εργαστείτε, πιστοποιήσεις, πτυχία, επαγγελματικά προσόντα,
  έγκυρο δίπλωμα οδήγησης,
 • Πληροφορίες σχετικά με την υγεία (μέσω του γιατρού εργασίας, τα οποία περιορίζονται στη δήλωση
  καταλληλότητας προς εργασία), στο βαθμό και υπό τις προϋποθέσεις που επιτρέπεται από το νόμο,
 • Τα αποτελέσματα των ελέγχων ποινικού μητρώου ή οικονομικής ακεραιότητας ή άλλων ανεξάρτητων ερευνών
  (στην περίπτωση αυτή θα σας ζητηθεί να παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και τη χρήση προτού
  εμείς ή οι εκπρόσωποί μας αναλάβουμε την έρευνα) για την αξιολόγηση της καταλληλότητάς σας για τη θέση,
  στο βαθμό και υπό τις προϋποθέσεις που επιτρέπεται από το νόμο,
 • Στοιχεία σχετικά με την εθνοτική καταγωγή σας και τυχόν αναπηρίες σας και εάν ήσασταν μακροχρόνια
  άνεργος αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της παρακολούθησης της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία
  σχετικά με την καταπολέμηση των διακρίσεων και τις πολιτικές μας, στο βαθμό και υπό τις προϋποθέσεις που επιτρέπεται από το νόμο.
Ενδέχεται επίσης να σας προσκαλέσουμε να ολοκληρώσετε δοκιμασίες ή να συμμετάσχετε σε δραστηριότητες αξιολόγησης και θα διατηρήσουμε τα αποτελέσματά τους.
Job alerts

Receive emails for the latest jobs matching your search criteria

Uploading