image

ΙΑΣΩ Θεσσαλίας προσλαμβάνει Ιατρικό και Διοικητικό Προσωπικό

Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας από το 2010 στοχεύει στην προαγωγή της υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της παροχής ιατρικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου,
πάντα με σεβασμό στην προσωπικότητα, αξιοπρέπεια και ασφάλεια των ασθενών. Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας
και προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της συνεχούς ανάπτυξής του, επιθυμεί να προσλάβει:

ΙΑΤΡΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟ

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Ειδικότητα Αναισθησιολογίας
 • Τουλάχιστον τρία (3) έτη προϋπηρεσίας σε ανάλογη θέση εργασίας.
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε Μ.Ε.Θ
 • Γνώση, αξιολόγηση και χορήγηση όλων των ειδών αναισθησίας κατά περίπτωση
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Προφίλ Υποψήφιων:

 • Ολιστική προσέγγιση στην παροχή υπηρεσιών υγείας με σεβασμό στον ασθενή
 • Αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ομαδικό Πνεύμα

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
(κωδ: ΔΙΑΧ_ΔΕΔΟΜ. 03/2021)

ο οποίος θα έχει στην ευθύνη του τη συλλογή, διαχείριση και ανάλυση δεδομένων του Νοσηλευτικού Ιδρύματος

Ο/Η κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος/η για:

 • Συλλογή, καταχώρηση και έλεγχο των δεδομένων.
 • Ανάλυση των δεδομένων και δημιουργία εβδομαδιαίων και μηνιαίων reports
 • Συνεργασία, επικοινωνία και υποστήριξη των τμημάτων και των Ιατρών, για τη σωστή και έγκαιρη συλλογή των δεδομένων
 • Βέλτιστη αξιοποίηση των κλινικών δεδομένων

Προφίλ Υποψήφιου:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι., Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πληροφορικής, Διοίκησης επιχειρήσεων ή σε σχετικό πεδίο
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και της Ιατρικής Ορολογίας
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε νοσηλευτικά ιδρύματα
 • Γνώση στατιστικών προγραμμάτων: SPSS, OpenMeta, Comprehensive MetaAnalysis, Stats Direct, HEGESMA, PLINK.

Ικανότητες / Δεξιότητες:

 • Άριστη επικοινωνιακή ικανότητα
 • Διερευνητικό μυαλό
 • Πολύ καλή διαχείριση και αντίληψη των αριθμών
 • Πολύ καλή γραπτή και προφορική επικοινωνία
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Εχεμύθεια

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ
(κωδ: ΝΟΣ_ΜΤΝ_12/2020)

Το Νοσηλευτικό Προσωπικό παρέχει πρωτοποριακές υπηρεσίες υγείας με στόχο την παροχή ολιστικής κάλυψης των αναγκών των ασθενών σε εικοσιτετράωρη βάση.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι ή Διετούς Φοίτησης Νοσηλευτικής με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Πολύ καλή γνώση των νοσηλευτικών αρχών και πρωτοκόλλων
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και του MS Office
 • Τουλάχιστον δύο (2) έτη προϋπηρεσίας στη Μ.Τ.Ν

Προφίλ Υποψηφίων:

 • Ολιστική προσέγγιση στην παροχή υπηρεσιών υγείας με σεβασμό στον ασθενή
 • Ομαδικό Πνεύμα
 • Επίτευξη στόχων
 • Αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων
 • Θέληση για γνώση και ανάπτυξη

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ
(κωδ: ΝΟΣ_ΧΕΙΡ. 03/2020)

Είναι μέλος της χειρουργικής ομάδας φροντίζοντας για την ασφαλή διαχείριση του ασθενή, τόσο στην προετοιμασία του όσο και διεγχειρητικά (νοσηλευτής εργαλειόδοτης – νοσηλευτής κίνησης)

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι νοσηλευτικής με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Άριστη γνώση των νοσηλευτικών αρχών και πρωτοκόλλων
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και του MS Office
 • Τουλάχιστον δύο (2) έτη προϋπηρεσίας σε Χειρουργείο

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
(κωδ: ΝΟΣ_Π/Κ 03/2020)

Διασφαλίζει την παροχή υψηλών νοσηλευτικών υπηρεσιών υγείας προς τον ασθενή με στόχο την ολιστική θεραπεία και φροντίδα του.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι νοσηλευτικής με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Άριστη γνώση των νοσηλευτικών αρχών και πρωτοκόλλων
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και του MS Office
 • Τουλάχιστον δύο (2) έτη προϋπηρεσίας σε Παθολογική Κλινική

Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας παρέχει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Δωρεάν παροχές υγείας για τον εργαζόμενο και την οικογένεια του
 • Άριστες συνθήκες εργασίας
 • Συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις ή βιογραφικά σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση  αναφέροντας απαραιτήτως τον κωδικό της θέσης, για την οποία ενδιαφέρονται.

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

«Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε ό,τι πιο πολύτιμο έχετε, το μέλλον σας»

ευρεση εργασιας στο ergasia.gr

Άφησε μας το σχόλιο σου


Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Uploading