Μετά από πολύ καιρό τα ΕΛΤΑ ανακοίνωσαν προσλήψεις εποχικού προσωπικού για διανομείς
σε Κεντρική & Δυτική Μακεδονία,  Πειραιά & Αιγαίο,  Ήπειρο,  Πελοπόννησο & Δυτική Ελλάδα
και Κρήτη.

Συνολικά θα γίνουν 63 προσλήψεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τα εξής προσόντα:
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της αλλοδαπής,
ανεξαρτήτως ειδικότητας. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας κατηγορίας Α1ή Α2,
για όσους απέκτησαν την άδεια μετά την 19-01-2013, ή κατηγορίας Α παλαιού τύπου,
κυβισμού άνω των 125 cc ή ισχύος άνω των 25KW για όσου απέκτησαν την άδεια πριν την 19-01-2013,
η οποία να είναι σε ισχύ. Για κάποιες θέσεις ζητείται επίσης Προϋπηρεσία στον ΕΛΤΑ σε έργο διανομής
ή σε έργο εσωτερικής εκμετάλλευσης , η οποία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση του ΕΛΤΑ,
στην οποία θα αναγράφεται η διάρκεια απασχόλησης και το είδος απασχόλησης (πλήρους ή μερικής).
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει
να εκτελέσουν τα καθήκοντα της θέσης που επιλέγουν και να είναι ηλικίας 18-65 ετών.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε φωτοαντίγραφο:

1.Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση.

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας, ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης
της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών που αναφέρονται ο αριθμός
και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).

3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών .

4. Ισχύουσα άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας ή αυτοκινήτου

5. Τα απαραίτητα για την απόδειξη της εμπειρίας δικαιολογητικά.

Θα συνεκτιμηθεί προηγούμενη εμπειρία στα ΕΛΤΑ ή σε άλλο έργο διανομής.

Αναλυτικά οι θέσεις που προκηρύσσονται:

Περιφερειακή ∆νση Νοµός Κατάστηµα Έδρα 

∆ήµου

Άτοµα
Πειραιά & Αιγαίου Κυκλάδων Κ. Κύθνου Ε.∆. 2
Κ. Ανάφης Ε.∆. 1
Κ. Μήλου Ε.∆. 2
Κ. Σερίφου Ε.∆. 2
Κ. Ίου Ε.∆. 1
Κ. Αµοργού Ε.∆. 2
Κ. Σίφνου Ε.∆. 2
Κ. Σικίνου Ε.∆. 1
Δωδεκανήσου Κ. Κάσος Ε.∆. 1
Κ. Νισύρου Ε.∆. 1
Χίου Κ. Οινουσσών Ε.∆. 1
Κ.Κ. Χίου Ε.∆. 4
Σάµου Κ. Φούρνων Ε.∆. 2
Ηπείρου Ιωαννίνων Κ. Κόνιτσα Ε.∆. 1
Θεσσαλίας – Στ. 

Ελλάδας

Μαγνησίας Κ. Σκιάθου Ε.∆. 3
Πελοποννήσου – ∆υτ. Ελλάδας Κεφαλληνίας Κ. Ληξουρίου Ε.∆. 1
Αργολίδας Κ. Κρανίδι Ε.∆. 2
Λακωνίας 

Αχαΐα

Κ. Γύθειο Ε.∆. 4
Κ. Καλαβρύτων Ε.∆. 2
Αρκαδία Κ. Λεωνιδίου Ε.∆. 3
Μεσσηνίας Κ. Κυπαρισσία Ε.∆. 3
Ηπείρου Ιωαννίνων Κ. Μέτσοβο Ε.∆. 2
Κέρκυρας Κ. Λευκίµη Ε.∆. 2
Κρήτης Ηρακλείου Κ. Άνω Βιάννου Ε.∆. 1
Κ. Αγ. Βαρβάρας Ε.∆. 2
Κ. Αρχανών 1
Λασηθίου Κ. Σητείας Ε.∆. 3
Ρεθύµνης Κ. Ανωγείων Ε.∆. 2
Κ.Σπήλι Ε.∆. 1
Χανίων Κ. Χώρας Σφακίων Ε.∆. 2
Αν. Μακεδονίας & 

Θράκης

Έβρου Κ. Σαµοθράκης Ε.∆. 1
Σερρών Κάτω Πορόιων 1
Κεντρική & Δυτική Μακεδονία Χαλκιδικής Κ. Ιερισσού Ε.∆. 2
Κ. Αρναίας 2

Περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις και τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, ανάλογα με την Περιφερειακή Δ/νση,
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στο www.elta.gr στην ενότητα «Συνεργαστείτε Μαζί μας».