image

Αλλάζουν τα πάντα σε προσλήψεις και συμβάσεις για τα ΕΛΤΑ

Αλλάζουν τα πάντα σε προσλήψεις και συμβάσεις για τα ΕΛΤΑ

Αλλάζουν τα πάντα σε προσλήψεις και συμβάσεις για τα ΕΛΤΑ

Αλλάζουν τα πάντα σε προσλήψεις και συμβάσεις για τα ΕΛΤΑ

Τον δρόμο για σημαντικές μεταβολές στην λειτουργία των Ελληνικών Ταχυδρομείων ανοίγει η τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.
Εθελουσία για 2.000 άτομα, νέο πλαίσιο εργασιακών συμβάσεων και μεταφορά προσωπικού είναι τα βασικά μέτρα που θα οδηγήσουν
στην μείωση του λειτουργικού κόστους της ΕΛΤΑ ΑΕ, με στόχο να επιτευχθεί μακροπρόθεσμα η βιωσιμότητα της εταιρείας.

Με τις διατάξεις της τροπολογίας ανοίγει ο δρόμος για ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου που σύμφωνα με τον
μέχρι τώρα προγραμματισμό θα οδηγήσει, μέσα στην επόμενη διετία, στην αποχώρηση περίπου 2.000 εργαζομένων από τις 5.500
που απασχολεί σήμερα ο όμιλος. Στόχος είναι να υπάρξει μια εξοικονόμηση της τάξης των 70 εκατ. ευρώ ετησίως.

Επιπλέον περικοπές εξόδων θα φέρουν και οι μειώσεις μισθών, της τάξης του 8% που σύμφωνα με πληροφορίες συμφώνησαν διοίκηση
και εργαζόμενοι στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Οι πιο μεγάλες αλλαγές όμως έρχονται στο καθεστώς απασχόλησης των νέων εργαζομένων, καθώς με τις διατάξεις που βρίσκονται
προς ψήφιση η ΕΛΤΑ ΑΕ αποδεσμεύεται από τους περιορισμού του δημόσιου τομέα σε εργασιακά ζητήματα και θέματα συμβάσεων και προμηθειών.

Οι νέες ρυθμίσεις θεωρούνται απαραίτητες καθώς όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση “οι διαμορφωμένες εργασιακές σχέσεις,
η χρονοβόρα διαδικασία προσλήψεων, που εν τέλει οδηγεί σε αδυναμία προσλήψεων, καθώς και η αδυναμία στελέχωσης της επιχείρησης
με εξειδικευμένο προσωπικό εξαιτίας των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων, προξενούν δομικά και ουσιαστικά προβλήματα στην οργάνωση
και ανάπτυξη της Επιχειρηματικής Στρατηγικής”.

Έτσι θεσπίζεται νέα διαδικασία επιλογής προσωπικού, η οποία ταυτόχρονα αναμένεται ότι θα μειώσει το εργατικό κόστος.
Η επιλογή θα εξακολουθεί να γίνεται με τον έλεγχο του ΑΣΕΠ, αλλά χωρίς να ισχύει το σημερινό πλαίσιο εργασιακών σχέσεων στο Δημόσιο.
Παράλληλα με τις προσλήψεις αορίστου χρόνου προβλέπεται η πρόσληψη εποχιακού προσωπικού με συμβάσεις το πολύ 8 μηνών.

Νέοι managers

Δίνεται επιπλέον η δυνατότητα για την κάλυψη των θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών, από άτομα
“εγνωσμένης ικανότητας με εξειδίκευση στο αντικείμενο του πεδίου δράσης τους”, προερχόμενα είτε από το εσωτερικό περιβάλλον της εταιρείας,
είτε από την αγορά σε ποσοστό 20%.  Οι διευθυντές και γενικοί διευθυντές θα προσλαμβάνονται για τρία έτη με δυνατότητα μιας και
μόνο ανανέωσης επίσης τριετούς διάρκειας.

Η όλη διαδικασία των προσλήψεων θα σχεδιάζεται και θα ελέγχεται από την Επιτροπή Προσλήψεων και Αμοιβών, η οποία θα απαρτίζεται
από τουλάχιστον τρία μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου των ΕΛΤΑ.

Εθελουσία και μετακινήσεις στο Δημόσιο

Όπως προαναφέρθηκε για την μείωση του κόστους αλλά και για να ανοίξει ο δρόμος για νέο προσωπικό στην εταιρεία, στην οποία σημειωτέων
ο μέσος όρος ηλικίας των εργαζομένων της ξεπερνά τα 50 έτη, σχεδιάζονται στοχευμένα προγράμματα Εθελουσίας Εξόδου. Παράλληλα δίνεται
η δυνατότητα μεταφοράς του πλεονάζοντος προσωπικού εντός του ομίλου αλλά και μέρους αυτού στον Δημόσιο Τομέα.

Αντίστοιχες διατάξεις είχαν χρησιμοποιηθεί και στην  εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ (ν. 3891/2010) που  προέβλεπε
μεταξύ άλλων την υποχρεωτική μεταφορά του πλεονάζοντος προσωπικού στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, αλλά και ο  ν. 4643/2019
για τον εκσυγχρονισμό του ομίλου της ΔΕΗ.

Τι αλλάζει στις συμβάσεις και προμήθειες

Εκτός από τις εργασιακές σχέσεις τα ΕΛΤΑ αποδεσμεύονται και από τους περιορισμούς του δημοσίου στις συμβάσεις και τις προμήθειες.
Με την τροπολογία θεσπίζεται Κανονισμός Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών που θα αφορά στις εταιρείες του Ομίλου και θα ισχύει κατά παρέκκλιση
από την κείμενη νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων.

“Η αποδέσμευση των εταιρειών του Ομίλου από το ισχύον νομικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις είναι απολύτως αναγκαία και διασφαλίζει
για τις εταιρείες που λειτουργούν σε περιβάλλον ελεύθερου ανταγωνισμού, ταχύτητα και ευελιξία στις προμήθειες και τα έργα, καθώς με το υπάρχον νομικό πλαίσιο
οι προβλεπόμενες προθεσμίες και οι διαδικασίες είναι εξαιρετικά χρονοβόρες και ενισχύουν την εσωτερική γραφειοκρατία σε βάρος της αποτελεσματικότητάς τους”,
αναφέρεται χαρακτηριστικά στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας.

Η Καθολική Υπηρεσία

Τέλος, στην τροπολογία επικαιροποιείται το πλαίσιο παροχής της καθολικής υπηρεσίας, δηλαδή της κάλυψης με ταχυδρομικές υπηρεσίες από τα ΕΛΤΑ στο σύνολο της χώρας.
Έτσι ανοίγει ο δρόμος για την καταβολή της αποζημίωσης για τα έτη 2013-2020. Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους το κόστος της εν λόγω δαπάνης
για τα έτη 2013-2018 ανέρχεται στα 148 εκατ. ευρώ συνολικά πέρα των προκαταβολών ύψους 90 εκατ. ευρώ που έχουν δοθεί.

Έτσι το ύψος της αποζημίωσης για την επταετία 2013-2020 αναμένεται να προσεγγίζει τα 200 εκατ. ευρώ, τα οποία μαζί με τα έσοδα από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
ύψους 100 εκατ. ευρώ που προγραμματίζεται θα χρηματοδοτηθεί το σχέδιο μετασχηματισμού των ΕΛΤΑ και κυρίως τα προγράμματα εθελουσίας εξόδου.

kostaskets@capital.gr

ευρεση εργασιας στο ergasia.gr

Άφησε μας το σχόλιο σου


Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Uploading