image

Αιτήσεις τώρα για 840 προσλήψεις σε δήμους, ΔΕΗ, μουσεία, υπουργεία (προκηρυξεις)

Αιτήσεις τώρα για 840 προσλήψεις σε δήμους, ΔΕΗ, μουσεία, υπουργεία (προκηρυξεις)

Politikos-mixanikos.jpg

Αιτήσεις τώρα για 840 προσλήψεις σε δήμους, ΔΕΗ, μουσεία, υπουργεία

2 στο Δήμο Λευκάδας

Ο Δήμος Λευκάδας ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων ΥΕ Γενικών Καθηκόντων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
διάρκειας 2 μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση εντός προθεσμίας πέντε εργάσιμων (05) ημερών,
από 19/11/2020 έως και 25/11/2020,
στα γραφεία της υπηρεσίας μας (Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Αθ. Κατωπόδη, 31 100 Λευκάδα),
απευθύνοντας την, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κου Βλάχου Νικολάου (τηλ επικοινωνίας 2645360506,
email: hrd@lefkada.gov.gr και info@lefkada.gov.gr).

3 στον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Βόλβης

Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Βόλβης ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων
μερινής απασχόλησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/07/2021, ως ακολούθως:
1 ΠΕ Γυμναστής και
2 ΥΕ Καθαριστές.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν,
μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά,
στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (opapdv11@gmail.com), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,
στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΟΠΑΠ Δήμου Βόλβης Δημοτικό κατάστημα Ν. Βρασνών,
Τ.Κ. 57021 Θεσσαλονίκη, (τηλ. επικοινωνίας: 2397021733).

2 στην Κοινωφελή Επιχείρηση Συγκοινωνίας Δήμου Κω

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας & Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω
ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/07/2021, ως ακολούθως:
1 ΤΕ Εργοθεραπευτής και
1 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν,
είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (deasko@otenet.gr ) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,
στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης,
Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω, Κανάρη 53, Τ.Κ. 85300 Κως Ν. Δωδεκανήσου, υπόψη
κας Μαρίας Κικέ (τηλ. επικοινωνίας: 2242020440 & 2242022044).

Πτυχιούχος στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο: «Med Pearls:
“Accelerating new sustainable tourism initiatives in the Mediterranean”,
ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με
1 άτομο ειδικότητας ΠΕ Διαχειριστης Προγραμματος (Senior Project Manager)
και εν ελλείψει ΤΕ. Ζητούνται:

1) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ανοικτού Ελληνικού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σχολών
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας
2)Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σε γνωστικό αντικείμενο συναφές του βασικού τίτλου σπουδών
3) Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
4) Πολύ καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας
5) Καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας
6) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:
i) επεξεργασίας κειμένων,
ii) υπολογιστικών φύλλων και
iii) υπηρεσιών διαδικτύου
7) Αποδεδειγμένη γνώση σε θέματα τουριστικού marketing (λ.χ. σεμινάρια)
ή/και αποδεδειγμένη γνώση σε θέματα τουρισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΜΕ. 4 και να την υποβάλουν αποκλειστικά
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου Α’ 1, Τ.Κ. 546 36,
Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού (Γραφείο 326).

Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2313317139, 2313317128.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται έως 26/11/ 2020.

370 διοικητικοί, μηχανικοί και τεχνικοί στο υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου

To υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δημοσίευσε προκήρυξη διαγωνισμού πρόσληψης 370 ατόμων
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με διάρκεια τρία έτη και δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τρία έτη.
Ο διαγωνισμός αφορά στην πρόληψη 217 ατόμων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 66 ατόμων τεχνολογικής εκπαίδευσης
και 87 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν
τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική) στη διεύθυνση
https://jobs.migration.gov.gr/login με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet ή με την εγγραφή τους ως χρήστες
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου διατίθεται η αίτηση. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ίδια εφαρμογή.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σκαναρισμένα σε αρχεία .pdf, jpg, ή tif μεγέθους έως 2ΜΒ.
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται μέχρι και τη Δευτέρα 07/12/2020 και ώρα 23.59 μ.μ. (20 ημερολογιακές ημέρες).
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία αίτηση για μία μόνο κατηγορία Προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ)
και στην οποία μπορεί να σημειώσει έως δύο προτιμήσεις.

Η σώρευση περισσότερων θέσεων ίδιας ή διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού
σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου
από την περαιτέρω διαδικασία.

23 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού

Εκδόθηκε η 4Ε/2020 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 45/17.11.2020/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση δεκατεσσάρων (14)
θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και ειδικότερα:  Δεκατεσσάρων (14) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού
στην «Επιτροπή Ανταγωνισμού» (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Επτά (7) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» Ν.Π.Δ.Δ. (Υπουργείο Οικονομικών)
με διετή σύμβαση, η οποία μετά την πάροδο διετίας δύναται να μετατραπεί σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στον «Συνήγορο του Καταναλωτή» με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής στην ανωτέρω διαδικασία αρχίζει στις 3 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη
και λήγει στις 21 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής
εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι.
Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης της ηλεκτρονικής αίτησης.

71 μηχανικοί και τεχνικοί στη ΔΕΗ

Σε προσλήψεις συμβασιούχων προχωρά η ΔΕΗ στις περιοχές της Ρόδου και της Κρητης.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 30 Νοεμβρίου. Για τις θέσεις των μηχανοτεχνιτών θα ζητηθούν:

1)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Πρακτικού Μηχανικού Κινητήριων Μηχανών τουλάχιστον Γ’ Τάξης ή Άδεια Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 3ης ειδικότητας
του Π.Δ.115/2012, όπως ισχύει, ή Άδεια Πρακτικού Μηχανικού Συντηρητή, τουλάχιστον Γ’ Τάξης ή Άδεια Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 2πς ειδικότητας
ή Δίπλωμα (επαγγελματική άδεια) τουλάχιστον Γ’ τάξης Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού ή κατάλληλο Πιστοποιητικό (επαγγελματική άδεια)
Μηχανικού Γ’ τάξης Εμπορικού Ναυτικού Μηχανολόγου ή Βεβαίωση Εγγραφής στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών Ειδικότητας
Μηχανολόγου ή Βεβαίωση Αναγγελίας Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων και

2)Ο Ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών
ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/1983 ή του Ν.3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΔΕΗ Α.Ε. σοχ ΛΙΓ/ΧΕΙΑ. ΑΗΣ/ΥΗΣ. ΑΣΠ/ΤΣΠ
και να την υποβάλουν, αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις εξουσιοδοτημένες υπαλλήλους του Κλάδου ΑΗΣ Ρόδου: p. karamargiou@dei.com.gr,
Τηλ. Επικοινωνίας: 22410 41437 8ι 22410 49021. ΑΗΣ Αθερινόλακκου: v.xenikaki@dei.com.gr, τηλ: 28430 63162, 28430 63075.

38 εργάτες και οδηγοί στο Δήμο Ιωαννιτών

Ο Δημος Ιωαννιτων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριαντα οκτώ (38) ατόμων
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ιωαννιτών, που εδρεύει στα Ιωάννινα Ν. Ιωαννίνων
και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

4 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων Γ΄ (C) κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) και
34 ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας (συνοδών απορριμματοφόρων).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται
να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα
Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (protocollo@ioannina.gr), είτε ταχυδρομικά
με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ιωαννιτών, Καπλάνη 7, Τ.Κ 45444, Ιωάννινα,
απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, υπόψιν κ. Διαμάντη Ευανθίας (τηλ. Επικοινωνίας 2651064107).

9 εποχικοί στο Δήμο Σαρωνικού

Ο Δημος Σαρωνικου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Σαρωνικού, που εδρεύει στα Καλύβια Θορικού Ν. Αττικής,
και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

3 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ [Γ΄ (C) κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου],
1 ΔΕ Οδηγων [Γ+Ε΄ (CE) κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου],
3 ΔΕ Χειριστων Μηχανηματων Εργου και
2 ΥΕ Συνοδων Απορριμματοφορων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν,
είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@saronikoscity), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,
στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σαρωνικού, Λ. Αθηνών & Ρ. Φεραίου, Τ.Κ. 19010, Καλύβια Θορικού,
απευθύνοντάς την στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (τηλ. επικοινωνίας: 2299320300).

34 εργάτες στο Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων

Ο Δημος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του
Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, που εδρεύει στο Λουτράκι Ν. Κορινθίας, και συγκεκριμένα τους εξής:

3 ΔΕ Οδηγοί απορριμματοφόρου [Γ΄ (C) κατηγορίας – χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου],
2 ΔΕ Οδηγοί απορριμματοφόρου [Γ΄ (C) κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου],
2 ΔΕ Ηλεκτρολόγοι και
27 ΥΕ Εργάτες καθαριότητας – συνοδοί απορριμματοφόρου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την
υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@loutraki.gr) .Η αίτηση συμμετοχής που
θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.
Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

5 στην Περιφερεια Πελοποννησου

Η Περιφερεια Πελοποννησου ανακοινωνει τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου με πέντε (5) άτομα, «Εξωτερικούς Συνεργάτες »,
δύο (2) ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ΚΘΥ1 &ΚΘΥ2,
ένα (1) ΠΕ Μηχανικών ΚΘΥ3,
ένα (1) ΠΕ Πληροφορικής ΚΘΥ4,
και ένα (1) ΔΕ Γραμματέων ΔΥ5,
χρονικής διάρκειας από την υπογραφή των συμβάσεων μέχρι τη λήξη του υποέργου (30.06.2022).

Η σύναψη των Συμβάσεων αυτών αποσκοπεί στην υποβοήθηση και μόνο της Αναθέτουσας Αρχής, στην άρτια υλοποίηση του Υποέργου 1
«ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»
της Πράξης «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5023652 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020».

Αντικείμενο του Υποέργου είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού διαχείρισης,
παρακολούθησης και εφαρμογής της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου (RIS3),
με σκοπό την εφαρμογή του αναπτυξιακού οράματος
της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση (Πρόταση)
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου
και να την υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην ακόλουθη διεύθυνση: Μαινάλου & Σέκερη 37 (2ος όροφος),
Τ.Κ.22100, Τρίπολη, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου
(τηλ. επικοινωνίας: 2710237410 & 2710243745).
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν ιδιοχείρως φάκελο συμμετοχής,
μέχρι & τις 30-11-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15 : 00

115 υπάλληλοι στατιστικών και πληροφορικής στην ΕΛΣΤΑΤ

H Ελληνική Στατιστική Αρχή ενισχύεται με 115 νέους υπαλλήλους για οκτω μήνες για τις ανάγκες της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας έτους 2020,
στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Στατιστικής (ΠΥΣ) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη
μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν
την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν,
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (elstatsox1@statistics.gr).

 50 μηχανικοί στην ΕΕΤΑΑ

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης ανακοινώνει την πρόσληψη,
µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίουορισµένου χρόνου διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) µηνών,
συνολικά πενήντα (50) ατόµων για την κάλυψη αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
που εδρεύει στην Αθήνα.
Θα προσληφθούν:

Πανεπιστημιακη Εκπαίδευση:
ΠΕ Αγρονόµων – Τοπογράφων, Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών, Τοπογράφων,
ΠΕ Αρχιτεκτόνων,
ΠΕ Γεωλόγων,
ΠΕ ∆ασολόγων, ∆ασολόγων – ∆ασοπόνων,
ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,
ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργίας,
ΠΕ Μηχανικοί Περιβάλλοντος,
ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας,
ΠΕ Μηχανολόγοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων,
ΠΕ Μηχανολόγων, Μηχανολόγων – Μηχανικών,
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών,
ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – Μηχανικών Υπολογιστών,
ΠΕ Χηµικών Μηχανικών.

Τεχνολογικη Εκπαιδευση:
ΤΕ ∆ασολόγων – ∆ασοπόνων,
ΤΕ ∆οµικών Έργων/Πολιτικών Μηχανικών,
ΤΕ Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,
ΤΕ Μηχανικοί Περιβάλλοντος,
ΤΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών/Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων,
ΤΕ Μηχανολόγων/Μηχανολόγων Μηχανικών,
ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας/Γεωπόνων/Γεωπόνων – Τεχνολόγων,
ΤΕ Τοπογράφων/Τοπογράφων Μηχανικών/Γεωπληροφορικής.

Έξι (6) άτοµα εκ των προσληφθησοµένων θα τοποθετηθούν ανά ένα στα έξι (6) Υποκαταστήµατα/Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
στην Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Ιωάννινα, Χανιά και Κοµοτηνή.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν και υπογράψουν
την κατωτέρω προβλεπόµενη έντυπη αίτηση συµµετοχής και να την υποβάλουν,
είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρηµένη από δηµόσια αρχή ή ΚΕΠ, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή,
στα γραφεία της Εταιρείας στην ακόλουθη διεύθυνση:

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.)», Ταχ. ∆/νση Μυλλέρου 73-77, Αθήνα Τ.Κ. 10436,
απευθύνοντάς την στην Τεχνική Υπηρεσία, µε την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2020»
(τηλ. επικοινωνίας: 2131320674).
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της ΕΕΤΑΑ ΑΕ
(Μυλλέρου 73-77, 104 36 Αθήνα), μέχρι την 7η Δεκεμβρίου.

4 Ψυχολόγοι στο Δήμο Ζωγράφου

Ο Δήμος Ζωγράφου ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών
με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, ως ακολούθως:

2 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί και
2 ΠΕ Ψυχολόγοι.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ.5 και να την υποβάλουν
είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (vtsipnis@zografou.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,
στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Ζωγράφου, Γ. Ζωγράφου 7, Τ.Κ. 15772, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού,
υπόψη κας Τσουροπλή Ευαγγελίας
(τηλ. επικοινωνίας: 2132024152).

2 θέσεις στο Δήμο Αρταίων

Ο Δήμος Αρταίων ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

1 ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Έργου (χορτοκοπτικό) και
1 ΥΕ Εργάτης.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν,
μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(dimos@artas.gr), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Αρταίων, Περ. Οδός & Γρ. Αυξεντίου, Τ/Κ. 471 00 ΄Αρτα Ν. ΄Αρτας, απευθύνοντας την στο Δήμο Αρταίων (τηλ. Επικοινωνίας : 2681362282).

2 Ηλεκτρολόγοι στο Σύνδεσμο Ύδρευσης Καλαμάτας

Ο Σύνδεσμος Ύδρευσης Καλαμάτας, Μεσσήνης & Κοινοτήτων περιοχής Καλαμάτας ανακοινώνει την πρόσληψη
2 ΔΕ Ηλεκτρολόγων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου 1ης κατηγορίας Γ’ ειδικότητας ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α’ ειδικότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν,
είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (sydkmkk@otenet.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,
στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμων Καλαμάτας, Μεσσήνης και Κοινοτήτων περιοχής Καλαμάτας,
οδός Περρωτού και Μαντίκλου 15 Τ.Κ. 24133 Καλαμάτα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπ’ όψιν κας Μισκιώτη Κωνσταντίνας
(τηλ. επικοινωνίας: 2721-0-85888).

11 στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού

Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνει την πρόσληψη 11 ατόμων
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/12/2020.
Θα προσληφθούν:

1 ∆Ε Μηχανολογίας/ θερμικών & υδραυλικών Εγκαταστάσεων,
1 ∆Ε ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ ξυλουργικών εργασιών,
1 ∆Ε ∆ομικών εργων/ ελαιοχρωματιστής,
6 ΥΕ βοηθητικου προσωπικού καθαριότητας και
2 ΥΕ εργατών Γενικών εργασιών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν,
είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (nbne_pol@navy.mil.gr) είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή,
στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Σελίδα 10 από 12 Θέρετρο Αξιωµατικών Ναυτικής Βάσης Νοτίου Ευβοϊκού (ΝΒΝΕ) Αγ. Μαρίνα Λοιµικού,
∆ήµου Μαραθώνα, Τ.Κ. 19007, (τηλ. επικοινωνίας: 22940-60008 και 22940- 60156).

53 φύλακες και καθαριστές σε μουσεία και εφορείες αρχαιοτήτων

Εφορείες αρχαιοτήτων ενισχύονται με προσωπικό που προσλαμβάνεται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.
Συνολικά αυτή τη στιγμή γίνονται αιτήσεις για 53 εποχικούς υπαλλήλους.
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Για τις θέσεις των αρχαιολόγων ζητούνται: Πτυχίο Ιστορίας – Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και την Ιστορία Τέχνης ή Αρχαιολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο
και αντίστοιχο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. Άριστη γνώση της αγγλικής, ή γαλλικής, ή γερμανικής, ή ιταλικής γλώσσας.
Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:
α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Αποδεδειγμένη Εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη)
συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης
(αφορά το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων.Οι υποψήφιοι φύλακες οφείλουν να προσκομίσουν:

1.Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα
ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων :
ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου
ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006
ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2.Καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής γλώσσας.
Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση,
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών
και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού (εως 30/11)
ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης 12 2313 306491
ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας 2
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας (εως 30/11)
ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης 13 26240 22529
ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας 1
Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο (εως 30/11)
ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης 15 213 2139568
ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας 2
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς (εως 24/11)
ΠΕ Αρχαιολόγων 1 2310 413415
ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων 1
ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών 2
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού 1
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου
ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης 2 2831023653
ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας 1

17 στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα Ανώνυμη Εταιρεία

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Ανώνυμη Εταιρεία. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Πράξη
«ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»,
ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 17 άτομα, ως ακολούθως:

πέντε (5) άτομα με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού Π.Ε.,
τρία (3) άτομα με ειδικότητα Αρχιτέκτονα Μηχανικού Π.Ε.,
δύο (2) άτομα με ειδικότητα Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού Π.Ε.,
τρία (3) άτομα με ειδικότητα Μηχανολόγου Μηχανικού Π.Ε.,
ένα (1) άτομο με ειδικότητα Γεωλόγου Π.Ε.,
ένα (1) άτομο με ειδικότητα Περιβαλλοντολόγου Π.Ε.,
ένα (1) άτομο με ειδικότητα Δασολόγου Περιβαλλοντολόγου Π.Ε. και
ένα (1) άτομο με ειδικότητα Μηχανολόγου Μηχανικού Τ.Ε..

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Κεντρικά Γραφεία
της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 μέχρι την 02/12/2020 και ώρα 16:00 με την επισήμανση
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη
«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.)
στο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Νότιας Κυνουρίας για την Πράξη
«ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».

25 θέσεις οπλιτών στην Πολεμική Αεροπορία

Προκηρύσσονται 25 θέσεις για ΟΒΑ για ανακατάταξη ή επανακατάταξη στην Πολεμική Αεροπορία, για έως 3 χρόνια
με τη δυνατότητα παράτασης 3 ακόμα χρόνων. Οι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα
θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους αντίστοιχα, τα δικαιολογητικά έως τις 3 Δεκεμβρίου
και μόνο ηλεκτρονικά απευθείας στο ΓΕΑ/Β4 (ΔΣΛ) στο email: b42.hafgs@haf.gr

ergasia.gr

Άφησε μας το σχόλιο σου


Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Uploading