Εγκύκλιος για την λειτουργία των Δήμων στο διάστημα εφαρμογής του lockdown , από το Υπουργείο Εσωτερικών

Νέα εγκύκλιος του ΥΠΕΣ καθορίζει την λειτουργία και την οργάνωση των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των
μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας.

Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται μια συνολική θεώρηση των δεδομένων, οδηγιών και κατευθύνσεων
που η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να γνωρίζει και να ακολουθεί, ώστε να συμβάλει αποτελεσματικά της
στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποτροπή της διασποράς του κορoνοϊού.

Ειδικότερα η εγκύκλιος αναφέρεται στη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των δήμων, στις μετακινήσεις
αιρετών για την άσκηση των καθηκόντων τους,  στην εποπτεία των πράξεων, που θα περαιώνεται
εντός αποκλειστικής προθεσμίας όχι τριάντα (30), αλλά εξήντα (60),ημερών από την περιέλευσή τους
στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στο των υπηρεσιών της Aυτοδιοίκησης καθώς και των αιρετών
για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Ολη η εγκύκλιος εδω