image

80 Προσλήψεις Γυναικών στο ΕΚΚΕ

80 Προσλήψεις Γυναικών στο ΕΚΚΕ

80 Προσλήψεις Γυναικών στο ΕΚΚΕ

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών αναζητά 80 γυναίκες (Συνεντεύκτριες) για τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων της EUROSTAT σε θέματα έμφυλης βίας.

Tο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών προκηρύσσει την πλήρωση 80 θέσεων έκτακτου προσωπικού (Συνεντευκτριών) στο πλαίσιο της Πράξης «EU survey on Gender-Based violence against women and other forms of inter-personal Violence (EU-GBV) in Greece» για τις ανάγκες υλοποίησης έρευνας πεδίου.

Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι 4 μήνες.

Οι Συνεντεύκτριες θα έχουν ως αντικείμενο τη συμμετοχή στη διεξαγωγή της κύριας έρευνας πεδίου του ερευνητικού κέντρου σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και τον Υπεύθυνο Πεδίου.

Θα πρέπει να παραδίδουν συμπληρωμένα ερωτηματολόγια με τη μέθοδο CAPI, βάσει του χρονοδιαγράμματος και του σχεδιασμού της έρευνας.

Η αμοιβή ανά ολοκληρωμένο ερωτηματολόγιο ορίζεται στα 20,00€ ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων, καθώς και των εργοδοτικών εισφορών.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενες καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση tboutziori@ekke.gr (με κοινοποίηση στο e-mail: necoud@ekke.gr ) μέχρι και την Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2022 και ώρα 14.00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στον κ. Νεκτάριο Ουδενιώτη /τηλ. 210 7491605/ necoud@ekke.gr .

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Ζητάς  εργασία ; Ενημερώσου για τις τελευταίες αγγελιες εργασιας  ΤΩΡΑ στο ergasia.gr

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΚΚΕ

Έξι δεκαετίες ερευνητικής παράδοσης

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) ιδρύθηκε το 1959 υπό την αιγίδα της UNESCO και αποτελεί το μοναδικό δημόσιο ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα που θεραπεύει τις  κοινωνικές επιστήμες. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Στη διάρκεια των 60 χρόνων λειτουργίας του, το ΕΚΚΕ

Διεξάγει κοινωνική έρευνα σε διαχρονικά και επίκαιρα γνωστικά πεδία με το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του.

Έχει δημιουργήσει ερευνητική παράδοση σε τομείς όπως η κοινωνική πολιτική, η πολιτική κοινωνιολογία και η εκλογική γεωγραφία, η κοινωνική γεωγραφία και η κοινωνική ανθρωπολογία.

Υποστηρίζει την Πολιτεία στον σχεδιασμό και την αξιολόγηση δημόσιων πολιτικών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με έρευνες, μελέτες και εκθέσεις εμπειρογνωμοσύνης προσανατολισμένες στην έγκαιρη ανάδειξη κρίσιμων κοινωνικών και πολιτικών ζητημάτων.

Διατηρεί και διαρκώς διευρύνει διεθνείς συνεργασίες με συμμετοχή σε διεθνή ερευνητικά δίκτυα, σε μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα και δίκτυα εμπειρογνωμόνων.

Διατηρεί μια από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες κοινωνικών επιστημών της χώρας, η οποία από το 1959 υποστηρίζει και προωθεί το ερευνητικό έργο του ΕΚΚΕ και εν γένει των κοινωνικών επιστημών και της κοινωνικής έρευνας στην Ελλάδα.

Δραστηριοποιείται στις έντυπες και ελεύθερης πρόσβασης ψηφιακές εκδόσεις οι οποίες αποτυπώνουν ερευνητικές προσεγγίσεις και αναλύσεις όψεων της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Σημαντικός αριθμός των εκδόσεων του ΕΚΚΕ χρησιμοποιείται ως διδακτική υλη στα ΑΕΙ της χώρας.

Εκδίδει ανελλιπώς την Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, που αποτελεί το μακροβιότερο περιοδικό κοινωνικών επιστημών με τυφλή αξιολόγηση στην Ελλάδα.

Η ερευνητική στρατηγική του ΕΚΚΕ, επικεντρώνεται:

στη συστηματική έρευνα, παρακολούθηση και καταγραφή κοινωνικών τάσεων και διεργασιών

στην ανάπτυξη υποδομών, θεωρητικών εργαλείων, μεθόδων και τεχνικών που υποστηρίζουν φορείς χάραξης και εφαρμογής πολιτικής στον τομέα ευθύνης τους

στη συστηματική συνεργασία με φορείς που αναπτύσσουν κοινωνική έρευνα (ΑΕΙ, τοπική αυτοδιοίκηση, δημόσιος και ιδιωτικός τομέας κ.λπ.)

στην ανάπτυξη στρατηγικών κόμβων συντονισμού της έρευνας και της εφαρμογής της και αναπτύσσεται στους παρακάτω άξονες:

στην Κοινωνική Πολιτική

στις Κοινωνικές δομές και τον Κοινωνικό μετασχηματισμό

στην Πολιτική Κοινωνιολογία και τους θεσμούς

στην Κοινωνιολογία του αστικού χώρου

στην Κοινωνική Ανθρωπολογία και Κοινωνιολογία του αγροτικού χώρου

στην Κοινωνιολογία του πολιτισμού

Ζητάς  εργασία ; Ενημερώσου για τις τελευταίες αγγελιες εργασιας  ΤΩΡΑ στο ergasia.gr

Άφησε μας το σχόλιο σου


Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Uploading