image

Πέντε πακέτα για 2.392 μόνιμες και εποχικές προσλήψεις μέσα στο Μάιο

Πέντε πακέτα για 2.392 μόνιμες και εποχικές προσλήψεις μέσα στο Μάιο

Πέντε πακέτα για 2.392 μόνιμες και εποχικές προσλήψεις μέσα στο Μάιο

Ανοίγει ο δρόμος για 2.392 μόνιμες και εποχικές προσλήψεις μέσα στο Μάιο. Συγκεκριμένα για τον τελευταίο μήνα της άνοιξης έχουν εγκριθεί και δρομολογούνται 250 προσλήψεις συνοριοφυλάκων, 80 εποχικές θέσεις στο ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας ενώ το υπουργείο Εσωτερικών άναψε πράσινο φως για άλλες 1.667 θέσεις συμβασιούχων σε δήμους.

250 συνοριακοί φύλακες στον Έβρο

Την πρόσληψη 250 νέων συνοριακών φυλάκων στον Έβρο δημοσιοποίησε σήμερα το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η απόφαση υπογράφηκε πριν από λίγες μέρες από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκο και τον Υφυπουργό Ελευθέριο Οικονόμου. Οι συνοριοφυλακες προβλέπεται να στελεχώσουν τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται η έκδοση της σχετικής προκήρυξης από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ η όλη διαδικασία πρόσληψης και εκπαίδευσης θα έχει ολοκληρωθεί στις αρχές του επόμενου έτους. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό θα έχουν οι Έλληνες/ίδες πολίτες (άνδρες και γυναίκες), που έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις:
1) Κατοικούν την τελευταία διετία ή κατοικούσαν από τη γέννησή τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους σε περιοχές της Περιφέρειας Έβρου και Ανατολικής Μακεδονίας.
2) Είναι απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής Εσωτερικού ή Εξωτερικού.
3. Δεν υπερβαίνουν το 28ο έτος της ηλικίας τους.
4. Έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης.
5. Έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου.
6. Έχουν ανάστημα (άνδρες και γυναίκες) τουλάχιστον 1,70 μ., χωρίς υποδήματα.
7. Έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και δεν πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
8. Οι άνδρες έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πρόσληψης. Δεν γίνονται δεκτοί υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
9. Δεν έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση, απόπειρα ή κάθε μορφή συμμετοχής σε κακούργημα ή σε εγκλήματα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του δημοκρατικού πολιτεύματος, προσβολών της διεθνούς υπόστασης της χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά των πολιτειακών και πολιτικών οργάνων. 10. Δεν έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών, ανεξάρτητα αν τους επιβλήθηκε ή όχι ποινή για την πράξη τους αυτή.

Πέντε πακέτα για 2.392 μόνιμες και εποχικές προσλήψεις μέσα στο Μάιο

80 μηχανικοί, οδηγοί και τεχνίτες στη ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας

Πράσινο φως άναψε το ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 80 εποχικών υπαλλήλων για οκτώ μήνες στη ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας. Θα προσληφθούν άτομα από ειδικότητες όπως μηχανικοί, οδηγοί, διοικητικοί, τεχνίτες, φύλακες και εργάτες. Για τις θέσεις των ηλεκτρολόγων εγκαταστάσεων ζητούνται:

 α) Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας οποιασδήποτε κατηγορίας ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α΄ ειδικότητας του π.δ. 108/2013, όπως ισχύει (*).

 β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

 Η εν λόγω προκήρυξη αναμένεται να δημοσιευτεί τις επόμενες μέρες και ακολούθως θα ξεκινήσει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

              ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ          2
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ               8
 • ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ         1
 • ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ      4
 • ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ    3
 • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ  (Γ’ + Δ’ κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)         10
 • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ  (Γ’ κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)  6
 • ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ       1
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ & ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ       1
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Εργοταξιακό Φορτηγό)   1
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ)      2
 • ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ             1
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΟΣ             2
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ             3
 • ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ           1
 • ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ        1
 • ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ      1
 • ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ           1
 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ     1
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ    1
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΟΣ              1
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ             3
 • ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ              1
 • ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Software & Hardware)          2
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ       20
 • ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ      2

Πέντε πακέτα για 2.392 μόνιμες και εποχικές προσλήψεις μέσα στο Μάιο

Μέσα στο Μάιο 2 διαγωνισμοί για 395 μόνιμους σε υπ. Παιδείας και ΕΛΣΤΑΤ

Δυο νέες προκηρύξεις είναι ένα βήμα πριν τη δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο. Η πρώτη προκήρυξη (3Κ/2022) που θα δημοσιευτεί στο άμεσο διάστημα αφορά σε 280 μόνιμες θέσεις εργασίας στο υπουργείο Παιδείας και σε εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι μόνιμες θέσεις ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ, κατανέμονται ως εξής: Υπουργείο Παιδείας: Πλήρωση 185 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας, Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευση: Πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ, ΤΕ κατηγορίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης: Πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ, ΔΕ κατηγορίας, ΑΠΘ: Πλήρωση 12 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας, ΠΔΕ Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης: Πλήρωση 19 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, ΑΣΚΤ: Πλήρωση 2 θέσεων ΠΕ κατηγορίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας, Γενικά Αρχεία του Κράτους: Πλήρωση 14 θέσεων ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας, Πολυτεχνείο Κρήτης: Πλήρωση 2 θέσεων ΠΕ, ΥΕ κατηγορίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ, ΤΕ κατηγορίας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Πλήρωση 3 θέσεων ΠΕ, ΔΕ κατηγορίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο: Πλήρωση 7 θέσεων ΠΕ,ΔΕ κατηγορίας, ΕΜΠ: Πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: Πλήρωση 2 θέσεων ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας, ΔΠΘ: Πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατηγορίας, Ιερά Μητρόπολη Σάμου, Ικαρίας και Κορσέων: Πλήρωση 1 θέσεως ΔΕ κατηγορίας και Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πλήρωση 3 θέσεων ΤΕ κατηγορίας. Σε ό,τι αφορά την ΕΛΣΤΑΤ η προκήρυξη που θα εκδοθεί θα αφορά σε πρόσληψη 115 μόνιμων υπαλλήλων -μεταξύ αυτών για τα τμήματα πληροφορικής και στατιστικής. Για τις θέσεις των υπαλλήλων στατιστικής ζητούνται: α) Πτυχίο ή δίπλωμα Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών- Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ΑΕΙ ή Μαθηματικών ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Για τις θέσεις υπαλλήλων πληροφορικής οι υποψήφιοι οφείλουν να διαθέτουν: α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής ή β) Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου: (i) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ ή (ii) ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα ή γ) Απολυτήριος τίτλος: 1. κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ή 2.τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή3. ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής 4. άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πέντε πακέτα για 2.392 μόνιμες και εποχικές προσλήψεις μέσα στο Μάιο

Πράσινο φως για 1.667 εποχικές προσλήψεις σε δήμους

Το «πράσινο» φως για 1.667 νέες προσλήψεις έδωσε το υπουργείο Εσωτερικών μέσω τεσσάρων αποφάσεων. Σύμφωνα με τις αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν από το υπουργείο στη σελίδα «Διαύγεια», πρόκειται για την ενίσχυση δήμων και φορέων όλης της χώρας είτε μέσω υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα είτε για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου. Οι υποψήφιοι θα υπογράψουν 8μηνες, 9μηνες και 11μηνες συμβάσεις εργασίας. Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 έως και 42 του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6 Α’) ή με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 όπως ισχύει, καθώς και αυτές του π.δ. 524/1980 κατά περίπτωση. Οι θέσεις περιλαμβάνουν προσλήψεις σε δήμους όλης της χώρας για τις ανάγκες κάλυψης αναγκών που προκύπτουν κατά τη θερινή περίοδο. Ανάμεσα στις ειδικότητες που ζητούνται είναι: οδηγοί, χειριστές μηχανημάτων, μάγειρες, καθαριστές, υπάλληλοι παραλίας, διοικητικό προσωπικό, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, κ.α. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

Ζητάς  εργασία ; Ενημερώσου για τις τελευταίες αγγελιες εργασιας  ΤΩΡΑ στο ergasia.gr

Άφησε μας το σχόλιο σου


Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Uploading