image

Νταντάδες της Γειτονιάς Το ΦΕΚ με την απόφαση

Νταντάδες της Γειτονιάς Το ΦΕΚ με την απόφαση

Νταντάδες της Γειτονιάς: Ποιοι μπαίνουν στο Μητρώο του gov.gr – Σε ΦΕΚ η απόφαση

Αλλάζει το τοπίο στη φροντίδα βρεφών και νηπίων – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα του voucher

Η παραγωγική λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος εκκινεί 23 Μαρτίου 2022 με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Μητρώου Επιμελητών

Στο Εθνικό Τυπογραφείο δημοσιεύθηκε η απόφαση για τον καθορισμό λειτουργίας της πλατφόρμας του gov.gr για το Μητρώο Επιμελητών της δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς».

Η παραγωγική λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος εκκινεί 23 Μαρτίου 2022 με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Μητρώου Επιμελητών.

Η πλατφόρμα ntantades.gov.gr που θα τεθεί το προσεχές διάστημα σε λειτουργία, θα χρησιμοποιείται τόσο από γονείς και τα πρόσωπα που έχουν την επιμέλεια βρεφών και νηπίων όσο και από τους επιμελητές.

Το πληροφοριακό σύστημα εκδίδει τα παρακάτω έγγραφα:

  • Το προβλεπόμενο ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο αποδέχονται ηλεκτρονικά τα συμβαλλόμενα μέρη
  • Τις υπεύθυνες δηλώσεις, που ενσωματώνονται στις ψηφιακές αιτήσεις/δηλώσεις

Μέσω της πλατφόρμας, οι γονείς θα μπορούν να επιλέξουν επιμελητή/τρια καθώς και οι ωφελούμενοι να αιτηθούν το voucher.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς»

Το πρόγραμμα του υπ. Εργασίας αφορά τη φύλαξη βρεφών ηλικίας από δύο μηνών έως 2,5 ετών και προβλέπει την οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων γονέων, των μονογονέων, των αναδόχων και ιδιαίτερα των μητέρων για τη φύλαξη των παιδιών τους. Το Όπως προαναφέρθηκε θα εφαρμοστεί σε πρώτη φάση πιλοτικά σε κάποιους δήμους σε όλη τη χώρα και στη συνέχεια θα υλοποιηθεί σε όλη την επικράτεια. Σημειώνεται ότι θα δοθεί έμφαση, τουλάχιστον, σε πρώτη φάση στις περιοχές όπου δεν υπάρχουν βρεφονηπιακοί σταθμοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όσοι εργάζονται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης θα λαμβάνουν voucher 250 ευρώ μηνιαίως, ενώ όσοι εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης θα λαμβάνουν 150 ευρώ μηνιαίως.

Ποιοι μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Επιμελητών

Στο Μητρώο Επιμελητών εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα, που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

α. έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους,

β. είναι Έλληνες πολίτες ή διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, με δικαίωμα εργασίας,

γ. είναι απόφοιτοι/ες επαγγελματικής εκπαίδευσης ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή κάτοχοι ισότιμου τίτλου σπουδών των ειδικοτήτων Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ Βρεφονηπιοκομίας, Προσχολικής Αγωγής, Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία ή είναι απόφοιτοι/ες κατ’ελάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης και έχουν ολοκληρώσει το πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης για επιμελητές/τριες.

δ. έχουν γνώσεις παροχής Α΄ Βοηθειών σε παιδιά.

ε. έχουν καλή κατάσταση ψυχικής και σωματικής υγείας και δεν πάσχουν από χρόνια μεταδοτικά νοσήματα.

στ. δεν τελούν υπό καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης

ζ. δεν έχουν εκπέσει της γονικής μέριμνας ή δεν έχουν απωλέσει το δικαίωμα άσκησης αυτής, εφόσον είναι γονείς.

η. δεν διώκονται και δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήματα που επισύρουν, σύμφωνα με το άρθρο 1537 Α.Κ., έκπτωση από την γονική μέριμνα ή για τα αδικήματα της πορνογραφίας ανηλίκων, μαστροπείας, σωματεμπορίας, ασέλγειας με ανήλικο έναντι αμοιβής, αποπλάνησης παιδιών, καθώς και για τα αδικήματα που συνδέονται με ναρκωτικά ή εμπορία οργάνων.

θ. έχουν ικανότητα κατανόησης και ομιλίας της ελληνικής γλώσσας.

«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Επιλογή Επιμελητή/τριας

Η επιλογή του/της επιμελητή/τριας θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τον γονέα ή το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του παιδιού και στην μεταξύ τους συμφωνία περιλαμβάνεται κατ’ ελάχιστον ο τόπος και ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών, το ύψος της αμοιβής, καθώς και τα βασικά δικαιώματα και υποχρεώσεις των δύο πλευρών.

Σημειώνεται ότι ο κάθε επιμελητής ή επιμελήτρια επιτρέπεται να παρέχει τις υπηρεσίες του στον ίδιο τόπο και χρόνο: α) μέχρι του αριθμού των τριών παιδιών, για παιδιά ηλικίας από δύο μηνών έως δύο ετών και έξι μηνών, εκ των οποίων μόνο ένα παιδί μπορεί να είναι ηλικίας κάτω του ενός έτους, β) μέχρι του αριθμού των δύο παιδιών, για παιδιά ηλικίας κάτω του ενός έτους.

«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Ποιοι δικαιούνται voucher

Τα πρόσωπα που δικαιούνται να λάβουν την οικονομική ενίσχυση (voucher) για τη φύλαξη του παιδιού ή των παιδιών τους, είτε στο σπίτι της οικογένειας είτε στο σπίτι ενός/μιας Επιμελητή/τριας είναι:

1.μητέρα φυσική, θετή ή ανάδοχη που εργάζεται στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων και των αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών.

  1. πατέρας φυσικός, θετός ή ανάδοχος που ασκεί την αποκλειστική γονική μέριμνα βρέφους ή νηπίου και εργάζεται είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων και των αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών.
  2. κάθε πρόσωπο, στο οποίο έχει ανατεθεί, με δικαστική απόφαση ή εισαγγελική διάταξη η αποκλειστική επιμέλεια βρέφους ή νηπίου και η οποία εργάζεται στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων και των αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών.
  3. μητέρα φυσική, θετή ή ανάδοχη που είναι εγγραμμένη στα μητρώα του ΟΑΕΔ ως άνεργη.

ΠΗΓΗ 

Ζητάς  εργασία ; Ενημερώσου για τις τελευταίες αγγελιες εργασιας  ΤΩΡΑ στο ergasia.gr

Άφησε μας το σχόλιο σου


Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Uploading