image

Αλλαγές στον ΑΣΕΠ: Η νέα διαδικασία προσλήψεων με διαγωνισμό

Αλλαγές στον ΑΣΕΠ: Η νέα διαδικασία προσλήψεων με διαγωνισμό

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η διαδικασία επιλογής προσωπικού από το ΑΣΕΠ με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό, τι αλλάζει

Σοφία Ραχμάνη

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την απόφαση

1. Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός για την πλήρωση των θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.4765/2021 διενεργείται από το Α.Σ.Ε.Π. μια τουλάχιστον φορά κάθε δύο (2) έτη.

2. Η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4765/2021. Στις περιπτώσεις που, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του ν. 4765/2021, προβλέπονται ποσοστά για ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών ορίζεται στην προκήρυξη.

Αλλαγές στον ΑΣΕΠ: Η νέα διαδικασία προσλήψεων με διαγωνισμό

Αιτήσεις συμμετοχής – Δικαιολογητικά

1. Οι αιτήσεις συμμετοχής στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ μέσω του διαδικτυακού του τόπου,

2. Η ηλεκτρονική μορφή των αιτήσεων καθορίζεται από το ΑΣΕΠ ανάλογα με την κατηγορία των προς πλήρωση θέσεων

3. Ο υποψήφιος, με βάση την προκήρυξη, αφού εισέλθει στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΑΣΕΠ, συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση, σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδονται στον διαδικτυακό τόπο αυτού.

4. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην προκήρυξη, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών, με ειδικότερο προσδιορισμό της ημερομηνίας και ώρας έναρξης και λήξης αυτής, σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης – υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά από το Α.Σ.Ε.Π.Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, αποστέλλεται σχετική ειδοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψηφίου, όπου αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση τον χρόνο της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

5. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ., εκτός εάν με την προκήρυξη ορισθεί άλλος τρόπος υποβολής.

6. Εντός της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, υποβάλλεται ηλεκτρονικά μόνο η αίτηση συμμετοχής (Α’ στάδιο), χωρίς να δίνεται η δυνατότητα επισύναψης δικαιολογητικών από τον υποψήφιο. Μετά τη βαθμολόγηση της γραπτής εξέτασης, οι υποψήφιοι που θα κληθούν από το ΑΣΕΠ, με σχετική ανάρτηση στον διαδικτυακό του τόπο, προς υποβολή δικαιολογητικών, πρέπει να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά στο ηλεκτρονικό Μητρώο του ΑΣΕΠ και κατόπιν να τα υποβάλλουν ηλεκτρονικά εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (Β’ στάδιο), με σχετική επίκληση αυτών από το ως άνω Μητρώο, επισυνάπτοντας αυτά στην υποβληθείσα κατά το Α’ στάδιο αίτησή τους. Κατά το Β’ στάδιο επιτρέπεται η επισύναψη μόνο των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα επικαλούμενα κατά το Α’ στάδιο προσόντα, κριτήρια και ιδιότητες, ενώ δεν επιτρέπονται οποιεσδήποτε μεταβολές στο περιεχόμενο των πεδίων, όπως αυτά συμπληρώθηκαν στην αίτηση κατά το Α’ στάδιο.

7. Κατ’ εξαίρεση, τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβάλλονται με την αίτηση συμμετοχής, όταν προβλέπεται από την προκήρυξη. Στην περίπτωση εξέτασης υποψηφίων με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 36 της παρούσας, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου αυτοί να υποβληθούν σε ειδικό τρόπο εξέτασης, υποβάλλονται ηλεκτρονικά με την αίτηση συμμετοχής, αφού προηγουμένως καταχωριστούν από τον υποψήφιο στο ηλεκτρονικό Μητρώο του ΑΣΕΠ

8. Η ηλεκτρονική αίτηση (με ή χωρίς δικαιολογητικά) επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής είναι αποκλειστικά ευθύνη του υποψηφίου. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/ πεδία της αίτησης, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες, έστω και αν προσκομίζονται τα έγγραφα, υπό τον όρο ότι τα ανωτέρω αναγράφονται ρητά στην προκήρυξη.

Αλλαγές στον ΑΣΕΠ: Η νέα διαδικασία προσλήψεων με διαγωνισμό

9. Δεδομένου ότι η επεξεργασία των αιτήσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, εάν ένα από τα προσόντα του υποψηφίου, όπως, ενδεικτικά, ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή η γνώση ξένης γλώσσας, αποτελεί ταυτόχρονα και βαθμολογούμενο κριτήριο κατάταξης και απαραίτητο πρόσθετο προσόν για την κατάταξή του σε συγκεκριμένο κλάδο/ειδικότητα, ο υποψήφιος υποχρεούται να συμπληρώσει τόσο το πεδίο που αντιστοιχεί στο βαθμολογούμενο κριτήριο κατάταξης, όσο και το πεδίο του κωδικού που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο απαραίτητο πρόσθετο προσόν. Παράλειψη συμπλήρωσης ενός εκ των ανωτέρω πεδίων συνεπάγεται τη μη αναγνώριση του προσόντος του οποίου η συμπλήρωση παραλείφθηκε από το οικείο πεδίο.

10. Αντικατάσταση, διόρθωση ή συμπλήρωση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής μπορεί να γίνει μόνο ηλεκτρονικά και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των εκάστοτε αιτήσεων, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 7 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που με την προκήρυξη έχει ορισθεί κατ’ εξαίρεση άλλος, πλην του ηλεκτρονικού, τρόπος υποβολής δικαιολογητικών, αντικατάσταση, διόρθωση ή συμπλήρωση δικαιολογητικών, συμπεριλαμβανομένων των διευκρινιστικών, μπορεί να γίνει μόνο μέχρι τη λήξη της εκάστοτε ορισθείσας προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών.

11. Τα πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων σπουδών των υποψηφίων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται η παραπομπή των κατόχων τους σε συμπληρωματικές εξετάσεις, δύναται να έχουν εκδοθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Ειδικότερα, οι εν λόγω υποψήφιοι πρέπει, αφενός κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους να έχουν σημειώσει στα κατάλληλα πεδία της ότι κατέχουν τα απαιτούμενα κατά την προκήρυξη προσόντα ή κριτήρια μοριοδότησης και αφετέρου, εφόσον και όταν κληθούν από το ΑΣΕΠ σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, να συνυποβάλουν με τα λοιπά δικαιολογητικά:

α) τον προς αναγνώριση τίτλο σπουδών σε νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και επίσημη μετάφραση αυτού,

β) φωτοαντίγραφο της πρωτοκολλημένης ή καταχωρημένης υποβληθείσας αντίστοιχης αίτησης αναγνώρισης προς τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΑΤΕΕΝ) και γ) το σχετικό πιστοποιητικό αναγνώρισης του αποκτηθέντος στην αλλοδαπή τίτλου, τα οποία πρέπει και να καταχωρίσουν στις αντίστοιχες καρτέλες του Μητρώου. Κατά το στάδιο κατάρτισης από το ΑΣΕΠ των προσωρινών πινάκων κατάταξης, και στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί το ως άνω υπό στοιχείο

(γ) σχετικό πιστοποιητικό αναγνώρισης του αποκτηθέντος στην αλλοδαπή τίτλου, οι υποψήφιοι, των οποίων ελέγχθηκαν τα δικαιολογητικά, τεκμαίρεται ότι δεν διαθέτουν το αντίστοιχο προσόν ή κριτήριο μοριοδότησης, δύνανται, όμως, να προβούν στην υποβολή ένστασης εντός της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, είτε κατά του προσωρινού πίνακα απορριπτέων (στην περίπτωση που είναι εγγεγραμμένοι στον προσωρινό πίνακα απορριπτέων λόγω έλλειψης απαιτούμενου προσόντος) είτε κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης (στην περίπτωση που είναι εγγεγραμένοι στον προσωρινό πίνακα κατάταξης χωρίς συνυπολογισμό του εν λόγω μοριοδοτούμενου προσόντος).

Σε αμφότερες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι υποψήφιοι, προκειμένου να αποδείξουν την κατοχή του ανωτέρω απαιτούμενου ή μοριοδοτούμενου προσόντος ή κριτηρίου, πρέπει να συνυποβάλουν με την ένστασή τους τα σχετικά πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων τους. Οι υποψήφιοι που ενώ κλήθηκαν πριν από την έκδοση των προσωρινών πινάκων κατάταξης και προσκόμισαν τα δικαιολογητικά τους χωρίς το υπό στοιχείο (γ) πιστοποιητικό, τα οποία όμως δεν ελέγχθηκαν από το ΑΣΕΠ. επειδή δεν έφθασαν σε επιλέξιμη σειρά, πρέπει να υποβάλουν στο ΑΣΕΠ το υπό στοιχείο (γ) πιστοποιητικό ευθύς ως αυτό καταστεί εφικτό.

Αλλαγές στον ΑΣΕΠ: Η νέα διαδικασία προσλήψεων με διαγωνισμό

Σε κάθε περίπτωση τα πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων πρέπει να έχουν εκδοθεί από τον αρμόδιο φορέα έως τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης.

12. Η ευθύνη της επικαιροποίησης των προσωπικών στοιχείων του υποψηφίου, ήτοι των στοιχείων ταυτοποίησης και διαμονής/επικοινωνίας, όπως αυτά είναι καταχωρισμένα στο ηλεκτρονικό Μητρώο του ΑΣΕΠ, είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Το ΑΣΕΠ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία επικοινωνίας με υποψήφιο συγκεκριμένης διαδικασίας επιλογής, ο οποίος δεν έχει επικαιροποιήσει εγκαίρως τα ανωτέρω στοιχεία.

Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ

Πηγή

ergasia.gr

Άφησε μας το σχόλιο σου


Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Uploading