image

Προκηρύξεις  για 5.982 μόνιμες και εποχικές προσλήψεις έως το Πάσχα

Προκηρύξεις  για 5.982 μόνιμες και εποχικές προσλήψεις έως το Πάσχα

Προκηρύξεις  για 5.982 μόνιμες και εποχικές προσλήψεις έως το Πάσχα

ΣΕ τροχιά υλοποίησης μπαίνουν έξι πακέτα για 5.962 νέες προσλήψεις μονίμων και εποχικών στο Δημόσιο. Οι νέες προκηρύξεις θα ξεκινήσουν σταδιακά να ανακοινώνονται από τον Φεβρουάριο και θα αφορούν κυρίως σε ένστολο και διοικητικό προσωπικό. Ανάμεσα στους φορείς που θα προκηρύξουν θέσεις είναι υπουργεία, εθνική άμυνα, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ΟΑΕΔ, ΕΦΚΑ, κ.α.

Οι δύο επόμενες προκηρύξεις για 750 μόνιμους μέσω ΑΣΕΠ

Ένα βήμα πριν τη δημοσίευση βρίσκονται δυο νέες μεγάλες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Η πρώτη προκήρυξη του 2022 που αναμένεται να σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση θα αφορά 470 μόνιμες προσλήψεις στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και η δεύτερη θα αφορά σε 280 θέσεις σε φορείς του Υπουργείου Παιδείας.  Διοικητικό προσωπικό ζητά να καλύψει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΤΕ Νοσηλευτών και ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού. Για τις διοικητικές θέσεις θα γίνουν δεκτά σχεδόν όλα τα πτυχία Πανεπιστημίου και Τεχνολογικής εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν και πρόσθετα προσόντα όπως η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου και η γνώση ξένης γλώσσας.

Η νέα προκήρυξη αναμένεται να βγει από μέρα σε μέρα και θα είναι η πρώτη για το 2022. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβληθούν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Ταυτόχρονα το ΑΣΕΠ επεξεργάζεται και μία ακόμα μεγάλη προκήρυξη που θα αφορά μόνιμες προσλήψεις στον τομέα της Παιδείας. Η προκήρυξη 2Κ/2022, που αναμένεται να εκδοθεί αμέσως μετά τον διαγωνισμό για το υπουργείο Μετανάστευσης, θα αφορά συνολικά 280 νέες μόνιμες θέσεις στην Παιδεία. Συγκεκριμένα, η νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ, θα αφορά την πλήρωση 185 θέσεων στο υπουργείο Παιδείας καθώς και 95 ακόμα θέσεων που κατανέμονται σε Δημόσια Πανεπιστήμια, την ΕΘΑΑΕ, καθώς και την Ιερά Μητρόπολη Σάμου, Ικαρίας και Κορσέων.

Πιο αναλυτικά, το ΑΣΕΠ επεξεργάζεται την προκήρυξη 2Κ/2022 που αφορά 280 μόνιμες προσλήψεις στην Παιδεία που κατανέμονται ως εξής:
Υπουργείο Παιδείας: Πλήρωση 185 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας,
Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευση: Πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ, ΤΕ κατηγορίας,
Πανεπιστήμιο Κρήτης: Πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ, ΔΕ κατηγορίας,
ΑΠΘ: Πλήρωση 12 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας,
ΠΔΕ Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης: Πλήρωση 19 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ,
ΑΣΚΤ: Πλήρωση 2 θέσεων ΠΕ κατηγορίας,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας,
Γενικά Αρχεία του Κράτους: Πλήρωση 14 θέσεων ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας,
Πολυτεχνείο Κρήτης: Πλήρωση 2 θέσεων ΠΕ, ΥΕ κατηγορίας,
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ, ΤΕ κατηγορίας,
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Πλήρωση 3 θέσεων ΠΕ, ΔΕ κατηγορίας,
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο: Πλήρωση 7 θέσεων ΠΕ,ΔΕ κατηγορίας,
ΕΜΠ: Πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας,
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: Πλήρωση 2 θέσεων ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας,
ΔΠΘ: Πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατηγορίας,
Ιερά Μητρόπολη Σάμου, Ικαρίας και Κορσέων: Πλήρωση 1 θέσεως ΔΕ κατηγορίας και
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πλήρωση 3 θέσεων ΤΕ κατηγορίας.

Γραπτός διαγωνισμός για 822 μόνιμους στην ΑΑΔΕ

Στα σκαριά βρίσκεται νέος γραπτός διαγωνισμός για 822 μόνιμες θέσεις στον ΑΑΔΕ. Οι αιτήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στον Φεβρουάριο και η γραπτή εξέταση θα γίνει το καλοκαίρι. Υπενθυμίζεται ότι η νέα προκήρυξη για την ενισχύσει την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με μόνιμο προσωπικό, αφορά τις ειδικότητες: ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής, ΠΕ Εφοριακών, ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Τελωνιακών και ΠΕ Δημοσιονομικών. Οι αιτήσεις συμμετοχής στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων με γραπτό διαγωνισμό  θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Α.Σ.Ε.Π. αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου. Ο υποψήφιος, με βάση την προκήρυξη, αφού εισέλθει στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π., συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση, σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδονται στον διαδικτυακό τόπο αυτού. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην προκήρυξη, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών.

560 προσλήψεις εργασιακών συμβούλων στον ΟΑΕΔ

Με 560 εργασιακούς συμβούλους θα ενισχυθούν τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης. Πριν από λίγες εβδομάδες οριστικοποιήθηκε η κατανομή των θέσεων στα (ΚΠΑ2), που έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες. Οι προσλήψεις που θα γίνουν, θα αφορούν συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτάμηνης διάρκειας, ενώ θα δίνεται το δικαίωμα για άλλες δύο ανανεώσεις – παρατάσεις, συνολικής διάρκειας 16 μηνών, από 8 μήνες η κάθε μία εξ αυτών.  Θα υπάρχει διαδικασία μοριοδότησης για την επιλογή των τελικών δικαιούχων. Στα βασικά προσόντα που απαιτούνται, είναι η ύπαρξη πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και επίσης, η καλή γνώση Αγγλικών. Χρήσιμη επίσης, είναι και η εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών πάνω στο αντικείμενο εργασίας. Δικαίωμα πρόσληψης έχουν όσοι είναι ηλικίας 18 – 65 ετών. Στα κριτήρια που έχει θεσπίσει ο ΟΑΕΔ είναι και η ύπαρξη μόνιμης ανεργίας, τουλάχιστον για έξι μήνες πριν από την προκήρυξη των συγκεκριμένων θέσεων. Η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων θα εκκινήσει αμέσως μόλις δημοσιευθεί σε επίσημη προκήρυξη, η συγκεκριμένη απόφαση, κάτι που αναμένεται να γίνει εντός Ιανουαρίου. Θα δοθεί χρονικό περιθώριο 10 ημερών από την επίσημη δημοσίευση της εν λόγω απόφασης. Στη συνέχεια οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, θα προχωρήσουν στην επιλογή των ωφελούμενων και θα πραγματοποιήσουν την ανάρτηση των σχετικών, προσωρινών πινάκων. Θα ακολουθήσει η διαδικασία υποβολής ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους, οι οποίες θα εξεταστούν από τον Οργανισμό.

Έρχονται 2.600 προσλήψεις ΕΠΟΠ και ΟΒΑ

Την πρόσληψη 1.600 νέων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) και 1.000 Oπλιτών Bραχείας Aνακατάταξης (ΟΒΑ) εξήγγειλε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, κατά τον ετήσιο απολογισμό του Επιτελείου για το 2021 στην αίθουσα «Ιωάννης Καποδίστριας», που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες, παρουσία του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Χαρδαλιά. Παράλληλα, όπως προσέθεσε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, το 2022 αποκαθίσταται ο αριθμός των εισακτέων στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων στα επίπεδα του 2013 για τουλάχιστον πέντε έτη. Σύμφωνα με πληροφορίες οι εν λόγω προκηρύξεις θα ξεκινήσουν να βγαίνουν σταδιακά από τον Φεβρουάριο και θα έχουν ολοκληρωθεί έως τον Σεπτέμβριο του 2022.

550 συνοριοφύλακες σε Αλεξανδρούπολη και Έβρο

Την πρόσληψη 550 συνοριοφυλάκων μέσα στο 2022 ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Θεοδωρικάκος. Από αυτούς 250 θα τοποθετηθούν στην Αλεξανδρούπολη και οι υπόλοιποι 300 στους τρεις νομούς της Ανατολικής Μακεδονίας αφού πρώτα εκπαιδευτούν. Όπως εξήγησε ο υπουργός οι προσλήψεις γίνονται λόγω της αύξησης της πίεσης από μεταναστευτικές ροές στον Έβρο. «Λόγω αύξησης της πίεσης προχωρά και η αύξηση της ικανότητας αποτροπής. Το 2022 θα ενισχυθεί η δύναμη των συνοριοφυλάκων με 550 άτομα από τους οποίους 250 θα τοποθετηθούν στην Αλεξανδρούπολη και οι υπόλοιποι 300 στους τρεις νομούς της Ανατολικής Μακεδονίας. Εκπαίδευση του προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα (συνοριακός έλεγχος και συνοριακή φύλαξη, διαβατηριακός έλεγχος, πλαστότητα εγγράφων, ανάλυση κινδύνου, Ταυτοποίηση Υπηκοότητας (screening), Αφενημέρωση (debriefing), προστασία Ανθρώπινων και Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, εκμάθηση ξένων γλωσσών)» είπε μεταξύ άλλων ο υπουργός. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό θα έχουν οι Έλληνες/ίδες πολίτες (άνδρες και γυναίκες), που έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις:1) Κατοικούν την τελευταία διετία ή κατοικούσαν από τη γέννησή τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους σε περιοχές της Περιφέρειας Έβρου και Ανατολικής Μακεδονίας. 2) Είναι απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής Εσωτερικού ή Εξωτερικού. 3. Δεν υπερβαίνουν το 28ο έτος της ηλικίας τους. 4. Έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης. 5. Έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου. 6. Έχουν ανάστημα (άνδρες και γυναίκες) τουλάχιστον 1,70 μ., χωρίς υποδήματα. 7. Έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και δεν πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 8. Οι άνδρες έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πρόσληψης. Δεν γίνονται δεκτοί υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.9. Δεν έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση, απόπειρα ή κάθε μορφή συμμετοχής σε κακούργημα ή σε εγκλήματα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του δημοκρατικού πολιτεύματος, προσβολών της διεθνούς υπόστασης της χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά των πολιτειακών και πολιτικών οργάνων. 10. Δεν έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών, ανεξάρτητα αν τους επιβλήθηκε ή όχι ποινή για την πράξη τους αυτή.

700 προσλήψεις στον ΕΦΚΑ

Στην πρόσληψη 700 μόνιμων υπαλλήλων και προσλήψεις διευθυντών και γενικών διευθυντών από τον ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα με τριετή θητεία προχωράει ο e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας «εκσυγχρονισμός του ηλεκτρονικού εθνικού φορέα κοινωνικής ασφάλισης» που τέθηκε σε διαβούλευση. To υπουργείο Εργασίας, με αυτό το νέο Νομοσχέδιο, αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργίας ενός από τους μεγαλύτερους δημόσιους Οργανισμούς της χώρας, με τον οποίο συναλλάσσονται καθημερινά 6,5 εκατομμύρια πολίτες (2,5 εκατ. συνταξιούχοι και 4 εκατ. εργαζόμενοι) και συγκεντρώνει -με βάση τις εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη- το 48% των παραπόνων που αφορούν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Οι προσλήψεις αφορούν σε 500 μόνιμους υπαλλήλους, 100 υπαλλήλους, με 14μηνη σύμβαση, φοροτεχνικών, οικονομολόγων, κλπ., που θα πέσουν στη μάχη των εκκρεμών συντάξεων και 100 υπαλλήλους, με 12μηνη σύμβαση και δικαίωμα παράτασης ενός έτους από το κοινωφελές πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. Οι επιλαχόντες του προγράμματος είναι μακροχρόνια άνεργοι, μεταξύ 55-67 ετών. Πρόκειται να στελεχώσουν τα τμήματα απονομής συντάξεων και το τηλεφωνικό κέντρο 1555.

ΠΗΓΗ 

Ζητάς  εργασία ; Ενημερώσου για τις τελευταίες αγγελιες εργασιας  ΤΩΡΑ στο ergasia.gr

Άφησε μας το σχόλιο σου


Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Uploading