image

ΤΕΕ  ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΕΕ  ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΕ  ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Οι ανοικτες θέσεις εργασιας απο 19 Δεκεμβριου εως και 29 Δεκεμβριου αναρτημενες στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας :

Από Τεχνική εταιρεία με έδρα στην Αθήνα, ζητείται μόνιμος συνεργάτης για την διαχείριση θεμάτων σχετικά με την Ασφάλεια & Υγεία των εργαζομένων, καθώς και με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των συμβάσεων. Απαραίτητα προσόντα: Απόφοιτος Πολυτεχνείου ή Νομικής με σχετική με την θέση εμπειρία. Αποστολή βιογραφικών: mperaki@mesogeos.gr

     Ζητείται Mηχανολόγος Μηχανικός TE ή ΠΕ από την εταιρεία κατασκευών MEKACONS με 3ετή εργοταξιακή εμπειρία σε κατασκευή καταστημάτων και λοιπών επαγγελματικών χώρων. Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση MS Office, MS Project, AutoCAD και Αγγλικών. Παρακαλώ αποστείλετε βιογραφικό στο e-mail : info@mekacons.com

Zητείται Μηχανικός Μεταλλειολόγος με τριετή τουλάχιστον εμπειρία στις υπόγειες εξορύξεις. Αποστολή βιογραφικού : info@nerikat.gr

Από Τεχνική εταιρεία 4ης τάξης με έδρα την Αθήνα και αντικείμενο την κατασκευή Δημοσίων έργων ζητείται Πολιτικός Μηχανικός, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. ή Εργοδηγός για επίβλεψη έργων εντός Αττικής. Απαραίτητη 5ετη εργοστασιακή εμπειρία. Αποστείλατε βιογραφικό στο info@lithos-sa.gr ή στο Fax: 2102389838 Tηλ. 2102387532

    Τεχνική εταιρεία αναζητά Πολιτικό Μηχανικό ΑΕΙ/ΤΕΙ για επι τόπου Μηχανικό εργοταξίου εντός Αττικής. Απαιτούμενα προσόντα: Κατασκευαστική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών κυρίως σε Οικοδομικά έργα Δημοσίου ή άλλα, εμπειρία διαχείρισης έργου, σύνταξη επιμετρήσεων, σχεδίων (σε Autocad), ΠΠΑΕ και ΑΠΕ. Αποστολή βιογραφικών στο info@ergmasintechniki.gr

Τεχνικό γραφείο με έδρα την Αγία Παρασκευή ζητά Μηχανικό με (1-3 έτη εμπειρία) για εργασία σε επίβλεψη και οργάνωση ιδιωτικών οικοδομικών έργων. Αποστολή βιογραφικών στο vernadakisteam@gmail.com

Τεχνική εταιρεία κατασκευής Δημοσίων Έργων με έδρα την Αττική, αναζητά Πολιτικό ή Τοπογράφο Μηχανικό, ΑΕΙ/ΤΕΙ, για παρακολούθηση και έλεγχο εργοταξίων εντός Αττικής για έργα υδραυλικά, οδοποιίας. Εμπειρία επιθυμητή. Αποστολή βιογραφικών στο : amorf@tee.gr Τηλ. Επικοινωνίας: 210 9430019

ΤΕΕ  ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
       H εταιρεία ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., αναζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό πενταετούς τουλάχιστον εμπειρίας.Απαραίτητα προσόντα:Πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού. Αριστη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων 2D(AUTOCAD, REVIT). Αριστη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων 3D(AUTOCAD, REVIT, RHINO, 3DSMAX, SKETCUP), παραγωγή τρισδιάστατων φωτορεαλιστικών απεικονίσεων (3DSMAX, VRAY) και επεξεργασία εικόνων για παρουσιάσεις (PHOTOSHOP, INDESIGN). Αποστολή βιογραφικών στο email:hr@ilida-eng.gr Ώρες επικοινωνίας 09:00-17:00

H εταιρεία ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., αναζητά έμπειρο Σχεδιαστή Αρχιτεκτονικού Σχεδίου. Απαραίτητα προσόντα : Αριστη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων 2D (AUTOCAD, REVIT). Θα εκτιμηθεί η γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων 3D (AUTOCAD, REVIT). Αποστολή βιογραφικών στο email: hr@ilida-eng.gr / Ώρες επικοινωνίας 09:00-17:00.

Από το γραφείο Αρχιτεκτονικών Μελετών “Αντώνης Παντζέκος & Συνεργάτες” με έδρα τον Χολαργό, ζητείτε για την στελέχωση του γραφείου Αρχιτέκτων Μηχανικός με εμπειρία σε μελέτες και έκδοση αδειών απλών και σύνθετων κτιριακών έργων. Στοιχεία επικοινωνίας: 2106910062, 6932450280, antonispantzekos@yahoo.gr

Ζητείται Πολιτικός, Αρχιτέκτων ή Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ ή ΠΕ για εργοταξιακή απασχόληση σε Δημόσιο έργο στο κέντρο της Αθήνας με Η/Μ άρδευσης, Οδοφωτισμού και τελειώματα οικοδομικών. Απαιτούμενα προσόντα είναι επαρκής εργοταξιακή εμπειρία διαχείρισης του αντικειμένου, επιμετρήσεις σε excel και απλό σχέδιο σε cad. Αποστολή βιογραφικών στο ktiriotechniki@gmail.com.

                Ζητείται Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας από την 1DEVELOPMENTS για θέση εργοταξιάρχη με τουλάχιστον 10ετή εμπειρία σε εργοτάξια μονοκατοικιών ή συγκροτημάτων υψηλών απαιτήσεων στα Βόρεια Προάστια, για μόνιμη απασχόληση. Αποστολή Βιογραφικών : Silvestros@1developments.com

Το Γραφείο Μελετών Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΕ ζητάει σχεδιαστή στατικών. CV στο c.maraveas@maraveas.gr

Τεχνική εταιρία ζητεί Πολιτικό Μηχανικό. Απαιτείται αποδεδειγμένη 5ετής προϋπηρεσία σε κτιριακά έργα και άριστη γνώση αγγλικών. Επιπλέον προσόντα : πτυχίο ΑΕΙ, Autocad, MS OFFICE. Αποστολή βιογραφικού: info@pyramisatee.gr

                Από Τεχνικό γραφείο στην Αθήνα ζητείται, Πολιτικός ή Αρχιτέκτονας Μηχανικός, με εμπειρία σε αποτυπώσεις κτιρίων, έκδοση οικοδομικών αδειών και τακτοποιήσεις αυθαιρέτων. Απαραίτητα: Microsoft office, AutoCad, καλή γνώση αγγλικών, ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών, κάτοχος διπλώματος οδήγησης. Επιθυμητά: κάτοχος μεταφορικού μέσου. Αποστολή βιογραφικών στο if.milia@e-kvg.gr.”

Η εταιρεία μελετών Χ. Μαραβέας και συνεργάτες Ι.Κ.Ε. αναζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό δεκαετούς και άνω εμπειρίας σε μελέτες εφαρμογής για τη στελέχωση του Τμήματος Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού. Απαραίτητη η άριστη γνώση Autocad 2d. Παρέχεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών πλήρους απασχόλησης. Αποστολή cv- portfolio: g.filippopoulou@maraveas.gr

                Η Paleros Dream Homes, εταιρεία σχεδιασμού και κατασκευής κατοικιών υψηλών προδιαγραφών στις περιοχές Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας, και έδρα την Πάλαιρο αναζητεί Πολιτικό Μηχανικό. Περιγραφή θέσης: Εκπόνηση μελετών εφαρμογής – Σχεδιασμός κατασκευαστικών λεπτομερειών. Απαραίτητα προσόντα: 3-5 έτη εμπειρία στην κατασκευή και μελέτη οικοδομικών έργων. Βιογραφικά στο admin@palerosdreamhomes.com

ΤΕΕ  ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κορυφαία εταιρία με αντικείμενο την Μελέτη/Κατασκευή κατοικιών ζητάει Αρχιτέκτονα με ΔΠΥ. Απαραίτητα προσόντα: Σχετικός τίτλος σπουδών. ’ριστη γνώση Νέου Οικοδομικού Κανονισμού και διαδικασιών έκδοσης οικοδομικών αδειών. Γνώση του προγράμματος SketchUp. Επιθυμητά :Σχετική επαγγελματική εμπειρία. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση : Executive.human.potential@gmail.com

                Ζητείται Αρχιτέκτων, Πολιτικός ή Τεχνολόγος Μηχανικός για προσμετρήσεις Ιδιωτικών έργων σε Ευρω-Αμερικανική εταιρία κουφωμάτων. Απαραίτητα άπταιστα αγγλικά, excel και προσοχή στη λεπτομέρεια. Εμπειρία σε προσμετρήσεις, πόρτες/παράθυρα και Αμερικανική οικοδομική θεμιτή. Ωράριο 12μμ-8μμ (απόγευμα), από το σπίτι. Βιογραφικό στα αγγλικά στα jobs@eas-usa.com και thanos@eas-usa.com

Ζητείται από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα Πολιτικός Μηχανικός για εργασία γραφείου με εμπειρία στην διαδικασία εκτέλεσης Δημοσίων Έργων και την σύνταξη προσφορών ηλεκτρονικών διαγωνισμών έργων. Αποστολή βιογραφικών στο Ε-Μail : papas770@yahoo.com

                Η εταιρεία A. Karditsas Surveying & Mapping – AKSM, αναπτυσσόμενη εταιρεία Τοπογράφων Μηχανικών με 20 χρόνια εμπειρίας σε Ελλάδα και εξωτερικό, αναζητά Τοπογράφο Μηχανικό και βοηθούς για απασχόληση στο πεδίο/υποστήριξη εργοταξίων σε Αττική, Κέρκυρα και Πύλο. Βιογραφικά στο j.zachari@aksm.gr

Η ΣΤΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ (Τομέας Σιδηροδρομικών Έργων) ζητά Ηλεκτρολόγο Μηχανικό για άμεση πρόσληψη. Προϋπηρεσία σε σιδηροδρομικά έργα θα θεωρηθεί σημαντική. Απασχόληση στην περιοχή Θεσσαλονίκης. Απαραίτητη η καλή γνώση Αγγλικών και κατοχή άδειας οδήγησης Β’ κατηγορίας. E-Mail: n.chronopoulos@strikos.gr

                Η ΣΤΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (Τομέας Σιδηροδρομικών Έργων) ζητά Μηχανολόγο Μηχανικό για το τμήμα HSE με εργοταξιακή εμπειρία . Προϋπηρεσία σε σιδηροδρομικά έργα θα θεωρηθεί σημαντική. Απασχόληση στο τμήμα Οινόη – Πλατύ. Απαραίτητη η καλή γνώση Αγγλικών και κατοχή άδειας οδήγησης Β’ κατηγορίας. Ε-Μail: n.chronopoulos@strikos.gr

Η ΜΕΣΣΑΡΙΤΗΣ Ανανεώσιμες Πηγές, αναζητά έναν Design Engineer. Πτυχίο Ηλεκτρολογικής Κατεύθυνσης. Επαγγελματική σχεδιαστική εμπειρία σε AUTOCAD (ηλεκτρολογικό, PV). Γνώση PV Syst θα συνεκτιμηθεί. Τουλάχιστον 1 χρόνο σχετική προϋπηρεσία. Γνώση IEC & Ελληνικών κωδικών. Αποστολή βιογραφικού: hr@messaritis.com

                Ζητείται από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα Πολιτικός Μηχανικός για εργασία γραφείου με εμπειρία στην διαδικασία εκτέλεσης Δημοσίων Έργων και την σύνταξη προσφορών ηλεκτρονικών διαγωνισμών έργων. Αποστολή βιογραφικών στο email ekte_sa@tee.gr Τηλ. επικοινωνίας : 6945997863.

Η εταιρεία μελετών Χ.Μαραβέας και συνεργάτες Ι.Κ.Ε. αναζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό για τη στελέχωση του τμήματος Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού. Απαραίτητα Προσόντα: Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αρχιτεκτονικές μελέτες. Αριστη γνώση Oικοδομικής και σχεδιαστικών προγραμμάτων AUTOCAD 2D, 3DS MAX, VRAY, PHOTOSHOP. Παρέχεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών πλήρους απασχόλησης. Αποστολή cv- portfolio: g.filippopoulou@maraveas.gr

Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός με εμπειρία σε σύνταξη ΗΜ μελετών και χρήση προγραμμάτων 4Μ, για πλήρη απασχόληση σε Τεχνικό γραφείο στο Περιστέρι. Αποστολή βιογραφικών dimidisoffice@gmail.com. Τηλ : 2105756681.Κατά προτίμηση υποψήφιοι με μπλοκ παροχής υπηρεσιών.

ΤΕΕ  ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
                Από την ΤΕΧΝΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, Μελετητική εταιρεία έργων Πολιτικού (Δομοστατικού) Μηχανικού (www.technodynamics.gr), ζητoύνται Πολιτικοί Μηχανικοί, αντίστοιχης ειδικότητας με ευχέρεια στη χρήση AutoCAD για μόνιμη απασχόληση. Γνώσεις χειρισμού Revit ή TEKLA θα συνεκτιμηθούν. Αποστολή βιογραφικών στο carreers@technodynamics.gr

Η Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρεία Συνάρμοσις Α.Ε ζητά Τοπογράφο Μηχανικό για πλήρη απασχόληση. Απαιτείται εμπειρία σε αποτυπώσεις, χαράξεις και επίβλεψη έργων. Απαιτείται καλή γνώση Autocad. Αποστολή βιογραφικών : mdemou@synarmosis.gr

Η κατασκευαστική εταιρεία SEC αναζητά Υπεύθυνο Μηχανογράφησης (IT Manager): Διαχείριση των εφαρμογών Microsoft Office 365 for Business (Sharepoint, Onedrive, Outlook, Teams, Planner), Microsoft Azure, ERP SoftOne, MSSQL server. Αποστολή Βιογραφικών:papanastasiou@sec.com.gr

               Ζητείται Μηχανολόγος/Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με πενταετή εμπειρία σε Κατασκευή – Ανακαίνιση Κατοικιών και Επαγγελματικών κτηρίων. Αποστολή βιογραφικού στο hr@zeb.gr με την επισήμανση EECE2.

Το Αρχιτεκτονικό Γραφείο Ρόη Γιαννοπούλου Αρχιτέκτονες Ε.Ε. αναζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό πλήρους απασχόλησης για να ενταχθεί στο γραφείο της ομάδας στην Αθήνα. Προσόντα: Γνώση στα λογισμικά σχεδιασμού: AutoCAD, Adobe Suite, Revit, Microsoft Office . Αριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. Γνώσεις σε θέματα ΝΟΚ θα εκτιμηθεί. Αποστολή βιογραφικών & portfolio στο: info@roigiannopoulou.com

                Το Γραφείο Παυλίδη ΑΤΕΜ ζητά να προσλάβει Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα-ισσα, με γνώση Archicad. Γνώση ΝΟΚ ή/και κανονισμού Πυρασφάλειας επιθυμητή. Προσφέρεται πλήρης απασχόληση με ασφάλιση, προοπτικές ανέλιξης και εκπαίδευση. Στείλτε στο info@grafpa.gr

βιογραφικό και portfolio με την ένδειξη: “Για την θέση Αρχιτέκτονα”

Ζητείται Αρχιτέκτων ή Πολιτικός Μηχανικός με γνώσεις ΝΟΚ, CAD και δικαίωμα υπογραφής για Τεχνικό Γραφείο Μελετών – Κατασκευών στην περιοχή Ζωγράφου. Στείλτε σύντομο βιογραφικό στο ipoimenidis@gmail.com

Ζητείται Σχεδιάστρια – Γραμματέας για Τεχνικό Γραφείο Μελετών – Κατασκευών στην περιοχή Ζωγράφου. Γνώσεις ΝΟΚ θα εκτιμηθούν. Στείλτε σύντομο βιογραφικό στο ipoimenidis@gmail.com

                Τεχνική εταιρεία ζητά Εργοδηγό, με εμπειρία σε έργα Υδραυλικά (δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης, όμβριων σε κατοικημένες περιοχές), για εργοτάξιο, στο Νομό Βοιωτίας. Στοιχεία επικοινωνίας: psiafis@mesogeos.gr

Τεχνική εταιρεία ζητά Τοπογράφο Μηχανικό (ΑΕΙ ή ΤΕ), με εμπειρία σε έργα πεδίου, υδραυλικά (δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης, όμβριων σε κατοικημένες περιοχές) και οδοποιίας, για θέση τοπογράφου μηχανικού κατασκευής (site engineer) επί τόπου του έργου, στο Νομό Βοιωτίας. Απαραίτητες γνώσεις, autocad, office, προγραμμάτων οδοποιίας, χρήση gps και γεωδαιτικών σταθμών. Στοιχεία επικοινωνίας: psiafis@mesogeos.gr

Τεχνική εταιρεία ζητά Πολιτικό Μηχανικό (ΑΕΙ ή ΤΕ), με εμπειρία σε έργα υδραυλικά (δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης, ομβρίων σε κατοικημένες περιοχές), για θέση μηχανικού κατασκευής (site engineer) για έργο, στο Νομό Βοιωτίας. Απαραίτητες γνώσεις, autocad, office. Στοιχεία επικοινωνίας: psiafis@mesogeos.gr

Ζητείται Αρχιτέκτων Μηχανικός από γραφείο μελετών και επιβλέψεων για πλήρη απασχόληση. Απαιτείται εμπειρία σε έκδοση οικοδομικών αδειών και επίβλεψη έργων. Απαιτείται καλή γνώση Autocad, ευχέρεια μετρήσεων πεδίου, αποτύπωσεων. Αποστολή βιογραφικού filandly@gmail.com

Τεχνική εταιρία στον Κατασκευαστικό-Ενεργειακό χώρο με έδρα τα Νότια προάστια στον χώρο της διαχείρισης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, καθώς και της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες, αναζητεί Μηχανικό (Πολιτικό/Αρχιτέκτονα/Μηχανολόγο/Αλλη κατάλληλη ειδικότητα). Απαιτείται άριστη γνώση υπολογιστή και επικοινωνιακή ικανότητα. Επιθυμητή η χρήση λογισμικού μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης και Επιθεώρησης κτιρίων. Αποστολή βιογραφικών info@enefsys.gr.

                Το Αρχιτεκτονικό γραφείο Γ. Ε. ΕΨΙΛΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ με έδρα στον Δήμο Παπάγου αναζητά Αρχιτέκτονες με τουλάχιστον τριετή και πενταετή επαγγελματική εμπειρία με άριστη γνώση AutoCad, Rhinoceros, V-Ray Photoshop, και ευχέρεια στο ΝΟΚ. Θα εκτιμηθεί η γνώση Revit/Lumion. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε βιογραφικό και δείγμα δουλειάς (max10MB) στo mail: info@e-con.gr

Ζητείται Τοπογράφος Μηχανικός απο γραφείο Μελετών και Επιβλέψεων για πλήρη απασχόληση. Απαιτείται εμπειρία σε έκδοση οικοδομικών αδειών και επίβλεψη έργων. Απαιτείται καλή γνώση Autocad, ευχέρεια μετρήσεων πεδίου, αποτύπωσεων. Αποστολή βιογραφικού filandly@gmail.com

Από Γραφείο Μελετών στο Κέντρο της Αθήνας, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός Α.Ε.Ι. για την εκπόνηση Υδραυλικών/Συγκοινωνιακών Μελετών. Παρακαλώ στείλτε άμεσα σύντομο βιογραφικό σας στο email: engydr@yahoo.com

                Ζητείται Σχεδιαστής Η/Υ για πλήρη απασχόληση, με άριστη γνώση AutoCAD 2D, εμπειρία στον 3D σχεδιασμό και σε φωτορεαλιστική απεικόνιση (SketchUp, VRay, SU Podium). Απαραίτητη γνώση ΝΟΚ. Θα συνεκτιμηθεί η χρήση του σχεδιαστικού προγράμματος ARCHICAD και τυχόν BΙΜ προγραμμάτων. Βιογραφικά στο e- mail: cv2021.dc@gmail.com

Από Τεχνικό γραφείο στο Περιστέρι ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/ΤΕ ή Αρχιτέκτων Μηχανικός για πλήρη απασχόληση. Αντικείμενο: Έκδοση αδειών δόμησης και ΕΕΜΚ, σύνταξη ΗΤΚ, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, επιβλέψεις – επιστασίες κατασκευών. Επικοινωνία – βιογραφικά: vdepa@teemail.gr

                Η ΕΡΓΑ.ΤΗ.ΚΑΤ. ΑΕ αναζητά: Ηλεκτρολόγους, Μηχανολόγους & Πολιτικoύς Μηχανικούς στην Αττική με εμπειρία στη διαχείριση κτιριακών έργων & εργοταξίων, γνώσεις Autocad, δεξιότητες επικοινωνίας & οργάνωσης. Αποστολή βιογραφικών στο hr@ergatikat.gr με κωδικό αγγελίας: ENG.ATH.ΤΕ

Εταιρία Συμβούλων Μηχανικών αναζητά Πολιτικό Μηχανικό με μελετητική εμπειρία άνω των 10 ετών (κατά προτίμηση σε έργα γεφυροποιίας) για τη θέση Senior Structural Engineer σε έργο στη Βόρεια Ευρώπη (επί τόπου στο έργο). Αποστολή Βιογραφικών στο email: info-gr@andermanngroup.com

                Τεχνική Εταιρεία Μελετών ζητεί Υδραυλικό Πολιτικό Μηχανικό, με άριστη γνώση MSOffice και AutoCAD, πολύ καλή αγγλικών, καλή σχετικού λογισμικού (EPANET, HEC-RAS κ.λπ.) και μικρή εμπειρία σε μελέτες υδραυλικών έργων. Βιογραφικά: ypodomi@tee.gr.

Τεχνική εταιρεία κατασκευής Δημοσίων Έργων με έδρα την Αττική, αναζητά Εργοδηγό για απασχόληση σε εργοτάξια εντός Αττικής, για έργα υδραυλικά, οδοποιίας. Εμπειρία επιθυμητή. Αποστολή βιογραφικών στο : amorf@tee.gr /Τηλ. Επικοινωνίας: 210 9430019

                O Όμιλος AΒΑΞ A.E. (Ενεργειακός Τομέας) ζητά έμπειρο Μηχανολόγο Μηχανικό για το Τμήμα Διεργασιών. Ελάχιστη προϋπηρεσία 5 ετών σε έργα θερμοηλεκτρικών σταθμών & βιομηχανικών μονάδων σε σχεδιασμό / μελέτη, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων επεξεργασίας νερού & πετρελαίου, δειγματοληψίας & δοσομέτρησης. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών. Ε-Μail: asamara@avax.gr

Κωδικός “MECH.ENG-2021-2”.

O Όμιλος AΒΑΞ A.E. (Ενεργειακός Τομέας) ζητά έμπειρο Μηχανολόγο Μηχανικό για το Μηχανολογικό Τμήμα. Ελάχιστη προϋπηρεσία 5 ετών σε σχεδιασμό/μελέτη, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων κλιματισμού, πυρόσβεσης, δικτύων πεπιεσμένου αέρα και διαχείρισης αποβλήτων σε θερμοηλεκτρικούς σταθμούς/βιομηχανικές μονάδες. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών. e-mail: asamara@avax.gr  Κωδικός “MECH.ENG-2021”.

Η Metrica A.E. ενδιαφέρεται για την πρόσληψη Τοπογράφου Μηχανικού ή Γεωλόγου, με εξειδίκευση στον τομέα Υδρογραφικών αποτυπώσεων. Απαραίτητα προσόντα είναι η εμπειρία σε εφαρμογές συλλογής βαθυμετρικών δεδομένων (ακαδημαϊκή ή/και εργασιακή εμπειρία) και η γνώση σε υδρογραφική πλατφόρμα επεξεργασίας δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.metrica.gr/about-us/our-team. Αποστολή CV στο: ric@metrica.gr.

                Πολιτικός – Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με 2-5 έτη εμπειρίας ζητείται για στελέχωση θέσης Υπεύθυνου Συντήρησης και Λειτουργίας Κτιρίων. Εmail αποστολής βιογραφικών : mail@dromeasdevelopment.gr

Από την Τεχνική εταιρεία Vesper στην Ηλιούπολη, ζητείται Αρχιτέκτων Μηχανικός με άριστη γνώση ΝΟΚ, σχεδιαστικών προγραμμάτων και 3D. Για άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά: economou.dimitris@yahoo.com  / 6947608226.

Από Αρχιτεκτονικό Γραφείο στην Αθήνα ζητείται Αρχιτέκτονας. Απαραίτητα προσόντα: άριστη γνώση Autocad, Rhino, V-ray, Photoshop, Ms Office (Word-Excel) και Αγγλικών. Εμπειρία σε μελέτες κτιριακών έργων και ΝΟΚ θα εκτιμηθεί. Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων και Portfolio στο email: darchcommon@gmail.com

Εργαστήριο Δομικών Υλικών στην Παιανία, ζητά Τεχνολόγο Μηχανικό για εργασία γραφείου. Αποστολή βιογραφικών στο cv.alfatest@gmail.com

Εργαστήριο Δομικών Υλικών στην Παιανία, ζητά Γεωλόγο για εργασία γραφείου. Αποστολή βιογραφικών στο cv.alfatest@gmail.com

Εργαστήριο Δομικών Υλικών στην Παιανία, ζητά Τεχνολόγο Μηχανικό για εργαστηριακές και επί τόπου δοκιμές. Αποστολή βιογραφικών στο cv.alfatest@gmail.com

                Τεχνική Εταιρεία στα Βόρεια Προάστια της Αττικής, ζητά Πολιτικό Μηχανικό και Ηλεκτρολόγο Μηχανολόγο Μηχανικό ή τις αντίστοιχες ειδικότητες σε Τεχνολόγους Μηχανικούς με 5 ετή τουλάχιστον εμπειρία στην διαχείριση Δημόσιων έργων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22220 23896. Αποστολή βιογραφικών στο xalkidi@yahoo.com

Οινοποιείο στην περιοχή Φλώρινας – Αμυνταίου αναζητεί (2) Μηχανικούς. Ενδεικτικά: γραμμή παραγωγής, κινητήρες, σχεδιασμός και υποστήριξη παραγωγικών επενδύσεων, αυτοματοποίηση εργασιών. Αποδοχές ανάλογες προσόντων. Απαραίτητα: Πτυχίο Μηχανικού Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Δίπλωμα οδήγησης, Αγγλικά, AutoCAD.Επιθυμητά: Μέλος ΤΕΕ. Προϋπηρεσία, Project-Facilities Management, WBS, Cost-Efficiency, Επιθυμία για εξέλιξη. Βιογραφικά στο info@successissimple.gr με κωδικό MH.101221.

Αρχιτεκτονικό γραφείο στο Κολωνάκι ζητά Αρχιτέκτονα με άνεση στη σύνθεση και άριστο χειρισμό Autocad Architecture, Photoshop, Rhino και Lumion. Αποστολή βιογραφικών στο aldathens.architects@gmail.com

Αρχιτεκτονικό γραφείο στο Κολωνάκι ζητά Αρχιτέκτονα τουλάχιστον 5ετούς εμπειρίας, με άνεση στη σύνθεση, πολύ καλή γνώση πολεοδομικής νομοθεσίας, ρύθμισης αυθαιρέτων και εμπειρία μελέτης εφαρμογής καθώς και άριστο χειρισμό Autocad Architecture, Photoshop και Rhino. Θα εκτιμηθεί η γνώση Revit. Αποστολή βιογραφικών στο aldathens.architects@gmail.com

                Ζητείται Εργοδηγός για εργοτάξιο εκτός Αττικής (Π.Ε. Φθιώτιδας). Απαιτείται τουλάχιστον πενταετής προηγούμενη εμπειρία στις μεταλλικές κατασκευές βιομηχανικών κτιρίων, στην οργάνωση και επίβλεψη εργοταξίου. Εκτός από την εμπειρία θα συνεκτιμηθούν σπουδές και οργανωτικές δεξιότητες. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: g.boura@whitestone-europe.com

Τεχνική εταιρεία, αναζητά Μηχανολόγο Μηχανικό με εμπειρία στην μελέτη και την κατασκευή/διαχείριση δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Απαραίτητη η γνώση Η/Υ, Αγγλικών, προγραμμάτων Word & Excel (OFFICE), σχεδιαστικού προγράμματος Autocad, ικανότητα αντίληψης-ανάγνωσης μηχανολογικών σχεδίων, εκπόνηση τεχνοοικονομικών μελετών και σύνταξη προσφορών. Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό στο mail: hr@maconstruction.gr

Τεχνική Εταιρεία Δημοσίων Έργων, ζητά Τοπογράφο Μηχανικό. Περιοχή: Βόρεια Προάστια Αττικής. Αποστολή βιογραφικών στο idxtechniki.hr@gmail.com

Ζητάς  εργασία ; Ενημερώσου για τις τελευταίες αγγελιες εργασιας  ΤΩΡΑ στο ergasia.gr

Άφησε μας το σχόλιο σου


Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Uploading