image

3 νέες θέσεις εργασίας στον δήμο Ανατολικής Μάνης 

3 νέες θέσεις εργασίας στον δήμο Ανατολικής Μάνης 

3 νέες θέσεις εργασίας στον δήμο Ανατολικής Μάνης 

3 νέες θέσεις εργασίας στον δήμο Ανατολικής Μάνης

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ανατολικής Μάνης που εδρεύει
στο Γύθειο Ν. Λακωνίας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν,
αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Ανατολικής Μάνης, Ελευθερολακώνων 1, Γύθειο, Τ.Κ.23200, υπόψη κας Μπερτζελέτου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2733360344).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος
μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ).

Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως
σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει
από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της
στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ανατολικής Μάνης και στο δικτυακό τόπο αυτού
(www.anatolikimani.gov.gr) και εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο,
εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:

α) στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας (www.anatolikimani.gov.gr) ·

β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα
τη διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες →Διαγωνισμών Φορέων →Ορ. Χρόνου ΣΟΧ ·
γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr),
απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ
θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση
στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες →Διαγωνισμών Φορέων →Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Δείτε εδώ περισσότερα

Πηγη 

ευρεση εργασιας στο ergasia.gr

Άφησε μας το σχόλιο σου


Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Uploading