image

Νόμος Κατσέλη: Υποβολή αίτησης ή απώλεια της προστασίας α’ κατοικίας

Νόμος Κατσέλη: Υποβολή αίτησης ή απώλεια της προστασίας α’ κατοικίας το δίλημμα για 40.000 υποθέσεις

  • Αγγελική Βελεσιώτη
Στον… αέρα θα είναι από τις αρχές Δεκεμβρίου η πλατφόρμα που θα δέχεται τις αιτήσεις επαναπροσδιορισμού των δανειοληπτών.
Σε περίπτωση μη υποβολής ή άρνησης από πλευράς τους άρσης του τραπεζικού/φορολογικού απορρήτου χάνεται η προστασία της α’ κατοικίας
Ένα πρώτο… ξεκαθάρισμα στις περίπου 40.000 αιτήσεις του Νόμου Κατσέλη που έχουν υποβληθεί ακόμη και πριν το 2015
και η δικάσιμος έχει οριστεί για μετά το 2027, επιχειρεί η κυβέρνηση πριν τις παραπέμψει σε δίκες – εξπρές.

Πιο αναλυτικά, με το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε χθες, Τετάρτη, στη Βουλή ορίζονται οι ημερομηνίες,
μέσα στις οποίες οι δανειολήπτες θα πρέπει να υποβάλλουν εκ νέου τα δικαιολογητικά, συναινώντας, ταυτόχρονα, στην άρση του τραπεζικού και φορολογικού τους απορρήτου.
Σε διαφορετική περίπτωση οι επίμαχες αιτήσεις θα θεωρούνται ως «μηδέποτε ασκηθείσες» και, άρα, οι δανειολήπτες χάνουν αυτομάτως την προστασία της κύριας κατοικίας του.

«Η προτεινόμενη παρέμβαση κρίνεται ως απολύτως αναγκαία, δεδομένου ότι, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν έως σήμερα,
διαπιστώνεται ότι εκκρεμούν προσδιορισμένες σε δικασίμους μετά την 1η.1.2021 περισσότερες από 40.000 αιτήσεις του ν. 3869/2010,
με τη συζήτηση τους να έχει προσδιορισθεί σε πολλές περιπτώσεις σε απώτατο χρόνο που φθάνει ακόμη και μετά από το έτος 2027.
Ενόψει του ότι πολλές από τις εκκρεμείς αιτήσεις έχουν κατατεθεί ήδη προ του έτους 2015, είναι προφανές ότι η διάρκεια της δίκης
υπερβαίνει κατά πολύ τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης κατά τρόπο που εκθέτει την Ελληνική Πολιτεία», επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση και προστίθεται:
«Τα συγκεκριμένα άρθρα αφορούν στους καλόπιστους δανειολήπτες που τελούν υπό καθεστώς επαχθούς ιδιότυπης ομηρίας
και στους στρατηγικούς κακοπληρωτές που τελούν υπό καθεστώς μη ανεκτής από την έννομη τάξη οιονεί προστασίας».
Το ποσοστό των τελευταίων, με βάση εκτιμήσεις τραπεζικών στελεχών, ξεπερνά το 20% – 25%, γεγονός που, όπως σημειώνουν,
επιβεβαιώνεται και από τις μέχρι σήμερα αρνητικές αποφάσεις των δικαστηρίων.

Ειδικότερα, η αίτηση επαναπροσδιορισμού στη σχετική πλατφόρμα, η οποία θα είναι στον «αέρα» από τις αρχές Δεκεμβρίου,
υποβάλλεται για αίτηση ρύθμισης οφειλής που κατατέθηκε:

α) μέχρι και τις 31/12/2014 από την 1/12/2020 ως και τις 15/1/2021.

β) από την 1/1/2015 ως και τις 30/6/2015 από την 1/12/2020 ως και τις 31/1/2021.

γ) από την 1/7/2015 ως και τις 31/12/2015 από την 1/12/2020 ως και τις 15/2/2021.

δ) από την 1/1/2016 ως και τις 30/6/2016 από την 1/12/2020 ως και τις 28/2/2021. 

ε) από την 1/7/2016 ως και τις 31/12/2016 από την 1/12/2020 ως και τις 15/3/2021.

στ) από την 1/1/2017 ως και τις 30/6/2017 από την 1/12/2020 ως και τις 31/3/2021. 

ζ) από την 1/7/2017 ως και τις 31/12/2017 από την 1/12/2020 ως και τις 15/4/2021. 

η) από την 1/1/2018 ως και τις 30/6/2018 από την 1/12/2020 ως και τις 30/4/2021. 

θ) από την 1/7/2018 ως και τις 31/12/2018 από την 1/12/2020 ως και τις 15/5/2021. 

ι) από την 1/1/2019 και μετά από την 1/12/2020 ως και τις 31/5/2021. 

2. Για υποθέσεις, οι οποίες, ανεξαρτήτως του χρόνου κατάθεσης του εισαγωγικού δικογράφου, αναβάλλονται, μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου,
σε δικάσιμο μετά από τις 15/6/2021, η αίτηση επαναπροσδιορισμού κατατίθεται από την 1/12/2020 ως και τις 30/6/2021.
Μέσα στην προθεσμία της παρούσας κατατίθεται η αίτηση επαναπροσδιορισμού και για τις υποθέσεις που ματαιώνονται μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος
και επαναφέρονται με κλήση, η οποία προσδιορίζεται σε δικάσιμο μετά από τις 15/6/2021.
Δίκες – εξπρές

Στο μεταξύ, την κάμψη της υποχρεωτικής προφορικότητας, της εκδίκασης, δηλαδή, της υπόθεσης με ακροατήριο και την καθιέρωση της κατ’ εξαίρεση διαδικασίας εμμάρτυρης απόδειξης,
προβλέπει το επίμαχο νομοσχέδιο.

Όπως τονίζεται, κατά την ορισμένη δικάσιμο δεν εξετάζονται μάρτυρες και η υπόθεση συζητείται και χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.
«Εάν από τη μελέτη του φακέλου της δικογραφίας ο ειρηνοδίκης κρίνει ότι η εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο ή η παροχή διευκρινίσεων από τους διαδίκους είναι απολύτως αναγκαία,
διατάσσει με διάταξη που κοινοποιείται στους διαδίκους με ηλεκτρονικά μέσα και επέχει θέση κλήτευσης την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο σε χρόνο όχι συντομότερο από 15 ημέρες
και όχι μεγαλύτερο από 60 ημέρες από τη δημοσίευση της διάταξης»,
 προστίθεται.

leave your comment


Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Uploading