image

ΑΣΕΠ 6Κ/2018: Ξεκινούν οι αθλητικές δοκιμασίες για 588 προσλήψεις στα καταστήματα κράτησης

Οδηγίες για τις αθλητικές δοκιμασίες στην προκήρυξη 6Κ/2018 δίνει το ΑΣΕΠ

Σοφία Ραχμάνη

ΑΣΕΠ

Εκ μέρους του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και σε συνέχεια του 21.09.2021 σχετικού δελτίου τύπου αυτού,
διευκρινίζονται τα εξής σε σχέση με τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν από 27/09/2021 έως 04/10/2021, με βάση την ΚΥΑ που εκδόθηκε στις 25/09/2021 με τίτλο:

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας,
για το διάστημα από τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00. »(ΦΕΚ 4441 Β’).»

Οι υποψήφιοι/ες που κρίθηκαν ότι διαθέτουν υγειονομική καταλληλότητα, καλούνται να λάβουν μέρος στις 02.10.2021 και 03.10.2021
στις ως ακολούθως προβλεπόμενες από την οικεία προκήρυξη αθλητικές δοκιμασίες:

α) Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μέτρα (τρεις προσπάθειες).

β) Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,00 μέτρο (τρεις προσπάθειες).

γ) Δρόμος εκατό (100) μέτρων σε χρόνο μικρότερο ή ίσο των δεκαέξι δευτερολέπτων (16΄΄) (μία προσπάθεια).

δ) Δρόμος χιλίων (1000) μέτρων σε χρόνο μικρότερο ή ίσο των τεσσάρων λεπτών και είκοσι δευτερολέπτων (4΄ και 20΄΄) (μία προσπάθεια).
[Από το αγώνισμα αυτό εξαιρούνται δύο υποψήφιες σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό Α. αναφερόμενα].

ΑΣΕΠ 6Κ/2018: Ξεκινούν οι αθλητικές δοκιμασίες για 588 προσλήψεις στα καταστήματα κράτησης

Οι αθλητικές δοκιμασίες θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (διεύθυνση: Τέρμα Χατζηκυριάκου, Πειραιάς, Τ.Κ. 185 39)
το Σάββατο 2.10.2021 και την Κυριακή 3.10.2021, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο «ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ».

Κάθε υποψήφιος/-α θα διαγωνιστεί: την πρώτη ημέρα (Σάββατο) στο αγώνισμα του δρόμου χιλίων (1.000) μέτρων και τη δεύτερη ημέρα (Κυριακή)
στα αγωνίσματα του δρόμου εκατό (100) μέτρων, του άλματος σε μήκος και του άλματος σε ύψος.

Όλοι/-ες οι εξεταζόμενοι/-ες οφείλουν να προσέλθουν με αθλητική περιβολή στην είσοδο της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων
και να έχουν απαραιτήτως μαζί τους αστυνομική ταυτότητα,
καθώς και φωτοτυπία αυτής ή άλλο δημόσιο έγγραφο (διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κ.λπ.) και φωτοτυπία αυτού για τον απαιτούμενο έλεγχο ταυτοπροσωπίας.
Πριν από την είσοδο στο στάδιο οι εξεταζόμενοι/-ες θα μπορούν να προθερμαίνονται σε καθορισμένο χώρο.
Επίσης, προτείνεται να φέρουν μαζί τους νερό ή/και χυμό φρούτων.

Τονίζεται ότι λόγω των ιδιαίτερων υγειονομικών συνθηκών που επικρατούν από την πανδημία του κορωνοϊού CΟVID-19 και με σκοπό την προάσπιση της υγείας των συμμετεχόντων/-ουσών
στις αθλητικές δοκιμασίες υποψηφίων απαγορεύεται αυστηρά η συνοδεία αυτών από συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα κατά την προσέλευση και παραμονή τους στον χώρο της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων.

Στο ίδιο πλαίσιο, όλοι/-ες οι υποψήφιοι/-ες που προσέρχονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων υποχρεούνται να φορούν μάσκα κατά την είσοδο,
παραμονή και έξοδό τους από τον χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων,
εκτός από τον χρόνο κατά τον οποίο θα προθερμαίνονται και θα λαμβάνουν μέρος στα προβλεπόμενα αγωνίσματα.

Επιπροσθέτως, οι υποψήφιοι/-ες, κατά την προσέλευσή τους στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, υποχρεούνται:

α) να υποβληθούν σε θερμομέτρηση και β) να επιδείξουν μία από τις ακόλουθες βεβαιώσεις που θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από την ιστοσελίδα www. gov.gr:

α) βεβαίωση εμβολιασμού κατά του κορoνοϊού COVID-19 ή

β) βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου κορoνοϊού COVID-19 (πιστοποιητικό νόσησης που ισχύει 180 ημέρες μετά τη νόσηση),
όπου στη περίπτωση αυτή ο/η υποψήφιος/-α που έχει νοσήσει από τη λοίμωξη COVID-19,
οφείλει επιπλέον να προσκομίσει επικαιροποιημένη ιατρική βεβαίωση ικανότητας άθλησης από καρδιολόγο ή

γ) βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορoνοϊού COVID-19.

ΑΣΕΠ 6Κ/2018: Ξεκινούν οι αθλητικές δοκιμασίες για 588 προσλήψεις στα καταστήματα κράτησης

Η κατά περίπτωση ως άνω σχετική βεβαίωση θα πρέπει να επιδειχθεί τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή του συγκεκριμένου διημέρου αθλητικών δοκιμασιών.

Διευκρινίζεται ότι ο έλεγχος των ανωτέρω βεβαιώσεων θα γίνει με την εφαρμογή covid free app την πρώτη ημέρα των δοκιμασιών και ως εκ τούτου,
προκειμένου να θεωρηθούν έγκυρες οι βεβαιώσεις και να επιτραπεί η είσοδος θα πρέπει στην περίπτωση του εμβολιασμού,
να έχουν παρέλθει 14 ημέρες από τον εμβολιασμό, ενώ στην περίπτωση του αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου, αυτός να έχει διενεργηθεί ως εξής:

Σε περίπτωση PCR test, το test θα πρέπει να έχει διενεργηθεί την Πέμπτη ή την Παρασκευή προ σαββατοκύριακου.
Ειδικά όσον αφορά στις δύο (2) υποψήφιες που θα συμμετάσχουν μόνο στα αγωνίσματα της Κυριακής,
το test θα πρέπει να έχει διενεργηθεί την Παρασκευή ή το Σάββατο προ της Κυριακής που θα εξετασθούν.

Σε περίπτωση rapid test, το test θα πρέπει να έχει διενεργηθεί την Παρασκευή προ σαββατοκύριακου.
Ειδικά όσον αφορά στις δύο (2) υποψήφιες που θα συμμετάσχουν μόνο στα αγωνίσματα της Κυριακής,
το test θα πρέπει να έχει διενεργηθεί το Σάββατο προ της Κυριακής που θα εξετασθούν.

Η Ειδική Επιτροπή Πρακτικών Δοκιμασιών του Α.Σ.Ε.Π. έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφαλή συμμετοχή των υποψηφίων στις αθλητικές δοκιμασίες
και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας (έλεγχος προσέλευσης και αποχώρησης, τήρηση αποστάσεων, χρήση μάσκας κατά την είσοδο και έξοδο
από τον χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων, χρήση απολυμαντικών διαλυμάτων στα στρώματα του ύψους και σε άλλα εμφανή σημεία του χώρου των εγκαταστάσεων κ.ά.)

ΑΣΕΠ

ergasia.gr

Άφησε μας το σχόλιο σου


Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Uploading