image

25 νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Αθηναίων ΑΣΕΠ

25 νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Αθηναίων ΑΣΕΠ

25 νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Αθηναίων ΑΣΕΠ

25 νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Αθηναίων ΑΣΕΠ

Ανακοινωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αθηναίων, που εδρεύει στην Αθήνα Ν. Αττικής,
και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α),
με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο αςεπ ΣΟΧ.6
και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438, Αθήνα,
απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού,
Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου
υπόψιν κου Γιαννέλη (τηλ. Επικοινωνίας 210 5277450, 210 5277509, 210 5277480, 210 5277452, 210 5277514, 210 5277510, 210 5277516, 210 5277520).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής,
ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ).
Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως
σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)
και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες
ή της ανάρτησής της στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αθηναίων
και στο δικτυακό τόπο αυτού (www.cityofathens.gr), εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι,
κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: :
α) στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας (www.cityofathens.gr),
β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες ^ Έντυπα – Διαδικασίες ^ Διαγωνισμών Φορέων ^ Ορ. Χρόνου ΣΟΧ
γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr),
απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι ^ Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ^ ΑΣΕΠ
θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση
στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες ^ Έντυπα – Διαδικασίες ^ Διαγωνισμών Φορέων ^ Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Η προκηρυξη εδω

Πηγή 

εύρεση εργασίας στο ergasia.gr

Άφησε μας το σχόλιο σου


Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Uploading