image

Νομοσχέδιο ΥΠΕΣ: Μείωση κατά 10% στις προσλήψεις συμβασιούχων για το 2022

Νομοσχέδιο ΥΠΕΣ: Μείωση κατά 10% στις προσλήψεις συμβασιούχων για το 2022

Νομοσχέδιο ΥΠΕΣ: Μείωση κατά 10% στις προσλήψεις συμβασιούχων για το 2022

Νομοσχέδιο ΥΠΕΣ: Μείωση κατά 10% στις προσλήψεις συμβασιούχων για το 2022

Με διάταξη στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών «Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας,
αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», (άρθρο 25),
που κατατέθηκε στη Βουλή ρυθμίζονται ο προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου (ΙΔΟΧ) ή σύμβασης μίσθωσης έργου (ΣΜΕ) ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης.

Ειδικότερα στο άρθρο 25 παρ.4  του νομοσχεδίου ορίζεται πως ειδικά για το 2022, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσλήψεων
συμβασιούχων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου, περιορίζεται κατά ποσοστό 10% σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό εγκρίσεων του 2020.

Άρθρο 25
Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και
σύμβασης μίσθωσης έργου

1. Το άρθρο 51 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) εφαρμόζεται αναλόγως και για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης,
όπως αυτή εκάστοτε οριοθετείται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

2. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσλήψεων του προσωπικού της παρ. 1 εκάστου έτους εγκρίνεται από το τακτικό Υπουργικό Συμβούλιο
του μηνός Σεπτεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Στον ως άνω μέγιστο αριθμό προσλήψεων περιλαμβάνονται και αιτήματα παράτασης ή ανανέωσης της διάρκειας συμβάσεων ανά φορέα
που κατατίθενται το αργότερο μέχρι τον Αύγουστο εκάστου έτους προ της διενέργειας του τακτικού Υπουργικού Συμβουλίου.
Η κατανομή των ως άνω προσλήψεων ανά Υπουργείο διενεργείται με απόφαση της επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 280),
με την οποία εγκρίνεται και ο αντίστοιχος αριθμός προσλήψεων προσωπικού βάσει του προγραμματισμού της παρ. 1.

3. Στον αριθμό προσλήψεων της παρ. 2 δεν περιλαμβάνονται οι προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή
με σύμβαση μίσθωσης έργου που αφορούν σε:
α) συμβάσεις έως οκτώ (8) μηνών για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, σύμφωνα με τα άρθρα 36 του ν. 4765/2021 (Α’ 6)
και 212 του ν. 3584/2007 (Α’ 143),
β) προσωπικό που προσλαμβάνεται για απασχόληση έως πέντε (5) ημερομίσθια τον μήνα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 210 του ν. 3584/2007,
γ) προσωπικό που προσλαμβάνεται δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 206 του ν. 3584/2007, περί πρόσληψης υπαλλήλου αντίστοιχης ειδικότητας
για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών,
δ) προσωπικό που η δαπάνη για τις αποδοχές του βαρύνει συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα μέσω Ε.Σ.Π.Α..

4. Ειδικά για τον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2022, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσλήψεων του παρόντος
περιορίζεται κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) σε σχέση με τον 
αντίστοιχο αριθμό εγκεκριμένων προσλήψεων του έτους 2020
και καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τις αποφάσεις έγκρισης προσλήψεων που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας έγκρισης
της επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών, καθώς και τις εκάστοτε δημοσιονομικές
συνθήκες κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής του άρθρου 77 του ν. 4674/2020 (Α’ 53). Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν ισχύουν σε περιπτώσεις φορέων
των οποίων ο εγκεκριμένος αριθμός προσλήψεων για το έτος 2020 είναι μικρότερος των δέκα (10) ατόμων.

Συμβασιουχοι 2022:  Τι απαντά ο Μ. Βορίδης για το «κόψιμο» των εποχικών

Για εξορθολογισμό της πολιτικής  των προσλήψεων έκανε λόγο χθες στη Βουλή ο Μάκης Βορίδης, αναφερόμενος στο άρθρο 25 του νομοσχεδίου
του υπουργείου Εσωτερικών «Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του
Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις  του Υπουργείου Εσωτερικών», που συζητήθηκε στην αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή
και στο οποίο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, σημαντικές διατάξεις για τους εργαζομένους στη Δημόσια Διοίκηση και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
Συγκεκριμένα το άρθρο 25 αφορά στον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ)
ή σύμβασης μίσθωσης έργου (ΣΜΕ) ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης.

Στην παρ.4, προβλέπεται πως ειδικά για το 2022, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσλήψεων συμβασιούχων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου,
περιορίζεται κατά ποσοστό 10 % σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό εγκρίσεων του 2020.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης για το συγκεκριμένο θέμα ανέφερε τα εξής:

«Και πάω στο επόμενο. Θέλω να δω πώς θα σταθείτε σε μία διάταξη, η οποία, κατά την γνώμη μου, επίσης είναι σημαντική, για να εξορθολογίσουμε
την πολιτική προσλήψεων στο ανθρώπινο δυναμικό. Δηλαδή τι; Το να βάλουμε ένα όριο, το οποίο να έχει νόημα, το οποίο να το κατανοούμε όλοι,
στο έκτακτο προσωπικό. Να βάλουμε ένα όριο.

Το έκτακτο προσωπικό, από πάρα πολλές Κυβερνήσεις έχει χρησιμοποιηθεί στην πραγματικότητα ενώ υποκρύπτονται εκεί καλύψεις παγίων και διαρκών αναγκών.

Πρέπει λοιπόν, ότι είναι πάγια και διαρκής ανάγκη, να γίνει τακτική πρόσληψη. Αυτή είναι η πολιτική του υπουργείου.

Ότι δεν είναι πάγια και διαρκής ανάγκη και είναι πραγματικά έκτακτο προσωπικό, με την έννοια που περιγράφεται στις διατάξεις το τι είναι το έκτακτο προσωπικό,
να παραμείνει τέτοιο.

Αλλά αυτό πρέπει να έχει ένα πραγματικό νόημα, μια πραγματική αντιστοίχιση. Δηλαδή να μην υπάρχει καταστρατήγηση.

Και τι κάνουμε, κύριε Ζαχαριάδη, γι΄ αυτή τη διάταξη, την οποία δεν την κάνατε εσείς που μας εγκαλείτε για το κομματικό κράτος, γιατί θέλατε
να έχετε τη δυνατότητα να ανεβοκατεβάζετε αυτό το όριο. Τι κάνουμε; Ερχόμαστε και λέμε:

Η ίδια διαδικασία που θα ακολουθείται για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού, άρα προγραμματισμός προσλήψεων, Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου,
μετά την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου με διαφάνεια καθορισμός του ανώτατου αυτού αριθμού, και μάλιστα στην πρώτη του εφαρμογή δέσμευση
για μείωση 10 % αυτού του έκτακτου προσωπικού, ερχόμαστε σήμερα να το νομοθετήσουμε.

Θέλω να καταλάβω πώς θα σταθείτε απέναντι σε αυτό. Περιμένω με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εσείς, που είστε της διαφάνειας, της ακεραιότητας και όλων των σχετικών».

Πηγή

Ψάχνεις για εργασία; Ελα στο ergasia.gr ΤΩΡΑ !!

leave your comment


Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Uploading