image

Σχετικά με τις παροχές τα επιδόματα και τα Προγράμματα απασχόλησης ΟΑΕΔ

Σχετικά με τις παροχές τα επιδόματα και τα Προγράμματα απασχόλησης ΟΑΕΔ

Σχετικά με τις παροχές τα επιδόματα και τα Προγράμματα απασχόλησης ΟΑΕΔ

Σχετικά με τις παροχές τα επιδόματα και τα Προγράμματα απασχόλησης ΟΑΕΔ

Σε αυτό το άρθρο θα βρείτε απλές απαντήσεις σε δυσνόητες αλλά καθημερινές ερωτήσεις, οι οποίες ταλανίζουν τους αναγνώστες του ιστότοπου μας σχετικά
με τον ΟΑΕΔ τις παροχές, τα επιδόματα και τα Προγράμματα απασχόλησης που εκδίδει.
Δείτε παρακάτω ερωτήματα που έχουν διατυπώσει οι αναγνώστες μας και τις απαντήσεις σε αυτά από επίσημες πηγές του ΟΑΕΔ.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

 • Ποια επιδόματα δικαιούμαι ως άνεργος;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Όλα τα επιδόματα που δικαιούνται οι άνεργοι

Χιλιάδες είναι οι άνεργοι στη χώρα μας που είτε λόγω κακής ενημέρωσης, είτε λόγω υπερπληροφόρησης και κατάργησης
των κοινωνικών παροχών, αδυνατούν να γνωρίζουν τι δικαιούνται να εισπράττουν την περίοδο που δεν εργάζονται.

Τα τελευταία χρόνια, η ανεργία στη χώρα μας αδιαμφισβήτητα παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Νέοι άνθρωποι αλλά και άτομα ηλικίας από 40 ετών και άνω,
αδυνατούν να βρουν απασχόληση, καθώς οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας είναι ιδιαίτερα λιγοστές και εξειδικευμένες.
Η αγορά εργασίας έχει μετατραπεί σε ζούγκλα, η ποιότητα των θέσεων εργασίας υποβαθμίζεται καθημερινά, οι άτυπες
και μη ηθελημένες μορφές μερικής απασχόλησης αυξάνονται και η αδήλωτη εργασία αφαιρεί πολύτιμους πόρους από το ασφαλιστικό σύστημα.

Οι άνεργοι μπορούν να διεκδικήσουν -εάν βέβαια πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις-, μερικά από τα παρακάτω επιδόματα:

Τακτική Επιδότηση Ανεργίας:
παροχή που χορηγείται σε μισθωτούς, ασφαλισμένους στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ των οποίων η εργασιακή σχέση είτε έληξε
(σύμβαση ορισμένου χρόνου) είτε καταγγέλθηκε από τον εργοδότη η εργασιακή σχέση είχε χρονική διάρκεια από πέντε έως και 12 μήνες ανάλογα με τις ημέρες εργασίας.
Για να εισπραχθεί το επίδομα ανεργίας πρέπει:
να είναι κάποιος μισθωτός
να έχει λήξει ή να έχει καταγγελθεί από τον εργοδότη (απόλυση) η σύμβαση εργασίας σας
να είναι ως εργαζόμενος ασφαλισμένος στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ να έχει συμπληρώσει μέσα στο 14μηνο ή 12μηνο-
που προηγείται της αίτησης ως δικαιούχου- και τον αριθμό των ημερομισθίων, τα οποία προβλέπονται ανάλογα με το επάγγελμα
να μην έχει επιδοτηθεί εντός της τετραετίας πριν από την ένταξη στην επιδότηση πάνω από 400 ημέρες

Προσοχή:
Ένας άνεργος έχει τη δυνατότητα μέσα σε 60 ημέρες από την ημερομηνία της απόλυσής του να εγγραφεί στα μητρώα ανέργων
στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) ή στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας του, καθώς και να υποβάλει αίτηση για επιδότηση λόγω ανεργίας.
Η επιδότηση ανεργίας αρχίζει από την ημέρα της υποβολής της αίτησης για το επίδομα. Από την 7η ημέρα επιδοτείται ο δικαιούχος,
ο οποίος υποβάλλει αίτηση κατά το πρώτο 7ημερο μετά από την καταγγελία ή τη λήξη της σύμβασής του.
Το επίδομα ανεργίας καταβάλλεται σε μηνιαία βάση. Υπολογίζεται, όμως, σε ημερήσια επιδόματα, που ανέρχονται
στο 55% του βασικού ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό καθορίζεται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
Αν ο δικαιούχος άνεργος έχει προστατευόμενα μέλη οικογένειας, τότε το επίδομα προσαυξάνεται για καθένα από αυτά κατά 10%.

Όσα πρέπει να ξέρετε για το Επίδομα Μακροχρόνια Ανέργων ηλικίας 20 έως και 66 ετών:
Χορηγείται σε μακροχρονίως ανέργους που εμφανίζουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (πραγματικό, απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο)
μικρότερο των 10.000 ευρώ. Η συγκεκριμένη κατηγορία θα πρέπει να έχουν υποβάλει αίτηση εντός δυο μηνών από τη λήξη
της 12μηνης τακτικής επιδότησης λόγω της ανεργίας. Το μηνιαίο επίδομα ανέρχεται στα 200 ευρώ και καταβάλλεται για διάστημα
όχι μεγαλύτερο των 12 μηνών. Στην περίπτωση, που ο μακροχρόνια άνεργος έχει προστατευόμενο ανήλικο παιδί, τότε προσαυξάνεται
κατά 586,08 ευρώ (για κάθε ανήλικο τέκνο) και το ανώτατο ετήσιο όριο εισοδήματός του, που απαιτείται για να λάβει το επίδομα.

Αυτές είναι και άλλες παροχές ανεργίας

Βοήθημα Ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων (Ο.Α.Ε.Ε., Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε.):
πρέπει να είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοτελώς απασχολούμενος
για ασφαλισμένοι σε φορείς Ο.Α.Ε.Ε. ή Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.
διακοπή αποδεδειγμένα του επαγγέλματος από την 1.1.2012 και έπειτα
να έχει καταβληθεί από 1.1.2011 ειδική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων, που έχει συσταθεί στον ΟΑΕΔ
τουλάχιστον 3ετή συνεχή ή διακεκομμένη ασφάλιση στον ασφαλιστικό φορέα που υπαγόσασταν (αποκλειστικά ΟΑΕΕ ή ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) κατά τη διακοπή του επαγγέλματος
όχι αυτοαπασχολούμενος
όχι με μισθωτή εργασία
να μην έχει λάβει ο δικαιούχους σύνταξη για οποιαδήποτε αιτία από φορέα κύριας ασφάλισης, τον Ο.Γ.Α., το Ν.Α.Τ., ή το Δημόσιο ή φορέα κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής
όχι υποβολή αίτησης για συνταξιοδότηση για οποιαδήποτε αιτία, σε οποιοδήποτε φορέα εντός ή εκτός Ελλάδος.

Ειδικό Βοήθημα λόγω Επίσχεσης Εργασίας ή Διακοπής Εργασιών:
Το δικαιούνται οι ασφαλισμένοι που δεν συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης σε περίπτωση διακοπής των εργασιών της
επιχείρησης –εκμετάλλευσης και αδυναμίας για οποιοδήποτε λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη ή σε περίπτωση
άσκησης από τον μισθωτό του δικαιώματος της επίσχεσης εργασίας.
Το ύψος του βοηθήματος είναι ίσο προς το 20πλάσιο του βασικού επιδόματος ανεργίας
Προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος

Ειδικό Βοήθημα μετά από τη Λήξη της Τακτικής Επιδότησης Ανεργίας:
Το δικαιούνται οι ασφαλισμένοι που παραμένουν άνεργοι κατά την ημερομηνία καταβολής του βοηθήματος, εφόσον παρέμειναν άνεργοι επί ένα μήνα
μετά από την λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας και δεν είναι οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές το ύψος του βοηθήματος
είναι ίσο προς 13 ημερήσια επιδόματα ανεργίας

Ειδικό Βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στο Μητρώο Ανέργων:
Το δικαιούνται όσοι ασφαλισμένοι παραμένουν άνεργοι επί τρεις μήνες, όσοι έχουν εξήντα τουλάχιστον ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται
της έναρξης του τριμήνου και δεν είναι οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές

Ειδικό Βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας:
Το δικαιούνται αποφυλακισμένοι μέσα σε τρεις μήνες από την αποφυλάκισή τους
πρέπει να διαθέτουν ευνοϊκή έκθεση της Κοινωνικής Υπηρεσίας της φυλακής
το ύψος του βοηθήματος ανέρχεται σε 15 βασικά ημερήσια επιδόματα ανεργίας.
Ειδικό Εποχικό Βοήθημα:
Τα δικαιούνται οικοδόμοι, καπνεργάτες, ηθοποιοί, κεραμοποιοί, δασεργάτες, μουσικοί
οι οποίοι πρέπει να είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ πρέπει να παρέχουν την εργασία τους στην Ελλάδα το ύψος του βοηθήματος είναι ίσο προς το 70%
του 35πλάσιου έως 50πλάσιου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.
 • Είμαι άνεργος και θέλω να εγγραφώ στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για να βγάλω δελτίο ανεργίας;

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να εκδοθεί το δελτίο ανεργίας είναι τα ακόλουθα:

Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, ή ελλείψει αυτού, αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος – Ε1.
Οι άνεργοι που εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη θα προσκομίζουν το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ή
το Ε1 του ατόμου του οποίου τελούν υπό την προστασία καθώς και παραστατικό μέσω του οποίου δηλώνεται η άρση του λόγου εξάρτησης, όπου αυτό απαιτείται.
Για όσους φορολογούμενους δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος απαιτείται μόνο η κατάθεση συγκεκριμένου υποδείγματος
υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 , η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος.

Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λ.π.)

Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ

Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.

Η Υπηρεσία (ΚΠΑ2) διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε δικαιολογητικό κατά την κρίση της θεωρείται απαραίτητο για τον έλεγχο ανεργίας».

Η εγγραφή πραγματοποιείται μόνο στο ΚΠΑ2 αρμοδιότητας της περιοχής στην οποία υπάγεται ο άνεργος σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.

Μετά την εγγραφή του ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει το έγγραφο «Απόδοση στοιχείων ταυτοποίησης στη Διαδικτυακή Πύλη» (κωδικοί πρόσβασης).
Μέσω του εγγράφου αυτού ο συναλλασσόμενος μπορεί να κάνει την εγγραφή του στο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (eServices IIS)
 του Οργανισμού και να κάνει χρήση ως πιστοποιημένος χρήστης.

Μετά την εγγραφή του ο άνεργος ενδεικτικά έχει τα εξής δικαιώματα/παροχές:

 • Σε περίπτωση απόλυσης, δικαίωμα λήψης επιδόματος ανεργίας: εάν διαπιστωθεί ότι ο απολυθείς άνεργος πληροί τις προϋποθέσεις προς επιδότηση
  (αν έχει συγκεντρώσει ένα συγκεκριμένο αριθμό ενσήμων), υποβάλλει αίτηση για τακτική επιδότηση ανεργίας
 • Υπόδειξη και παραπομπή σε θέση εργασίας αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει κενή θέση ανάλογη των προσόντων του στο επάγγελμα που ενδιαφέρεται να απασχοληθεί ο άνεργος.
 • Υπόδειξη και παραπομπή σε προγράμματα κατάρτισης / απασχόλησης
 • Διερεύνηση εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αναγκών κατά τη συνέντευξη με εξειδικευμένο Υπάλληλο (εξατομικευμένη προσέγγιση), κατάρτιση ατομικού σχεδίου δράσης
  σε συνεργασία με εξειδικευμένο Υπάλληλο, προτάσεις για συμμετοχή του αναζητούντα εργασία σε δράσεις/ προγράμματα συμβουλευτικής, απασχόλησης ή κατάρτισης.
 • Ποίοι θεωρούνται μακροχρόνια άνεργοι;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Όσοι πολίτες παραμένουν άνεργοι από 12 μήνες και άνω.

Ζητάς εργασία; Κάνε εγγραφή ΤΩΡΑ στο ergasia.gr

ΠΗΓΗ

leave your comment


Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Uploading