Πέντε νέοι διαγωνισμοί για 875 μόνιμες προσλήψεις μέσα στο καλοκαίρι

Σε στάδιο επεξεργασίας βρίσκονται τέσσερις νέοι διαγωνισμοί για μόνιμο προσωπικό
ενώ ένας ακόμα έχει σταλεί από το ΑΣΕΠ στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.
Συνολικά οι νέες προκηρύξεις αφορούν στην πρόσληψη 875 ατόμων αορίστου χρόνου
και ειδικού επιστημονικού προσωπικού. Η «Αγορά εργασίας» αποκαλύπτει σήμερα
τους διαγωνισμούς που επεξεργάζεται το ΑΣΕΠ και αναμένεται να εκδοθούν
μέχρι τις αρχές φθινοπώρου.

416 μόνιμες προσλήψεις στα καταστήματα κράτησης

Στα σκαριά βρίσκεται νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 416 μόνιμων υπαλλήλων
στα καταστήματα κράτησης όλης της χώρας. Ο νέος διαγωνισμός, αφορά νέες προσλήψεις
προσωπικού αποκλειστικά και μόνο για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Σύμφωνα
με πληροφορίες στόχος του ΑΣΕΠ είναι ο διαγωνσιμός να σταλεί για δημοσίευση στο
Εθνικό Τυπογραφείο πριν από το τέλος Ιουλίου. Η προκήρυξη θα αφορά την πρόσληψη
188 μονίμων στο Κατάστημα Κράτησης Δράμας και 228 μονίμων στα υπόλοιπα Καταστήματα
Κράτησης της χώρας. Θα επιλεγεί -μεταξύ άλλων- προσωπικό των ειδικοτήτων ΔΕ Φύλαξης
και ΔΕ Προσωπικό Εσωτερικής – Εξωτερικής Φρούρησης.  Το προσωπικο Εξωτερικής Φρούρησης
αναλαμβάνει την εξωτερική φρούρηση των καταστημάτων κράτησης, φρούρηση των νοσηλευομένων
σε οποιοδήποτε θεραπευτήριο καταδίκων και υποδίκων και η συνοδεία αυτών για ανάκριση ή
παράσταση στα δικαστήρια, για ιατρική εξέταση κατά τη μετακίνηση λόγω λήψης έκτακτης άδειας
ή άλλου έργου, (π.δ. 215/2006, ΦΕΚ 217/12.10.2006/τ.Α΄, όπως ισχύει). Οι φύλακες μεριμνούν
για την τήρηση της τάξης και της ασφάλειας του καταστήματος κράτησης, συμβάλλουν στην ομαλή
διαβίωση των κρατουμένων και συντείνει με την εν γένει συμπεριφορά τους στη διασφάλιση
του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και στην ενίσχυση του αυτοσεβασμού και
της συναίσθησης της κοινωνικής ευθύνης τους, ενόψει και της απόλυσής τους.

Προσωπικο Εσωτερικής – Εξωτερικής Φρούρησης

Για τη θέση Προσωπικού Εσωτερικής – Εξωτερικής Φρούρησης θα ζητηθούν:
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας
ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή
απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
Σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
Για τις θέσεις των Φυλάκων θα ζητηθούν: πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος
τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα
ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.
του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.

120 μόνιμες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ σε ΟΑΕΔ και Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών και Πειραιά

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΑΣΕΠ επεξεργάζονται το σχέδιο προκήρυξη
για την πρόσληψη 104 μονίμων υπαλλήλων στον ΟΑΕΔ κατηγορίας ΠΕ,
ΤΕ, ΔΕ. Παράλληλα στην ίδια προκήρυξη θα ενταχθούν και 16 μόνιμες θέσεις
ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας για την κάλυψη κενών στην Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων
Αθηνών και Πειραιά. Η συγκεκριμένη προκήρυξη αναμένεται να αποσταλεί
στο Εθνικό Τυπογραφείο μέχρι τα τέλη Ιουλίου και η διαδικασία υποβολής
των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις αρχές Σεπτεμβρίου. Στον ΟΑΕΔ
θα προσληφθεί προσωπικό Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης των εξής ειδικοτήτων: Διοικητικοί, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ,
ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΠΕ Εργασιακών Συμβούλων. Στην εταιρεία
προστασίας ανηλίκων Αθηνών και Πειραιά θα καλυφθούν θέσεις
από την Τεχνολογική και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

16 μόνιμες προσλήψεις σε Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και υπ. Οικονομικών

Στα γραφεία του ΑΣΕΠ βρίσκεται νέα προκήρυξη για 16 μόνιμες θέσεις
σε υπουργείο Οικονομικών και Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Θα προσληφθεί
Ειδικό Επιστημονικό προσωπικό Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
Πιο συγκεκριμένα στο υπ. Οικονομικών θα γίνουν 15 προσλήεις και
μία θέση θα καλύψει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.
Η νέα προκήρυξή αυτή θα είναι η  τελευταία από μια σειρά διαγωνισμών
για ειδικό Επιστημονικο Προσωπικό σε ερευνητικούς φορείς.
Συνολικά είχαν εγκριθεί 152 θέσεις.  Συντομα το ΑΣΕΠ θα στείλει
για δημοσίευση στο ΦΕΚ το νέο διαγωνισμό και αμεσως
μετά θα οριστεί η προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

287 μόνιμες προσλήψεις σε υπουργείο Παιδείας και Πανεπιστήμια

Σε φάση επεξεργασίας είναι  η προκήρυξη για την πρόσληψη 287 μονίμων
υπαλλήλων σε φορείς που υπάγονται στο υπουργείο Παιδείας και στην
Κεντρική Διοίκησης του υπουργείου. Το ΑΣΕΠ σκοπεύει μέσα στις επόμενες
μέρες να αποστείλει τον διαγωνισμό στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.
Πιο αναλυτικά η νέα προκήρυξη περιλαμβάνει προσλήψεις για το Υπουργείο
Παιδείας και την πλήρωση 185 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας,
της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης για την πλήρωση 60 θέσεων ΠΕ,
ΤΕ κατηγορίας και του Πανεπιστημίου Κρήτης για την πλήρωση 4 θέσεων ΠΕ,
ΔΕ κατηγορίας, του ΑΠΘ για την πλήρωση 12 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας,
των ΠΔΕ Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για την πλήρωση 19 θέσεων ΠΕ,
ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, της ΑΣΚΤ για την πλήρωση 2 θέσεων ΠΕ κατηγορίας,
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας.
Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: διοικητικοί, υπάλληλοι πληροφορικής,
λογιστές, καθαριστές, κ.α. Για τις θέσεις ΠΕ Διοικητικών θα γίνουν δεκτά
όλα τα πτυχία ή διπλώματα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής,
περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοιχτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)
ΑΕΙ ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής.

35 θέσεις επιστημονικού προσωπικού σε τρεις ερευνητικούς φορείς

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση έστειλε την 5Ε/2021 Προκήρυξη το ΑΣΕΠ,
που αφορά στην πλήρωση τριανταπέντε (35) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού-Τεχνικού
Προσωπικού στο Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών  Αλέξανδρος Φλέμινγκ
(Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Α.ΦΛΕΜΙΓΚ»)-Ν.Π.Ι.Δ., στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών
(ΕΛΚΕΘΕ)-Ν.Π.Δ.Δ. και στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (Ε.Ι.ΠΑΣΤΕΡ)-Ν.Π.Ι.Δ.
(Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας-Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων)
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 31
του Ν. 4765/2021 (Α΄6), όπως ισχύει. Οι θέσεις αφορούν περιοχές όπως: Αττική, Ηράκλειο,
Χανιά. Θα προσληφθούν επιστήμονες θετικών σπουδών, βιοεπιστήμονες, χημικοί,
βιολόγοι, περιβαλλοντολόγοι, Ιχθυολόγοι, υπάλληλοι πληροφορικής.