Τα Παιδικά Χωριά SOS προκηρύσσουν τρεις θέσεις (3) Βρεφονηπιοκόμων (Πλήρης απασχόληση)
για τη στελέχωση του προγράμματος «Ξενώνας Βρεφών SOS» της Υπηρεσίας Αναδοχής
που στεγάζεται στο Αναρρωτήριο Πεντέλης.

Γενική περιγραφή θέσης:

Ο /Η Βρεφονηπιοκόμος φροντίζει και επιβλέπει βρέφη έχοντας ευθύνη για τη σωματική και ψυχική υγεία,
αλλά και για την ομαλή ανάπτυξη των βρεφών και των νηπίων. Καλύπτει τις καθημερινές τους ανάγκες
σε θέματα υγιεινής, διατροφής, και διαμορφώνει τις συνθήκες για την ομαλή και ασφαλή τους ανάπτυξη.
Παράλληλα, ακολουθεί και εφαρμόζει μέτρα προληπτικής ιατρικής σε συνεργασία με τον αρμόδιο ιατρό.

Απαιτούμενα προσόντα
  • Πτυχίο των τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας των ΑΤΕΙ ή Πτυχίο ΙΕΚ ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο ειδικότητας
    Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
  • Τουλάχιστον 2 ετή προϋπηρεσία με βρέφη και παιδιά προσχολικής ηλικίας
  • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)
  • Υψηλή ικανότητα συνεργασίας σε ομάδα
  • Άριστες ικανότητες επικοινωνίας, διαχείρισης συμπεριφορών βρεφών
  • Υψηλού επιπέδου δεξιότητες προγραμματισμού, οργάνωσης και εμπειρία στην αποτελεσματική λειτουργία
  • Επιπλέον σπουδές στο αντικείμενο θα συνεκτιμηθούν
Διαδικασία υποβολής αίτησης

Απαιτείται αρχικά μόνο ηλεκτρονική αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων
των ενδιαφερόμενων στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] έως την Κυριακή  04/07,
με την υποχρεωτική αναγραφή του Κωδικού θέσης (ΒΡΕΦ).