Άμεσα αναμένεται να υλοποιηθούν τρεις νέοι διαγωνισμοί για 356 μόνιμες θέσεις μέσω ΑΣΕΠ.
Οι διαδικασίες για τις τρεις προκηρύξεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και πολύ σύντομα
αναμένεται το ΑΣΕΠ να τις στείλει στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.

42 στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Στην πρόσληψη 42 μόνιμων υπαλλήλων ΠΕ μέσω ΑΣΕΠ θα προχωρήσει το υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Από τις συνολικά 42 θέσεις
οι τρεις «(μία ΠΕ Οικονομικού και δύο ΠΕ Γεωπονικού) καθορίσθηκε
ότι θα πληρωθούν από άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις του ν.2643/98»,
όπως αναφέρει, σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο.
Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ότι «από τις 39 θέσεις,
7 είναι ΠΕ Οικονομικού, 3 ΠΕ Ιχθυολόγων, 13 ΠΕ Γεωπόνων, 8 ΠΕ Κτηνιάτρων, 4 ΠΕ Διοικητικού και 4 ΠΕ Μηχανικών».

 

254 στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Εγκρίθηκε από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου η πρόσληψη 254 νέων υπαλλήλων αορίστου χρόνου
σε Αθηνα, Θεσσαλονίκη, Θράκη και νησιά Αιγαίου. Μόλις χτες δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης
η κατανομή των θέσεων για τα άτομα που προστατεύονται από τον ν. 2643/1998.
Το σχέδιο της προκήρυξης έχει σταλεί στον ΑΣΕΠ και μόλις είναι έτοιμη θα σταλεί για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Οι μέχρι τώρα πληροφορίες αναφέρουν πως οι ειδικότητες που θα ζητούνται θα αφορούν προσωπικό κλάδων
Διοικητικών, Λογιστών, Γραμματέων, Νοσηλευτών και Βοηθητικού προσωπικού.
Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν μέσω ΑΣΕΠ με σκοπό τον εξορθολογισμό της λειτουργίας,
με τη ταυτόχρονη ενδυνάμωση της διοικητικής του πυραμίδας. Για τις διοικητικές θέσεις θα γίνουν δεκτά σχεδόν
όλα τα πτυχία Πανεπιστημίου και Τεχνολογικής εκπαίδευσης.
Ταυτόχρονα οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν και προσθετα προσόντα όπως η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:
(α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου και η γνωση ξένης γλώσσας.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στα μέσα Ιουλίου και αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο.

60 διοικητικοί στον ΟΑΕΔ

Στα γραφεία του ΑΣΕΠ έχει ήδη φτάσει το σχέδιο προκήρυξης για 60 μόνιμες προσλήψεις  στον ΟΑΕΔ.
Η Ανεξάρτητη Αρχή έχει ήδη εγκρίνει την προκήρυξη που προβλέπει νέες προσλήψεις στον
Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).  Οι 60 προσλήψεις που έχουν ήδη εγκριθεί
από το υπουργικό συμβούλιο από τον περασμένο Οκτώβριο θα καλύψουν κενές θέσεις στις υπηρεσίες του Οργανισμού.

Οι ειδικότητες που θα ζητά προς κάλυψη η προκήρυξη θα προβλέπει προσλήψεις ειδικοτήτων:
ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού  ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού,  ΔΕ Προσωπικού Η/Υ,  ΔΕ Διοικητικού– Λογιστικού.
Οι θέσεις θα καλύψουν θέσεις στις εξής υπηρεσίες του ΟΑΕΔ:
Γενική Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,
Α3 Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενήλικων / Τμήμα Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενήλικων,
Τμήμα Παροχών Ανεργίας και Στράτευσης,  Διεύθυνση Μηχανογραφίας Τμήμα Ανάπτυξης Εφαρμογών
και Διεύθυνση Αττικής και Νήσων ΚΠΑ2.
Η προκήρυξη θα αποσταλεί τις επόμενες ημέρες στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση όπου
και θα προβλέπονται οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων.
Οι αιτήσεις για τις προσλήψεις στον ΟΑΕΔ θα γίνονται ηλεκτρονικά.