248 προσλήψεις στον ΕΟΔΥ

5η Τροποποίηση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με καθεστώς συμβάσεων
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας 3 μηνών,
με δυνατότητα παράτασής του για ένα επιπλέον τρίμηνο, με αντικείμενο
την στελέχωση 500 Κινητών Ομάδων ειδικού σκοπού και τηλεφωνικού κέντρου ΕΟΔΥ»

Λόγω αυξημένων αναγκών, με την παρούσα ενισχύεται το Προσωπικό των ΚΟμΥ της Πράξης
σε διάφορα σημεία ανά την επικράτεια μέσω της διάθεσης των κενών θέσεων Προσωπικού των Περιφερειακών Ενοτήτων της Αττικής,
η δε σχετική κατανομή των θέσεων Προσωπικού των ΚΟμΥ διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα: https://eody.komy.services.gov.gr

ΠΗΓΗ