image

18 νέες θέσεις εργασίας με ΣΟΧ του ΑΣΕΠ στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής.

18 νέες θέσεις εργασίας με ΣΟΧ του ΑΣΕΠ στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής.

18 νέες θέσεις εργασίας με ΣΟΧ του ΑΣΕΠ στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής.

18 νέες θέσεις εργασίας με ΣΟΧ του ΑΣΕΠ στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής.

ΑΣΕΠ: Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα οκτώ (18) ατόμων
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής,
και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α),
με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

1   ΤΕ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
13  ΔΕ  ΦΥΛΑΞΗΣ
4  ΥΕ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6
και να την υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου efada@culture.gr .

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75)
που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να
εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή.
Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (TE ή ΔΕ ή ΥΕ).
Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών
προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση
όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προκήρυξη του ΑΣΕΠ ΕΔΩ

εύρεση εργασίας στο ergasia.gr

Άφησε μας το σχόλιο σου


Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Uploading