Σήμερα ξεκινάει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 76 θέσεις σε οκτώ φορείς του Δημοσίου.

H προκήρυξη αφορά θέσεις εργασίας που εντάσσονται:

στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.),
στο Επιμελητήριο Άρτας,
στο Επιμελητήριο Εύβοιας,
στο Επιμελητήριο Λάρισας,
στην Ιερά Μητρόπολη Νίκαιας,
στο Κατάστημα Κράτησης Δράμας (Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη),
στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ.,
στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και
στην Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Γ.Γ.Τ.Τ. – Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης).

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:

ΠΕ Γεωπόνων,
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού,
ΠΕ Εγκληματολόγων,
ΠΕ Επικοινωνίας και ΜΜΕ,
ΠΕ Ιατρών Ειδ. Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής,
ΠΕ Ιατρών Ειδ. Ψυχιατρικής,
ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας,
ΠΕ Κοινωνιολόγων,
ΠΕ Κτηνιάτρων,
ΠΕ Μεταφραστών Διερμηνέων,
ΠΕ Μουσειολόγων,
ΠΕ Οδοντιάτρων,
ΠΕ και ΤΕ Πληροφορικής,
ΠΕ Πληροφορικής Ειδικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών,
ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων,
ΠΕ Ψυχολόγων,

ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας,
ΤΕ και ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού,
ΤΕ Μηχανικών Ειδ. Ηλεκτρολόγων,
ΤΕ Μηχανικών Ειδ. Ηλεκτρονικών,
ΤΕ Υγείας Πρόνοιας Ειδ. Κοινωνικής Εργασίας,
ΤΕ Υγείας Πρόνοιας Ειδ. Νοσηλευτικής,

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων,
ΔΕ Νοσηλευτικής, ΔΕ Οδηγών,
ΔΕ Προσωπικού Η/Υ,
ΔΕ Τεχνικού Ειδ. Ηλεκτρολόγου,
ΔΕ Τεχνικού Ειδ. Ηλεκτρονικού και
ΔΕ Τεχνικού Ειδ. Μαγείρων.

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, συνιστάται στους υποψήφιους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής.

Το ΑΣΕΠ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες.

Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή (δικαιολογητικά, τίτλοι σπουδών κτλ.)
οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ
τηλεφωνικά (2131319100, εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00) ή  μέσω email στο enimerosi@asep.gr

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης
και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων
και δικαιολογητικών συμμετοχής, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη
Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ
ακολουθώντας τον σύνδεσμο ή τηλεφωνικά (2131319100 – Επιλογή 4):

Τις εργάσιμες ημέρες

·    Κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 20:00

Τις αργίες

·    Κατά τις ώρες 10:00 μέχρι 16:00