83 θέσεις σε 19 φορείς του Δημοσίου

Ογδόντα τρεις νέοι υπάλληλοι θα προσληφθούν μέσω ΑΣΕΠ με τη νέα προκήρυξη 5Κ/2021.
Με το νέο διαγωνισμό θα προσληφθεί προσωπικό των κατηγοριών: ΠΕ, ΤΕ, και ΔΕ. Ζητούνται κυρίως διοικητικοί, πτυχιούχοι Πληροφορικής,
νοσηλευτές, μηχανικοί, εκπαιδευτικοί και πτυχιούχοι μάρκετινγκ.

Οι φορείς που θα ενισχυθούν με προσωπικό είναι:

στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο,
στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ),
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ),
στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ),
στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ),
στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ),
στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου,
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ),
στο Πανεπιστήμιο Πατρών και
στο Πολυτεχνείο Κρήτης  (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων),
στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)-Ν.Π.Ι.Δ.,
στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»(ΕΚΕΦΕ«Δ»)-Ν.Π.Δ.Δ.,
στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)-Ν.Π.Δ.Δ.,
στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (Ε.Ι.ΠΑΣΤΕΡ)-Ν.Π.Ι.Δ.,
στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ)-Ν.Π.Δ.Δ.,
στο «ΑΘΗΝΑ»- Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης (Ε.Κ. «ΑΘΗΝΑ») Ν.Π.Ι.Δ.,
στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)-Ν.Π.Δ.Δ.,
στο Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» (ΕΚΕΒΕ «Α. Φλέμινγκ»)-Ν.Π.Ι.Δ. και
στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)-Ν.Π.Ι.Δ. (ΓΓΕΚ πρώην ΓΓΕΤ-Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων).

50 διοικητικοί στο υπουργείο Εξωτερικών

Σε εξέλιξη είναι η υποβολή αιτήσεων για τις 50 μόνιμες θέσεις στο υπουργείο Εξωτερικών. Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι:

Α ́ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), τριάντα δύο (32) θέσεις Κλάδου: Διοικητικού Προξενικού.
Β ́ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), εννέα (9) θέσεις Κλάδου: Διοικητικής και Λογιστικής Υποστηριξης και
Γ ́ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), εννέα (9) θέσεις Κλάδου: Επιμελητων.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 20 Μαΐου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.
Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή (δικαιολογητικά, τίτλοι σπουδών κτλ.)
οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ
τηλεφωνικά (2131319100, εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00) ή
μέσω email στο enimerosi@asep.gr

76 προσλήψεις σε οκτώ φορείς

Σήμερα ξεκινάει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 76 θέσεις σε οκτω φορείς του Δημοσίου.
H προκήρυξη αφορά θέσεις εργασίας που εντάσσονται:
στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.),
στο Επιμελητήριο Άρτας,
στο Επιμελητήριο Εύβοιας,
στο Επιμελητήριο Λάρισας,
στην Ιερά Μητρόπολη Νίκαιας,
στο Κατάστημα Κράτησης Δράμας (Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη),
στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ.,
στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και στην Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Γ.Γ.Τ.Τ. – Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης).

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:
ΠΕ Γεωπόνων,
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού,
ΠΕ Εγκληματολόγων,
ΠΕ Επικοινωνίας και ΜΜΕ,
ΠΕ Ιατρών Ειδ. Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής,
ΠΕ Ιατρών Ειδ. Ψυχιατρικής,
ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΠΕ Κοινωνιολόγων,
ΠΕ Κτηνιάτρων,
ΠΕ Μεταφραστών Διερμηνέων,
ΠΕ Μουσειολόγων,
ΠΕ Οδοντιάτρων,
ΠΕ και ΤΕ Πληροφορικής,
ΠΕ Πληροφορικής Ειδικo;y Σχεδιασμού και Εφαρμογών,
ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων,
ΠΕ Ψυχολόγων,

ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας,
ΤΕ και ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού,
ΤΕ Μηχανικών Ειδ. Ηλεκτρολόγων,
ΤΕ Μηχανικών Ειδ. Ηλεκτρονικών,
ΤΕ Υγείας Πρόνοιας Ειδ. Κοινωνικής Εργασίας,
ΤΕ Υγείας Πρόνοιας Ειδ. Νοσηλευτικής, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων,

ΔΕ Νοσηλευτικής,
ΔΕ Οδηγών,
ΔΕ Προσωπικού Η/Υ,
ΔΕ Τεχνικού Ειδ. Ηλεκτρολόγου,
ΔΕ Τεχνικού Ειδ. Ηλεκτρονικού και
ΔΕ Τεχνικού Ειδ. Μαγείρων.

115 μόνιμοι στο υπουργείου Οικονομικών

Με 115 μόνιμου υπαλλήλους θα ενισχυθεί το υπουργείο Οικονομικών και πιο συγκεκριμένα η Γεν. Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής.
Οι θέσεις είναι:
ΠΕ Γεωτεχνικων 2,
ΠΕ Δημοσιονομικων 109 και
ΠΕ Μηχανικων 4.  
Η προκήρυξη αναμένεται να πάρει ΦΕΚ εντός της εβδομάδας και αμεσως θα ξεκινησει η υποβολή των αιτήσεων.

144 διοικητικοί στα ΚΕΠ

Στο Εθνικό Τυπογραφείο βρίσκεται η 7Κ/2021 προκήρυξη που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας
εκατόν σαράντα τεσσάρων (144) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού. Οι θέσεις ανά ειδικότητα και εκπαιδευτική βαθμίδα είναι:
ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων πολιτών (Δ.Υ.Π.) 59,
ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων πολιτών (Δ.Υ.Π.) 32 και
ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων πολιτών (Δ.Υ.Π.) 53. 

Όλοι  οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικό γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:
(α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

87 θέσεις επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού μέσω 3 διαγωνισμών

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση βρίσκονται τρεις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για 87 θέσεις επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού
σε φορείς όπως ερευνητικά κέντρα,
Γενική Γραμματεία Έρευνας,
Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας,
Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Αναλυτικά με την 2Ε/2021 προκήρυξη θα προσληφθούν συνολικά τριάντα τρεις (33) άτομα ως Ειδικό Επιστημονικό και Τεχνικό Προσωπικό
στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών – Ε.Ι.Ε.,
στο Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας
στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης – ΑΘΗΝΑ και
στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας – Ι.Τ.Ε.
που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Θα προσληφθεί προσωπικό διοικητική υποστήριξης, μηχανικοί, τεχνικοί, κ.α.

Με την 3Ε/2021 Προκήρυξη που απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση
θα προσληφθούν είκοσι επτά (27) άτομα Ειδικού Επιστημονικού-Τεχνικού Προσωπικού
στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ),
στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) και
στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας-Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων),
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου.

Τέλος το ΑΣΕΠ έστειλε μια ακόμα προκήρυξη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και αυτή είναι η 4Ε/2021, που αφορά στην πλήρωση
11 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού στο «Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ.)» ΝΠΙΔ και
6 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού στο «Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”»
Ν.Π.Δ.Δ. (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας – υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.