Το πρασινο φως άναψε το ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 179 νέων υπαλλήλων στον ΑΔΜΗΕ.

Η e-dimosio.gr παρουσιάζει αποκλειστικά την κατανομή των θέσεων για τις προκηρύξεις που θα «τρέξουν» μεσα στις επόμενες εβδομάδες.

Θα ζητηθούν άτομα από ειδικότητες όπως: ηλεκτροτεχνικοί, μηχανικοί, διοικητικοί, χειριστές μηχανήματων, κ.α.

Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση,
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

Διεύθυνση Ακινήτων & Γενικών Υπηρεσιών
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης (ΔΑΔΥ)
ΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 7
Διεύθυνση Διαχείρισης Αγοράς (ΔΔΑ)
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
Διεύθυνση Διαχείρισης Παγίων  (ΔΔΠ)
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 2
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
Διεύθυνση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ)
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ – ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1
ΔΕ ΜΕΤΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΡΩΝ (Μανουβραδόροι) ΑΤΤΙΚΗΣ 2
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 2
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 5
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΑΤΤΙΚΗΣ 3
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 5
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 2
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΚΟΖΑΝΗΣ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 2
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΛΑΡΙΣΑΣ 2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 3
Διεύθυνση Λειτουργίας & Ελέγχου Συστήματος  (ΔΛΕΣ)
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 7
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 1
Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ)
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ & ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 3
ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 2
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 3
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 12
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 12
ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 4
Διεύθυνση Οικονομικών & Λογιστικών Υπηρεσιών (ΔΟΛΥ)
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 3
Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών  (ΔΠΛΤ)
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΤΑΣ 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΥΤΩΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 2
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1
Διεύθυνση Στρατηγικής & Σχεδιασμού  Ανάπτυξης Συστήματος (ΔΣΣΑΣ)
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 6
Διεύθυνση Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΣΜ)
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 4
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 8
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 2
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 2
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 2
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
Διεύθυνση Συστημάτων & Υποδομών (ΔΣΥ)
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΔΣΣΜ – Περιφερειακός Τομέας Βόρειας Ελλάδας (ΠΤΒΕ)
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΕΒΡΟΥ 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2
ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
ΔΣΣΜ – Περ. Τομέας Κεντρικής Ελλάδας & Δυτ. Μακεδονίας (ΠΤΚΕ &ΔΜ)
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 1
ΔΣΣΜ – Περιφ. Τομέας Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας (ΠΤΠ & ΔΕ)
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1
ΔΣΣΜ – Τομέας Εργασιών Προστασίας Βόρειας Ελλάδας (ΤΕΠΒΕ)
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2
ΔΣΣΜ – Τομέας Εργασιών Προστασίας Νότιας Ελλάδας (ΤΕΠΝΕ)
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΑΡΤΑΣ 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 1