Συνεχίζονται οι αιτήσεις για για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στα νοσοκομεία καθώς η ανάγκη για εξειδικευμένο προσωπικό
στους φορείς Υγείας είναι μεγάλη. Αυτή τη φορά ζητούνται να καλυφθούν 33 ειδικότητες από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.
Κυρίως θα προσληφθεί νοσηλευτικό προσωπικό καθώς θα πρέπει να καλυφθούν και οι έκτακτες ανάγκες σε προσωπικό
των εμβολιαστικών κέντρων που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα.

Η πλατφόρμα για την υποβολή συμπληρωματικών αιτήσεων λοιπού, πλην ιατρικού, επικουρικού προσωπικού,
θα είναι ανοιχτή και η διαδικασία αιτήσεων θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 7-05-2021, στις 12:00 μ.μ..
Οι συμπληρωματικές αφορούν συγκεκριμένες ειδικότητες και για συγκεκριμένες δομές, όπου έχει εξαντληθεί
η λίστα εγγεγραμμένων υποψηφίων, όπως αριθμούνται στο πίνακα «σύνολο δομών και θέσεων»
που είναι αναρτημένη στη σελίδα (https://loipoepikouriko.moh.gov.gr/).

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν

Στην εφαρμογή αυτή έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι και όσες επιθυμούν να συμμετάσχουν για 1η φορά στη διαδικασία,
εφόσον κατέχουν τα υποχρεωτικά προσόντα ανά Κατηγορία και Κλάδο όπως αυτά αναφέρονται στο Νόμο και στην ΚΥΑ,
όσοι και όσες είχαν συμμετάσχει κατά τις προηγούμενες εφαρμογές και μέχρι την έναρξη των νέων αιτήσεων
δεν έχουν τοποθετηθεί σε κάποιο φορέα, όσοι και όσες είχαν συμμετάσχει κατά τις προηγούμενες εφαρμογές
και διεγράφησαν/ακυρώθηκαν καθώς δεν είχαν επισυνάψει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή είχαν κάνει λάθος στην αίτησή τους.
Η υποβολή των δικαιολογητικών εγγραφής θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά.
Είναι απαραίτητο να επισυνάψετε ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά που αφορούν τα υποχρεωτικά προσόντα
και τα μοριοδοτούμενα κριτήρια που έχετε δηλώσει. Πριν προχωρήσετε στην υποβολή αίτησης
θα ήταν καλό να διαβάσετε τα αναρτημένα αρχεία στην αρχική σελίδα εισόδου στο σημείο ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.

Ειδικότητες

Οι ειδικότητες που θα καλυφθούν είναι:
ΠΕ Νοσηλευτικής,
ΠΕ Φαρμακοποιών,
ΠΕ Διοικητικού / Διοικητικού Λογιστικού,
ΠΕ Πληροφορικής,
ΠΕ Επικοινωνίας και ΜΜΕ,
ΠΕ Στατιστικής,
ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών / Κοινωνικής Εργασίας,
ΠΕ Ψυχολόγων,

ΤΕ Νοσηλευτικής,
ΤΕ Επισκεπτριών /των Υγείας,
ΤΕ Πληροφορικής,
ΤΕ Διοικητικού/ Διοικητικού Λογιστικού,
ΤΕ Πληροφορικής,
ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών / Κοινωνικής Εργασίας,
ΤΕ Εργοθεραπευτών,
ΤΕ Μαιών,
ΤΕ Ραδιολογία / Ακτινολογίας,

ΔΕ Νοσηλευτών / Βοηθών Νοσηλευτών,
ΔΕ Διοικητικού / Διοικητικών Γραμματέων,
ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων,
ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων /Διασώστη,
ΔΕ Ψυκτικών,
ΔΕ Τεχνικού Αμαξωμάτων,
ΔΕ Ελαιοχρωματιστών,
ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Μηχανοτεχνιτών (για μπλοκς Ακτινοθεραπείας),
ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου,
ΔΕ Θερμαστών,
ΔΕ Χειριστών / Εμφανιστών,
ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας (Ημερήσιοι Φύλακες/Φύλακες Νυχτοφύλακες) με δίπλωμα ΙΕΚ,

ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας / Πλύντων- ντριων/ Εργατών – τριων και
ΥΕ Γενικών Καθηκόντων/ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό Βοηθών Θαλάμου ή Μεταφορέων Ασθενών ή Νοσοκόμων ή Νεκροτόμων – Σαβανωτών ή Τραπεζοκόμων – Λαντζέρηδων / Φυλάκων Νυχτοφυλάκων.