ΜΕΤΑδραση αναζητά Ψυχολόγους  (Ιωάννινα Θεσσαλονίκη)

Η ΜΕΤΑδραση προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου
«Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων άνω των 16 ετών της ΜΕΤΑδρασης»
με κωδικό ΟΠΣ 5070484
.
Το ανωτέρω έργο συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Μετανάστευσης και Ένταξης.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο, εδώ.

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, μέσω e-mail στο [email protected],
έως τις 28/04/2021, με τίτλο: «ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» ή «ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ».

Πηγή

εύρεση εργασίας στο ergasia.gr

ΜΕΤΑδραση – ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η ΜΕΤΑδραση – Δράση για τη Μετανάστευση & την Ανάπτυξη, ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2009, με αποστολή
να καλύψει κρίσιμα κενά στην υποδοχή και ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα. Η ΜΕΤΑδραση
είναι αποφασισμένη να στηρίξει και να προστατεύσει, μέσω καινοτόμων παρεμβάσεων, τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα
όλων εκείνων που εκτοπίζονται και διώκονται. Η ονομασία ΜΕΤΑδραση προέρχεται από τη σύνθεση των λέξεων “μετά” και “δράση”,
λέξεις που αποδίδουν το σκοπό και τη φιλοσοφία μας.

Με γνώμονα τις αρχές της συνέπειας, της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της προσαρμοστικότητας, η ΜΕΤΑδραση
δραστηριοποιείται στους ακόλουθους βασικούς τομείς:
 • Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών διερμηνείας οι οποίες διασφαλίζουν το ζωτικό δικαίωμα στην επικοινωνία
  με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες μέσω της απασχόλησης περισσότερων των 350 διερμηνέων, εκπαιδευμένων
  και πιστοποιημένων από την ΜΕΤΑδραση, σε 43 γλώσσες και διαλέκτους – μία δράση που βρίσκεται στο επίκεντρο
  κάθε αποτελεσματικής παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας.
 • Προστασία των ασυνόδευτων και χωρισμένων από την οικογένειά τους παιδιών, μέσω ενός ολοκληρωμένου
  δικτύου ασφαλείας που αποτελείται από ένα σύνολο δράσεων: δομές φιλοξενίας, ασφαλή συνοδεία από επισφαλείς συνθήκες
  σε κατάλληλες δομές, καθώς και τις καινοτόμες δράσεις επιτροπείας, ανάδοχης φροντίδας και υποστηριζόμενης αυτόνομης διαβίωσης.
 • Προστασία και υποστήριξη άλλων ευάλωτων ομάδων μέσω της παροχής νομικής βοήθειας στους αιτούντες άσυλο,
  της πιστοποίησης θυμάτων βασανιστηρίων και της οργάνωσης αποστολών ανθρωπιστικής βοήθειας όπου χρειάζεται.
 • Εκπαίδευση και ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μαθημάτων ελληνικής γλώσσας,
  πολύγλωσσων οδηγών υποστήριξης και ενισχυτικής διδασκαλίας για παιδιά που επιτρέπουν την πρόσβαση στην εκπαίδευση,
  την κατάρτιση σε επικοινωνιακές δεξιότητες, καθώς και ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και μαθητεία επί πληρωμή.
Metadrasi - Graph 03 21 GR
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Με γνώμονα την πεποίθηση ότι η μετανάστευση οδηγεί στην ανάπτυξη, η ΜΕΤΑδραση προστατεύει τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα
όλων εκείνων που εκτοπίζονται και διώκονται. Μέσα από καινοτόμες δράσεις, η ΜΕΤΑδραση καλύπτει κρίσιμα κενά στην υποδοχή και την ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα.
METAdrasi-logo-element
ΑΡΧΕΣ
 • Συνέπεια, αποτελεσματικότητα και προσαρμοστικότητα
 • Σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εθνικού και διεθνούς δικαίου
 • Προώθηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος για τη διαχείριση των προσφυγικών ροών, που διασφαλίζει την κοινωνική βιωσιμότητα
 • Εφαρμογή καινοτόμων δράσεων για την αντιμετώπιση κρίσιμων και μακροχρόνιων προβλημάτων
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ