ΑΣΕΠ: Έρχεται διαγωνισμός για 50 μόνιμους στο υπουργείο Εξωτερικών

Στα γραφεία του ΑΣΕΠ βρίσκεται νέος διαγωνισμός για 50 μόνιμες θέσεις στο υπουργείο Εξωτερικών.
Θα προσληφθούν υπάλληλοι όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, κυρίως όμως θα καλυφθούν θέσεις για διοικητικό προσωπικό.
Η νέα προκήρυξη βρίσκεται ένα στάδιο πριν την αποστολή της στο Εθνικό Τυπογραφείο και δεν αποκλείεται ο νέος διαγωνισμός να ξεκινήσει πριν το Πάσχα.

Εν τω μεταξύ εγκρίθηκαν οι διαδικασίες προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού εκ των οποίων σαράντα μία (41) θέσεις τακτικού προσωπικού στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες της χώρας
και εκατόν είκοσι επτά (127) υπαλλήλων στην Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Για τις προκηρύξεις αυτές καθορίστηκαν οι θέσεις που θα διατεθούν στα προστατευόμενα άτομα του ν. 2643/1998
που πρακτικά σημαίνει ότι ξεκινάει η διαδικασία των προκηρύξεων.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με την απόφαση εγκρίθηκε ο προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού
εκ των οποίων σαράντα μία (41) θέσεις τακτικού προσωπικού στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες της χώρας (Υπουργείο Δικαιοσύνης) ενώ,
καθορίζεται και ο συνολικός αριθμός των θέσεων εργασίας στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες της χώρας (Υπουργείο Δικαιοσύνης),
που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 2643/1998, σε τρεις (3).

Παράλληλα σύμφωνα με την απόφαση για την ΕΛΣΤΑΤ κινείται η διαδικασία πρόσληψης εκατόν είκοσι επτά (127) υπαλλήλων στην Ελληνική Στατιστική Αρχή ενώ,
καθορίστηκε και ο αριθμός των θέσεων εργασίας στην Ελληνική Στατιστική Αρχή,
που πρόκειται να πληρωθούν από πρόσωπα που προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 2643/1998, σε οκτώ (8).