370 προσλήψεις σε μουσεία και εφορείες αρχαιοτήτων

Ερχονται προσλήψεις για φυλακτικό προσωπικό σε μουσεία και εφορείες αρχαιοτήτων.
Θα προσληφθούν 337εποχικοί υπάλληλοι για οκτώ μήνες. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις των φυλάκων θα πρέπει να έχουν:
πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή
αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή
απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων :
ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή
αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας και μέτρια γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής ή Ρωσικής γλώσσας.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος          

  • ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων             46               2265082313
  • ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας          7

Νομισματικό Μουσείο                 

  • ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων             3               2103632057
  • ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας          2

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνων                  

  • ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων             177        210 9238724
  • ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας          29

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου         

  • ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων             65               2810279210
  • ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας          8

Παράλληλα σε εξέλιξη είναι οι αιτήσεις για 33 εποχικούς υπαλλήλους. Δειτε τις στον παρακάτω πίνακα:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου (εως 23/3)                        

ΠΕ Αρχαιολόγων              1             28410 22462

Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών (εως 23/3)                           

ΠΕ Αρχαιολόγων              2             23210 21084

ΥΕ Eξειδικευμένοι Εργάτες           2

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών (εως 24/3)                             

ΠΕ Αρχαιολόγων              1

ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών        1

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης (εως 26/3)                          

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού    2             24610 98800

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου (εως 27/3)

ΤΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης      1             22413 65237

Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων Ηπείρου (εως 29/3)                       

ΠΕ Μηχανικών   1             26510 78018

ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού     1

ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών         8

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας (εως 29/3)         

ΠΕ Αρχαιολόγων              2             26310 55654

ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών         1

ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών          2

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας (εως 29/3)                        

ΠΕ Αρχαιολόγων              1             25210 58017

ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών          2

ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού     1

Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων (εως 29/3)             

ΠΕ Αρχαιολόγων              2             210 9235105

ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών         2