1.768 μόνιμες και εποχικές προσλήψεις έως το Πάσχα

Με 1.768 μόνιμες και εποχικές θέσεις θα ενισχυθεί το Δημόσιο έως το Πάσχα.
Με προσωπικό ενισχύονται δήμοι, Περιφέρειες, Πανεπιστήμια, ΕΦΚΑ, μουσεία.
Δείτε αναλυτικά τις προκηρύξεις για τις οποίες «τρέχουν» οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων και αυτές για τις οποίες αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υλοποίησης τους εντός Απριλίου.

38 μόνιμοι διοικητικούς στο ΑΣΕΠ

Ξεκινά στις 29 Μαρτίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις 38 μόνιμες θέσεις στο το ΑΣΕΠ  (προκήρυξη 2Κ/2021).
Θα προσληφθούν:
ΠΕ Διοικητικου- Οικονομικού 24,
ΠΕ Πληροφορικής 5,
ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού 2,
ΤΕ Πληροφορικής 4,
ΔΕ Προγραμματιστών Η/Υ 2 και
ΔΕ Χειριστών Η/Υ 1.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 14 Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν στις ακόλουθες Διευθύνσεις:
Διεύθυνση Διοικητικού, Διεύθυνση Οικονομικού , Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών,
Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, στη Διεύθυνση Προκηρύξεων με αρμοδιότητες κυρίως:
α) Η παρακολούθηση του νομοθετικού πλαισίου που αφορά στα προσόντα διορισμού και πρόσληψης
στους φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και η ηλεκτρονική καταγραφή
και επικαιροποίηση της βάσης του ΟΠΣ με θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.
β) Η προετοιμασία, κατάρτιση και δημοσίευση των προκηρύξεων πλήρωσης θέσεων με γραπτό διαγωνισμό,
με κριτήρια επιλογής, των προκηρύξεων της ειδικής γραπτής δοκιμασίας και του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, καθώς και η έγκριση όλων των ανακοινώσεων επιλογής του εποχικού και έκτακτου προσωπικού.
γ) Η υποβοήθηση των φορέων στη σύνταξη σχεδίων προκηρύξεων ειδικών περιπτώσεων και ο έλεγχος των προκηρύξεων που εκδίδονται βάσει ειδικών διατάξεων.

143 προσλήψεις στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως πέντε (5) μηνών, εκατόν σαράντα τριών (143) ατόμων για τις δράσεις του 23ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.
Το 23ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Φεστιβαλ Κινηματογραφου και Φεστιβαλ Ντοκιμαντερ Θεσσαλονικης»
(MIS 5002090) που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Κεντρικης Μακεδονιας του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το Ελληνικό Δημόσιο.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση για μια μόνο συγκεκριμένη θέση εργασίας (έναν κωδικό θέσης από τη στήλη του πίνακα).
Η σώρευση αιτήσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση
όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Η προθεσμία υποβολής του συνόλου της αίτησης, η οποία αποτελείται από το ηλεκτρονικό μέρος (συμπληρώνεται στο www.filmfestival.gr)
και από την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών (στα γραφεία του Φ.Κ.Θ. στην Θεσσαλονίκη ή την Αθήνα), λήγει την Τρίτη 23 Μαρτίου 2021 και ώρα 17:00.

100 διοικητικοί υπάλληλοι στον ΕΦΚΑ

Την πρόσληψη 100 εξειδικευμένων υπαλλήλων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με συμβάσεις μίσθωσης έργου διάρκειας 18 μηνών,
με στόχο να «τρέξουν» οι διαδικασίες έκδοσης των περίπου 450.000 εκκρεμών συνταξιοδοτικών αιτημάτων κύριας σύνταξης,
επικουρικής και εφάπαξ, ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ. Βάσει της απόφασης,
θα υποβληθεί αίτημα στο ΑΣΕΠ ώστε να χορηγήσει βεβαίωση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου στον e-ΕΦΚΑ,
με την οποία θα βεβαιώνεται ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση έργου που δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία
και δεν καλύπτονται με αυτήν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης,
διοικητικού – οικονομικού με στόχο να συνδράμουν στο έργο της απονομής περίπου 450.000 εκκρεμών
συνταξιοδοτικών αιτημάτων κύριας σύνταξης, επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ παροχής, καθώς
και στη διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για την εκκαθάρισή τους.

957 γεωπόνοι και εργατοτεχνίτες στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης

Την ενίσχυση του προγράμματος δακοκτονίας με την πρόσληψη 957 ατόμων ζητά ο υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός, από τα υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών
. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου το αίτημα αφορά στην πρόσληψη: Για 6,5 μήνες 209 γεωπόνων,
ή ελλείψει αυτών, κατά σειρά, τεχνολόγων φυτικής παραγωγής, Θερμοκηπιακών καλλιεργειών, ανθοκομίας
και Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων.Για 34 ημερομίσθια ανά άτομο, για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών 334 εργατοτεχνιτών.
Για 60 ημερομίσθια ανά άτομο, για διάστημα 6,5 μηνών, 414 εργατοτεχνιτών.
Αυτές οι προσλήψεις εγκρίνονται αυτήν την εποχή ωστόσο υλοποιούνται προς τα τέλη της άνοιξης έως τις αρχές του καλοκαιριού.
Για την προκήρυξη των θέσεων υπεύθυνες είναι οι Περιφερειακές Ενότητες.

16 οδηγοί στο Δήμο Θέρμης

Ο Δήμος Θέρμης ανακοινώνει την πρόσληψη 16 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.
Θα προσληφθούν:
5 ΔΕ Οδηγοί απορριμματοφόρων,
1 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων,
4 ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων,
4 ΥΕ Οδοκαθαριστών/ Οδοκαθαριστριών,
1 ΥΕ Εργατών/Εργατριών Αποκομιδής Ογκωδών Αποβλήτων και
1 ΥΕ Πλύντης Απορριμματοφόρων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6
και να τη υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά
με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Θέρμης, Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 57001, Θέρμη,
υπόψη κ. Βασιλικής Καραμούτσιου (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2313300747).

2 στο Δήμο Ρεθύμνης

Ο Δήμος Ρεθύμνης ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, ως ακολούθως:
1 ΠΕ Ψυχολόγος και
1 ΠΕ Κοινωνιολόγος.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 28313 41361.

3 στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

Η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.
Οι θέσεις είναι:
1 ΠΕ Γεωτεχνικών/Κτηνιάτρων,
1 ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών) και
1 ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργου (Φορτωτή και Εκσκαφέα – Φορτωτή).
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6
και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας
στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 731 34 Χανιά,
απευθύνοντάς την στη ∆/νση ∆ιοικητικού – Οικονοµικού/Τµήµα Προσωπικού και Μισθοδοσίας,
υπόψη κας ∆ιγαλάκη Καλλιόπης, κας Πετράκη Φιλίας και κας Παλιάτσου Χρυσάνθης (τηλ. επικοινωνίας: 28213-40186, 28213-40283, 28213-40137).

8 εκπαιδευτές στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
για την υλοποίηση του υποέργου 2: «Δράσεις υποστήριξης με στόχο ανάπτυξη δομών Κοινωνικής Επιχειρηματικότητα»
της Πράξης «Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών/δομών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Αττικής
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος στον Άξονα Προτεραιότητας 09
«Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και Διακρίσεων-Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής», του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής,
και συγκεκριμένα τους εξής:
1 ΠΕ Εκπαιδευτών Ειδικότητας Θεατρολόγων,
1 ΠΕ Συμβούλων Επιχειρηματικότητας,
1 ΔΕ Εκπαιδευτών Ειδικότητας Μάγειρων – ΣΕΦ,
1 ΔΕ Εκπαιδευτών Ειδικότητας Αγγειοπλαστών,
1 ΔΕ Εκπαιδευτών Ειδικότητας Αργυροχρυσοχοων,
1 ΔΕ Εκπαιδευτών Ειδικότητας Μουσικών,
1 ΔΕ Εκπαιδευτών Ειδικότητας Ζωγράφων,
1 ΔΕ Εκπαιδευτών Ειδικότητας Φωτογράφων.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6
και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,
στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 374, Τ.Κ. 12462, ΧΑΪΔΑΡΙ – ΑΤΤΙΚΗ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού,
υπόψιν κυρίας Βασιλειάδου Κορνηλίας (τηλ. επικοινωνίας: 213-2054186, 213-2054107, 213- 2054252).

306 μόνιμοι στο Υπουργείο Παιδείας

Στα γραφεία του ΑΣΕΠ βρίσκεται νέα προκήρυξη του υπουργείου Παιδείας για 306 μόνιμες θέσεις σε 12 φορείς.
Θα ζητηθούν ειδικότητες από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.
Οι φορείς στους οποίους θα γίνουν οι νέες προσλήψεις είναι:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου ,
Πολυτεχνείο Κρήτης,
Πανεπιστήμιο Πατρών,
Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης,
Υπουργείο Παιδείας,
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Αιγινήτειο Νοσοκομείο (ανήκει διοικητικά στο υπουργείο Παιδείας),
Καποδιστριακό Αθηνών,
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,
Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (υπ. Παιδείας),
ΑΣΠΑΙΤΕ και
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.

Οι περισσότερες θέσεις θα διατεθούν για διοικητικό προσωπικό (ΠΕ διοικητικού, ΔΕ Γραμματέων).
Επίσης θα καλυφθούν θέσεις για τεχνικούς, εργάτες, καθαριστές και υπαλλήλους γενικών καθηκόντων.
Για τις θέσεις ΠΕ Διοικητικού οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:
Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή
διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής.
Για τις θέσεις ΔΕ Διοικητικων Γραμματεων θα ζητηθούν:
Πτυχίο ή δίπλωμα ειδικότητας Γραμματέα Διεύθυνσης ή Γραμματέα Νομικών Επαγγελμάτων ή Διοικητικού και Οικονομικού Στελέχους Επιχειρήσεων ή
Ειδικού Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου ή Ειδικού Φοροτεχνικού Γραφείου ή Ειδικού Κοστολόγησης στη Βιομηχανία-Βιοτεχνία Ι.Ε.Κ. , ή
Πτυχίο ή δίπλωμα Υπαλλήλων Διοίκησης ή Υπαλλήλων Οικονομικών Υπηρεσιών Α΄ και Β΄ Κύκλου Σπουδών Τ.Ε.Ε., ή
απολυτήριος τίτλος τομέα Υπαλλήλων Διοίκησης ή Υπαλλήλων Λογιστηρίου του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης Τ.Ε.Λ., ή
Υπαλλήλων Οικονομίας ή Στελέχους Διοίκησης ή Στελέχους Οικονομικών Υπηρεσιών Ε.Π.Λ., ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης, ή
Ενιαίου Λυκείου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

3 στο Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Παλαιού Φαλήρου

Το Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Παλαιού Φαλήρου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 3 άτομα για χρονικό διάστημα 12 μηνών,
ως ακολούθως:
1 ΠΕ Γυμναστής-Ναυαγοσώστης και
2 ΤΕ Νοσηλευτές.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν αποκλειστικά
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ
«Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Παλαιού Φαλήρου, Μαρίνα Φλοίσβου» , Τ.Κ. 17561, Παλαιό Φάληρο, (τηλ. επικοινωνίας: 21098.16.367 εσωτ. 7).

6 γιατροί στο Δήμο Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/07/2021.
Ζητούνται:
1  ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ,
1 ΠΕ Ιατρων Γενικος Ιατρος ή Παθολογος,
2 ΠΕ Ιατρων Δερματολογος,
1 ΠΕ Ιατρων Ψυχιατρος και
ΠΕ Ιατρων Δερματολογος.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠΣΟΧ.6
και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία
της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438, Αθήνα,
απευθυνοντάς την στη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού,
Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου υπόψιν κου Γιαννέλη (τηλ. Επικοινωνίας 210 5277450, 210 5277509, 210 5277480, 210 5277510, 210 5277516).

106 προσλήψεις στο Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων

Με προσωπικό ορισμένου χρόνου θα ενισχυθεί σύντομα το Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων.
Η νέα προκήρυξη εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων και τις επόμενες μέρες θα δημοσιευτεί στη Διαύγεια.
Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ετήσιες συμβάσεις εργασίας.
Για τις θέσεις των κοινωνικών Λειτουργών ζητούνται:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή
Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης – Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή
το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

8 στον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Ιωαννιτών

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.
Ζητούνται:
1 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (για τη διεύρυνση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ιωαννιτών),
1 ΠΕ Κοινωνιολόγος (για τη διεύρυνση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ιωαννιτών),
1 ΠΕ Ψυχολόγων (για τη διεύρυνση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ιωαννιτών),
2 ΠΕ Παιδαγωγών ή ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων (για το Παράρτημα ΡΟΜΑ),
1 ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτών/τριών ή ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας (για το Παράρτημα ΡΟΜΑ),
1 ΔΕ Διοικητικός Υπάλληλος (για το Παράρτημα ΡΟΜΑ) και
1 ΥΕ Διαμεσολαβητών ΡΟΜΑ (για το Παράρτημα ΡΟΜΑ). Tηλ. επικοινωνίας: 2651054260.

5 στο Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων Ορεστιάδας

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων Ορεστιάδας ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.
Ο αριθμός κατά ειδικότητα του εποχιακού προσωπικού που θα προσληφθεί είναι:
4 ΠΕ Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
1 ΤΕ Διοικητικών Οικονομικών.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και όσον αφορά τους άντρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους.
Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα διορισμού. Οι ανάγκες που θα αντιμετωπιστούν,
τα απαιτούμενα προσόντα και άλλες πληροφορίες που αναφέρονται στην αναλυτική ανακοίνωση θα παρέχονται
στους ενδιαφερομένους μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Οργανισμό.
Έντυπα αιτήσεων θα παρέχονται από τον Οργανισμό επίσης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και θα υποβάλλονται
με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως και τις 16-03-21, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

5 βρεφονηπιοκόμοι στο Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού Λέρου

Ο Δημοτικός Οργανισμός Παιδικών Σταθμών-Αθλητισμού-Πολιτισμού Λέρου ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/07/2021, ως ακολούθως: 1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος και 4 ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμοι.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν,
αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δημοτικός Οργανισμός Παιδικών Σταθμών-Αθλητισμού –Πολιτισμού Λέρου (Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π) Λακκί (Ποσειδώνειο), Τ.Κ., ΛΕΡΟΣ, (τηλ. Επικοινωνίας: 2247026160).

5 βρεφονηπιοκόμοι στο Δήμο Παλαμά
Ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Δήμου Παλαμά ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών
. Ζητούνται:
2 ΤΕ Βρεφονηπιοκομων και
3 ΔΕ Βοηθοι Βρεφονηπιοκομων.
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους.
Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση,
1) Kατόπιν ραντεβού στα γραφεία του Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. στη δ/νση: ΓΡ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ Ε & ΠΑΠΑΓΟΥ, (Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων)
τηλ: 2444029096 και τηρώντας όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας λόγω covid-19 2) Aποστέλλοντας την αίτηση με τα δικαιολογητικά στο email:ps.palama@gmail.com

2 βρεφονηπιοκόμοι στο Δήμο Βισαλτίας

Το Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Βισαλτίας ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/07/2021. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν
την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,
στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Βισαλτίας,
21ης Φεβρουαρίου 4, Τ.Κ. 62200 Νιγρίτα, απευθύνοντάς την στα γραφεία της διοίκησης (τηλ. επικοινωνίας: 23220 22306 & 23220 22214).

 

Ψυχολόγος στο Δήμο Αίγινας

Ο Δήμος Αίγινας ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ΠΕ Ψυχολόγου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών,
με δικαίωμα παράτασης ή ανανέωσης. Αιτησεις εως τις 18 Μαρτίου. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλεφωνο: 22973 20034.

2 θέσεις στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας
Η Σχολή ξεναγών Αθήνα ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:
1 ΠΕ Πληροφορικής ελλείψει ΤΕ Πληροφορικής και
1 ΠΕ Βιβλιοθηκονομίας ελλείψει ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά
με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπουργείο Τουρισμού, Σχολή Ξεναγών Αθήνας,
Μεγ. Αλεξάνδρου 96-98 &Πλαταιών 42, Τ.Κ. 104 35 Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία της Σχολής Ξεναγών Αθήνας,
υπόψη κας Καρούτζου Χρυσούλας (τηλ. επικοινωνίας: 210-3417486).

 

Νομικός στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας
Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ΠΕ Νομικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
διάρκεις 12 μηνών με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1
«Στελέχωση και λειτουργία του Συμβουλευτικού Κέντρου Αθήνας και του Συμβουλευτικού Κέντρου Πειραιά»
της Πράξης με τίτλο «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών
και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας
σε περιφερειακό επίπεδο (ΣΚ Αθήνας και ΣΚ Πειραιά)» και ΟΠΣ 5000729 στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020».
Για τη θέση ζητούνται: α) Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ
ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
. β) Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, της ημεδαπής ή ισότιμος της αλλοδαπής, σε θέματα φύλου και ισότητας ή ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
γ) Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. δ)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά
ταχυδρομικά στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι), Πινδάρου αρ. 2, Τ.Κ.: 106 71 – Αθήνα,
απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης (τηλ. επικοινωνίας: 210-3898022, 210-3898000).

 

4 άτομα στο Δήμο Σερίφου

Ο Δήμος Σερίφου ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.
Θα προσληφθούν:
1 ΤΕ Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
3 YE Βοηθητικού Προσωπικού.
Για τη θέση ΤΕ ζητούνται:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν,
αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σερίφου, Τ.Κ. 84005, ΣΕΡΙΦΟΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, (τηλ. επικοινωνίας: 2281051210 – 52311).