ΑΣΕΠ: 214 προσλήψεις σε μουσεία και εφορείες αρχαιοτήτων

17 στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαεπτά (17) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το χρονικό διάστημα έως 31η Μαΐου 2021 και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

3 ΠΕ Αρχαιολόγων
1 ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών
1 ΠΕ Οικονομικού
12 ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών και ελλείψει αυτών ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 19/02/2021 έως 25/02/2021.

Επικοινωνία:  26710 27546
——————————————————————————————————————————-

2 στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας