Οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας στη Θεσσαλονίκη αφορούν τις εξής ειδικότητες:

-Senior Associate, Network Engineer

-Supply Chain Visibility Software Engineer

-Supply Chain Analytics and Database Specialist

-Product Metrics Analyst

-Sr Manager Data Scientist x2

-Associate, Portfolio & Operations

-Sr. Mgr. Service Reliability Engineer

-Software Development Team Leader

-Scrum Master (Manager DevSecOps Applications)

-Salesforce Engineer

-Microservices Lead

-Scrum Master (Manager, Solution Engineer -MARM)

-Product Owner

-Application Service Delivery Manager

-Manager Analytics Solution Engineer

-Corporate Affairs Digital Program Delivery Manager

-Application Delivery Manager (RnD)

-Visual Analytics Lead

-Data Science Manager

-Kaizen Facilitation and Agile Coaching Manager

-Senior BI/Analytics Engineer

-Lead Engineer for Web Publishing Roadmap (PHP/CMS)

-DBA/DB Engineer for Technology & Infrastructure Liaison – Applications Management

-Senior Platform Engineer

-Business Analyst / Digital Portfolio Manager

Οι απόφοιτοι των παραπάνω σχολών, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί για τις νέες θέσεις εργασίας στο Κέντρο:

https://digitalhub.pfizer.com/gr/open-positions