• Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση έστειλε το ΑΣΕΠ την 1Κ/2021 Προκήρυξη που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα οκτώ (68) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη εργασιών Υποβρυχίων (Υ/Β) στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας).
  Αναλυτικά θα προσληφθούν:
  1ΠΕ μηχανικων / ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών,
  1ΠΕ μηχανικών/ μηχανολόγος μηχανικός ,
  1ΠΕ περιβάλλοντος/ χημικός ναυτιλίας ,
  2 ΤΕ μηχανικών / ηλεκτρονικής ,
  1 ΤΕ μηχανικών / μηχανολογίας ,
  2 ΤΕ μηχανικών / ναυπήγησης,
  1 ΤΕ ναυτικών / μηχανικός εμπορικού ναυτικού,
  1 ΔΕ ναυτικών / μηχανικών εμπορικού ναυτικού ,
  3 ΔΕ τεχνικού/ δομικών έργων / ξυλουργικών εργασιών ,
  1 ΔΕ τεχνικού / ηλεκτρολογίας / ηλεκτρολογικών συστημάτων αυτοκίνητων – οχημάτων ,
  7 ΔΕ τεχνικού / ηλεκτρολογίας / ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ,
  3 ΔΕ τεχνικού / μηχανολογίας / αμαξωματων ,
  4 ΔΕ τεχνικού / μηχανολογίας / θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων ,
  3 ΔΕ τεχνικού / μηχανολογίας / μηχανών και συστημάτων αυτοκίνητων – οχημάτων,
  13 ΔΕ τεχνικού / μηχανολογίας / ναυπηγικης βιομηχανιας ,
  4 ΔΕ τεχνικού / μηχανολογίας / συγκολλήσεων και μεταλλικών κατασκευών – κατεργασιών (αμμοβολιστής) ,
  3 ΔΕ τεχνικού (βαφέας μετάλλων – υφαλοχρωματιστης) ,
  12 ΔΕ τεχνικού (ελασματουργος) ,
  2 ΔΕ τεχνικού (ηλεκτροσυγκολλητής) και
  3 ΔΕ τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων και κλιματισμού.
 • Νέα προκήρυξη της Γ. Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την πλήρωση 33 θέσεων ΕΕΠ στους φορείς:
  10 θέσεων στο «ΑΘΗΝΑ» Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης,
  10 θέσεων στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών,
  13 θέσεων στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.
 • Διαγωνισμός 57 ατόμων για τους φορείς:
  Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 27 θέσεις ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατηγορίας,
  Γ. Γ. Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 1 θέση ΠΕ Μουσειολόγων,
  Πανεπιστήμιο Πειραιώς 2 θέσεις ΔΕ κατηγορίας,
  ΟΠΕΚΕΠΕ 2 θέσεις ΠΕ κατηγορίας,
  Υπουργείο Εξωτερικών 23 θέσεις ΠΕ κατηγορίας και
  Επιμελητήριο Εύβοιας 2 θέσεις ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας.
 • Προκήρυξη 23 θέσεων ως εξής:
  Επιτροπή Ανταγωνισμού πλήρωση 14 θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού (ΕΕΠ),
  Συνήγορος του Καταναλωτή 2 θέσεις ΕΕΠ και
  Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πλήρωση 7 θέσεων ΕΕΠ.

Πηγη 

ευρεση εργασιας στο ergasia.gr